Norwegian-Italian translation of finger

Translation of the word finger from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

finger in Italian

finger
anatominoun dito [m]
Synonyms for finger
Derived terms of finger
Anagrams of finger
Similar words

 
 

More examples
1.Bære ein liten finger i ei stor hainn, æ da sjø.
2.Djevelens finger" er kommet til rette på Hedmarksmuseet på Hamar nøyaktig ett år efter at den ble stjålet.
3.Ei heller er det nok bare å ha militær karriere eller å ha hatt en heldig finger med i oppbyggingen av et firma.
4.De vakkert manikurerte hendene til Colombofamilien hadde en finger med i spillet i all bygningsvirksomhet i New York.
5.Det er så ille at man ikke får en finger imellom når en buss og en bil møtes, sier Iren Sandholt, Eidsvolls eneste torvkone.
6.Ikke alle forstår noe av at cirkusartister hopper på en finger, folk vil more seg og vi satser på fart og moro.
7.Jeg tror jeg uten overdrivelse kan hevde at jeg blant alle henvendelser komiteen har fått, kan telle på en finger de som har fremført synspunkter til fordel for andres interesser eller til fordel for helheten i norsk økonomi.
8.Melbye fikk seg en smell i kampen mot Sparta, og har igjen fått problemer med skulderen, mens Løvdal plages av et lite brudd i en finger, sier Stjernens trener Ulf Weinstock.
9.Så når man synes å merke at ting glir lettere, enten det nå er i Skattedirektoratet, trygdeetaten eller i Husbanken, så har Rdirektoratet hatt minst en finger med i spillet.
10.Vi vet aldri på forhånd om vi har mannskap nok til å gjennomføre en replantasjon, en påsying av en hånd, en finger eller f.eks. en fot, dersom det skulle bli behov for en slik operasjon utenom kontortid, sier overlege Arne Rugtveit på Kronprinsesse Märthas Institutt.
11.Allerede mandag ansetter klubben sin markedssjef Erik Lorentzen som har sin bakgrunn i pressen, og som har hatt en finger med i spillet også denne sesongen.
12.Alt Michael Jackson har en finger med i konserter, TVshow, dukker, Tskjorter Hans personlige formue antas å nærme seg en milliard kroner.
13.Alt taler for at Lier får en tilknytning til ASK, og dermed fortsatt kan ha minst en finger med i disse tos treningsarbeid.
14.Argentinas tidligere president Reynaldo Bignone satt torsdag fortsatt arrestert, tiltalt for å ha hatt en finger med i spillet da to vernepliktige soldater forsvant i 1976.
15.Attachekoffert i venstre mens høyre underarm er vinklet oppover og ender i en didaktisk finger pekende opp mot høyere sfærer.
16.Begge hadde åpenbart en finger med i spillet når det gjaldt våpenkjøp til IRA.
17.De bruker en finger, teller til fire og spiller så det er en fryd for øret, med spesiell sans for rockemusikk.
18.De som helst vil herse med andre, men som selv aldri løfter en finger til praktiske gjøremål.
19.De trengte seg inn i leiligheten og slo henne over ende, men hun slapp fra ranet med en forstuet finger.
20.Den egenmektige regjeringssjef i New Delhi nekter at hun hadde en finger med i spillet under omveltningen i Andhra Pradesh for en uke siden, da provinsens statsminister fikk sparken.
21.Dersom den skjerpede politikken overfor shiittene fortsetter, vil den kunne utløse en reaksjon på tvers av landegrensene - og en reaksjon hvor regimet i Teheran trolig vil ønske å ha en finger med i spillet.
22.Descartes rygget tilbake med et udødelig - Cogito ergo sum ! på sine likbleke lepper, og utfra dette raknet hele hans ganske avanserte anskuelse, og han fant seg sittende i den åndelige europeiske barnehave, suttende på den svenske dronnings finger.
23.Det er så ille at man ikke får en finger imellom når buss og bil møtes, sier eidsvollingene.
24.Dette vil bli gjort så snart man får en offisiell bekreftelse fra spansk politi om at det ikke er de norske ungdommenes finger og fotavtrykk man har funnet i arabernes hus.
25.Efterretnings og sikkerhetstjenester Aftenposten har vært i kontakt med, er ikke i tvil om at den sovjetiske efterretningstjenestens (KGBs)" internasjonale seksjon", CPSU, har hatt mer enn en finger med i opprettelsen av terroristskolene.
26.Ei heller er det nok bare å ha militær karriere eller å ha hatt en heldig finger med i oppbyggingen av et firma.
27.En atomvåpenfri sone vil forrykke den nordiske balanse og gi Sovjet en finger med i spillet når det gjelder utformingen av vår forsvarspolitikk.
28.Enten det gjelder glasspaviljong i Studenterlunden, restaurering av gamle Logen eller opprustning av eldre bydeler i Oslo, har INBY en finger med i spillet.
29.Familien var innvandrede flensburgere, som hadde en finger med i all næringsvirksomhet i regionen.
30.Fjorårets VM i Helsingfors og kommende OL i Los Angeles er gigantiske mediabegivenheter, som IMG ikke trenger løfte en finger for å få istand.
Your last searches