Norwegian-Italian translation of fengslet

Translation of the word fengslet from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fengslet in Italian

fengslet
forbryteradjective prigioniero
Synonyms for fengslet
Anagrams of fengslet
Similar words

 
 

More examples
1.Arne Treholt ble ved kjennelse av 31. oktober 1984 i Oslo forhørsrett fengslet frem til fredag 28. desember 1984.
2.Da jeg er av den oppfatning at bruken av disse nummer er altfor omfattende i vårt samfunn, samt at fengslet ikke har oppgitt konkret hva de har til hensikt å kontrollere, ville det være av interesse å få Datatilsynets vurdering av forholdet", skrev mannen i et brev til Datatilsynet.
3.De skriver bedre i fengslet," sa han.
4.Man må nå sikte mot å gi vernepliktige som avviser å gjøre militærtjeneste av oppriktige religiøse eller etiske grunner, en annen mulighet enn fengslet alene.
5.Med hjertelig hilsen, Adolf Hitler", skriver Konrad Kujau på papirlapper - med diktatorens" egen" håndskrift - når han oppsøkes i fengslet i Hamburg og gjerne vil vise sine evner som forfalsker.
6.Uansett på hvilken dag du åpner din avis, vil du alltid finne en eller annen melding fra et ellet annet sted i verden om et eller annet menneske som er fengslet, torturert eller henrettet fordi vedkommendes meninger eller religiøse oppfatning ikke passet makthaverne.
7.(Aftenposten korrespondent) To karer fra Porsgrunn på 30 og 40 år sitter idag fengslet i Danmark efter en tur som føyer seg fint inn i den siste tids smuglersaker.
8.(NTBDPAAFPReuter) Adam Michnik, som var en av stifterne av den polske opposisjonsgruppen KOR, ble lørdag satt fri fra fengslet.
9.Det skjer fra tid til annen at noen av våre misjonærer blir fengslet.
10.Det spiller ingen rolle om han sitter fengslet i København, Strømstad eller Moss.
11.Det var ikke Arne Treholts mening at det brevet som hans bror smuglet ut av fengslet for ham, og som i de siste dagene har vært gjengitt som føljetong i Dagbladet, skulle bli offentlig kjent.
12.Dette høres som en overprøving av min hygieniske vurdering av forholdene ved fengslet.
13.Dette kommer de med fordi jeg aldri ble fengslet, svarer han, men en mann i fengsel er en nytteløs mann.
14.Hans forsvarer, advokat Ulf Underland, informerte meg personlig om saken før den ble offentlig kjent, og jeg fikk anledning til å besøke min sønn i fengslet umiddelbart efter pågripelsen.
15.Hess holdes fortsatt fengslet fordi han vet for mye om de tyske fredsbestrebelsene med britene i 1941, sa Hess sønn, WolfRudiger Hess, på en pressekonferanse.
16.Hva tenker dere om å skulle tilbake til fengslet ? spør fångvårdsinspektør Liisa Nikkila" i det finske justisministerium.
17.Hvis han dukker opp i Norge, vil han fortsatt være strafferettslig ansvarlig og vil risikere å bli fengslet for soning av reststraffen, sier Steenberg.
18.I andre tilfeller blir politiske opposisjonelle holdt fengslet i årevis uten at det blir reist tiltale, eller de blir sendt til arbeidsleirer.
19.Jeg er brennsikker på at dette med sportslige aktiviteter og andre interessante tilbud til fangene skaper en positiv utvikling ved fengslet, sier han på entusiastisk vestlandsmål.
20.Jeg er ikke fengslet av denne verdens Lolitas, det er de modne kvinner som besnærer meg.
21.Jeg har bare vært tilsynslege ved fengslet i et halvår, og vet ikke hvor stor medikamentefterspørselen er andre steder.
22.Jeg har et annet syn, men det er det som gjør Amerika til Amerika, sa Jackson.Vargas er den eneste av de 27 som ikke satt fengslet da han fikk utreisetillatelse, men før han ble henvist til husarrest hadde han sittet fengslet som mistenkt CIAagent i mer enn 20 år.
23.Justisdepartementet kommer ikke til å ta noe initiativ for å få flyttet Arne Treholt, sier statssekretær Tore Husebø til NTB efter at den politiske ledelsen i departementet i helgen drøftet situasjonen som oppsto fredag da fengslet i Drammen måtte evakueres på grunn av bombetrusel.
24.Men glem for all del ikke hva de ansatte ved fengslet gjør, fortsetter Trætteberg.
25.Pasifistene må ikke bare konstentrere seg om protester mot NATObaser, men det er også deres plikt å støtte krigsmotstandernes kamp i ØstEuropa, hvor Warszawapaktens armeer stadig forbereder seg til kamp mot sin egen befolkning, het det i hans erklæring fra fengslet.
26.Så gruppenavnet har kanskje heller ikke noe med fengslet Spandau i Tyskland å gjøre, der krigsforbryteren Rudolf Hess sitter som eneste fange ?
27.Til tross for disse manglene er selve atmosfæren og hele miljøet ved fengslet meget bra, sier helsesjef Storstein.
28.Unnskyld, De mener mafiaens rettferdighet og ikke statens ? spurte journalisten som hadde sluppet inn til ham i det strengt bevoktede fengslet.
29.Uten slik trening risikerer man at mange er farligere når de kommer ut av fengslet enn da de gikk inn i det, fremhever Langås.
30.Vi ser det som den eneste løsning å nedlegge hele fengslet, sier han.
Your last searches