Norwegian-Italian translation of femtiende

Translation of the word femtiende from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

femtiende in Italian

femtiende
ordenstalladjective cinquantesimo
  ordenstallnoun cinquantesimo [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Den femtiende mest omsatte aksjer, Rogalandsbanken, hadde en omsetning på bare ca. åtte millioner kroner i løpet av hele 1983.
2.Gatemusikantene slo seg løs, og for hver femtiende meter i byens gågater kunne man lytte til ulike musikkarter fra utøvere i alle aldre.
3.Høyres parlamentariske leder Jo Benkow deltok igår i sitt femtiende jubileumsarrangement iår, sammen med Per DitlevSimonsen og stortingsrepresentant Annelise Høegh.
4.Ulike musikkarter lar seg høre hver femtiende meter i byens gågater.
5.Ifjor var det femtiende gang vi feiret Henrik Wergelands fødselsdag i Damstrædet 1, forteller Tove Phil.
6.Oslo Legevakt og badebetjeningen demonstrerte livredningsteknikker, og den femtiende julesvømmingen endte godt.
7.På den neste" runde" årsdagen - den femtiende - vil de fleste av dem som overlevde atombomben, være døde.
Your last searches