Norwegian-Italian translation of fatte

Translation of the word fatte from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fatte in Italian

fatte
generellverb afferrare, prendere
  fatteevneverb capire
  betydelseverb capire, comprendere, afferrare, percepire, intendere
  mental fornemmelseverb rendersi conto, riconoscere
  tenke segverb pensare, immaginare, capire
Synonyms for fatte
Derived terms of fatte
Anagrams of fatte
More examples
1.At reklame i eteren er verre eller mer moralsk forkastelig enn andre reklameformer, er vanskelig å fatte.
2.Bør Stortinget fatte vedtak om at det aldri skal tillates bruk av atomvåpen på eller fra norsk område ?
3.Det betyr at man ikke kan fatte hva kristendommen er, hvis man ikke aner noe om menneskelivet i dets høyder og dybder.
4.Forutsetning nummer en for at man skal vekke og vinne velgere, er at man har saker å kjempe for, og at budskapet er så klart at alle kan fatte det.
5.De politiske organer i Oslo skal nå inviteres til å fatte prinsippvedtak om å gå inn for alternativet" Bane og sporvogn".
6.Dersom Oslo nå somler med å fatte bindende vedtak, vil det i verste fall gå fire år til neste fordeling av riksveimidler, sier Rognlien.
7.Det er forstemmende for byens befolkning at et flertall av de folkevalgte kan fatte beslutninger på et så sviktende grunnlag.
8.Det er ikke aktuelt å fatte noe prinsippvedtak nå om bygging av NordNorgebanen.
9.Det lå under min verdighet å gå inn på denslags tøv, sier Brooks, som ikke riktig kunne fatte kulden eftersom filmen har fått mange kritikerpriser i USA.
10.Dette ville betydd at en rekke andre personer ville fatte mistanke om at noe galt var i gjære, og det kunne vi ikke ta chansen på, sier Sjaastad.
11.Dimensjonene i oljevirksomheten og Statoils utvikling er vanskelig å fatte.
12.Informasjonen ligger i å sette søkelyset på et produkt eller et problem, som så i neste omgang kan føre til at seerne begynner å fatte interesse for det de har sett.
13.Jeg er sikker på at regjeringen vil stå samlet bak ethvert vedtak om NATO som Spanias sosialistiske regjering vil fatte, mente Moran.
14.Jeg vet at soldater tidligere er blitt nektet politisk virksomhet i Forsvaret, men kan ikke fatte at politisk aktivitet skal være et tabu.
15.Kraft er langt vanskeligere å fatte enn materie.
16.Også De har vært med på å fatte knallharde vedtak for å holde orden i partirekkene ?
17.Unge Høyres formann har uttalt at ønsket om at interesseorganisasjoner skal bli hørt, ikke må lamme Regjeringens evne til å fatte en beslutning.
18.Vi håper at Oslo skolestyre vil fatte et prinsippvedtak for å dele ut avisen, sier Ola Nafstad, organisasjonsansvarlig i sentralstyret i Norges Gymnasiastsamband.
19.Vi kan ikke fatte at du trodde alt det vi sa !
20.Vi tar sikte på å fatte vedtak om denne delen av traseen i løpet av våren 1985, opplyser byråsjef Høisveen.
21.Viltnevnden i Hof er interessert i å fatte en riktig avgjørelse i denne saken, og derfor venter vi på svar fra direktoratet hvor de redegjør om vi har hjemmel eller ikke.
22.og ikke minst den rikspolitiske elites hele holdning til forsvaret og dens evne til å fatte beslutninger i tide.
23.19 år gamle Paoletta Magoni hadde vanskelig for å fatte at hun hadde vunnet gull i slalåm.
24.Akkurat dette forhold kunne i og for seg tenkes å være et argument for at Staten, som et organ som er hevet over den enkelte borger, burde utnevne uavhengige representanter til å fatte de nødvendige avgjørelser.
25.Allerede i begynnelsen av sin funksjonstid blir det nye bystyret i Ålesund nødt til å fatte et prinsippvedtak om hvorvidt det skal tillates salg av øl i dagligvareforretningene i byen, melder Sunnmørsposten.
26.Alt tyder på at de styrende organer i Bergens Mekaniske Verksteder (BMV), som eier Solheimsvikenbedriften, snart vil fatte endelig beskatning om å avvikle bedriften, eller alternativt overdra den til de ansatte.
27.Arbeiderpartiet, SV og Venstre krevde imidlertid at Stortinget burde fatte vedtak om en rentesekning på fra en til to prosent.
28.Arbeiderpartiet og SV er - efter det Aftenposten forstår - mest innstilt på at Stortinget skal fatte et vedtak om at svovelutslippene skal fortsette inntil videre.
29.Arbeiderpartiet vil fatte prinsippvedtak om bygging av NordNorgebane nå.
30.Arbeiderpartiets forslag om å fatte prinsippvedtak om bygging av NordNorgebanen som ble bebudet i partiets jernbanemelding - vil imidlertid skape problemer for enkelte av regjeringspartienes representanter.
Similar words

 
 

fatte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) fattefattendefattet
Indikative
1. Present
jegfatter
dufatter
hanfatter
vifatter
derefatter
defatter
8. Perfect
jeghar fattet
duhar fattet
hanhar fattet
vihar fattet
derehar fattet
dehar fattet
2. Imperfect
jegfattet
dufattet
hanfattet
vifattet
derefattet
defattet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde fattet
duhadde fattet
hanhadde fattet
vihadde fattet
derehadde fattet
dehadde fattet
4a. Future
jegvil/skal fatte
duvil/skal fatte
hanvil/skal fatte
vivil/skal fatte
derevil/skal fatte
devil/skal fatte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha fattet
duvil/skal ha fattet
hanvil/skal ha fattet
vivil/skal ha fattet
derevil/skal ha fattet
devil/skal ha fattet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle fatte
duville/skulle fatte
hanville/skulle fatte
viville/skulle fatte
dereville/skulle fatte
deville/skulle fatte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha fattet
duville/skulle ha fattet
hanville/skulle ha fattet
viville/skulle ha fattet
dereville/skulle ha fattet
deville/skulle ha fattet
Imperative
Affirmative
dufatt
viLa oss fatte
derefatt
Negative
duikke fatt! (fatt ikke)
dereikke fatt! (fatt ikke)
Your last searches