Norwegian-Italian translation of fjerne

Translation of the word fjerne from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fjerne in Italian

fjerne
generellverb togliere, levare
  formålverb allontanare, spostare
  stryke utverb cancellare, obliterare
Synonyms for fjerne
Derived terms of fjerne
More examples
1.Afeitadotas solamente" er først og fremst en demonstrasjon av virtuost gitarspill fra Værnes side, mens" Fugler i magen" bringer oss til Fjerne Østen såvel innlednings som avslutningsvis.
2.En atomvåpenfri sone i Norden kan naturligvis ikke helt fjerne atomvåpentruselen mot det nordiske området.
3.Er det tenkelig," fortsetter han," at WP og NATO kunne enes om avtaler om rustningskontroll i Europa som kunne dempe eller fjerne de deler av de militære" maskiner" på begge sider som oppleves som mest truende ?
4.Fujiyama sett som en flik av en elg i det fjerne, høyt, høyt opp mot himmelen.. snuten stikkende frem bak skyene åh, så hvit.
5.Greie forslag", lyder avisens kommentar," og de vil nok kunne fjerne noen utvekster på skattesystemet.
6.Grunnlinjen vil tilfredsstille trafikantene, bedre miljø i Sentrum og fjerne trafikkbarrieren mellom byen og fjorden", skriver informasjonssjefen.
7.Grunnlinjen vil tilfredsstille trafikantene, bedre miljøet i sentrum og fjerne trafikkbarrieren mellom byen og fjorden".
8.Himmelske far, vi ber i Kristi navn at vi skal bryte denne djevelske makt i Norges land som homofilien representerer... og vi ber også konkret at alle de mennesker som er involvert i dette, som selv også oppfordrer alle til å gjøre som dem og som også er i ledende stillinger, at du skal fjerne dem fra deres ledende stillinger - både i det politiske liv og ellers i samfunnet vårt.
9.Jurij Andropov vil bli husket for sitt forsøk på å fjerne korrupsjon og effektivisere økonomien.
10.Kor mye av nynorsken i NRK Skagg ville fjerne om han fikk frie tøylar ?
11.Krav om erstatning for et legeinngrep som består i å fjerne en kvinnes ene bryst efter en feilaktig sykdomsanalyse, er i og for seg av stor offentlig interesse.
12.Nordisk detaljhandel ønsker å fjerne salgsleddgebyret i alle tradisjonelle kontokortordninger, herunder de fire internasjonale reisekortordningene American Express, Eurocard, Diners Club og Visa.
13.Nova" skal losse i Det fjerne østen og filippinsk og indisk mannskap.
14.Til det er å si at så lenge den fjerne Abelhaugen er det eneste endepunkt mot vest, vil den nok fremdeles være vanskelig å overskue.
15.Vår tids kollektive sinnssyke", sa han om kristendommen og oppfordret til å fjerne Jesusbarnet fra julefeiringen.
16.(NTBAFPReuter) Dykkere klarte torsdag å fjerne den første av de 30 beholderne med radioaktivt innhold fra det havarerte franske lasteskipet" Mont Louis".
17.Antagelig ønsker russerne å svekke den norske forhandlingsekspertisen ved å fjerne folk som kjenner forholdene godt, mener Tore Børresen.
18.At Veritas har sluppet til på det nye Science Parkområdet og med velvilje fra Singapores myndigheter har etablert et teknologisenter som er enestående i Det fjerne østen, er en besegling av den avtale Norge og Singapore inngikk i 1982 om utvikling av det industrielle og teknologiske samarbeidet.
19.Bladet er nå på vei ut til forhandlerne, og det vil være umulig å fjerne bilaget på dette tidspunkt, hevder Allers.
20.Blant dem er - foruten prisutdelingen - gudstjenesten i Oslo domkirke tirsdag uttrykk for det Tutu betrakter som selve livsnerven i hans og Det sydafrikanske kirkeråds (SECC) arbeide for å fjerne apartheidsystemet i SydAfrika, sier generalsekretær Trond Bakkevig i Mellomkirkelig Råd.
21.Braathens SAFE begynte i sin tid med flyvninger på Det fjerne østen.
22.De må fjerne de hindringer som de brukte til å sperre veien til forhandlinger, uttalte han.
23.Den dag flertallet av det norske folk ikke ønsker kristen tro i skolen, da må vi fjerne den kristne formålsparagrafen, sa Even Fougner.
24.Denne pynt er lett å fjerne i trangere økonomiske tider.
25.Det er dyrt å arbeide i fjerne land som Japan.
26.Det er et regelverk som sier at den som legger ut miner også er ansvarlig for å fjerne dem.
27.Det er gledelig at formannskapet vil fjerne en av de molbobestemmelser som finnes innen alkohollovgivningen.
28.Det er ikke hensikten å fjerne all valgfrihet og vende tilbake til detaljregulerte pensa.
29.Det er stemning i styret for å fjerne NFFs amatørregler.
30.Det er viktig å fjerne kunstig forventning til legers muligheter for å behandle eksembarn, sier forfatteren av" Har barnet ditt eksem", dr.med. Ole Fyrand på Rikshospitalet.
Similar words

 
 

fjerne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) fjernefjernendefjernet
Indikative
1. Present
jegfjerner
dufjerner
hanfjerner
vifjerner
derefjerner
defjerner
8. Perfect
jeghar fjernet
duhar fjernet
hanhar fjernet
vihar fjernet
derehar fjernet
dehar fjernet
2. Imperfect
jegfjernet
dufjernet
hanfjernet
vifjernet
derefjernet
defjernet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde fjernet
duhadde fjernet
hanhadde fjernet
vihadde fjernet
derehadde fjernet
dehadde fjernet
4a. Future
jegvil/skal fjerne
duvil/skal fjerne
hanvil/skal fjerne
vivil/skal fjerne
derevil/skal fjerne
devil/skal fjerne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha fjernet
duvil/skal ha fjernet
hanvil/skal ha fjernet
vivil/skal ha fjernet
derevil/skal ha fjernet
devil/skal ha fjernet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle fjerne
duville/skulle fjerne
hanville/skulle fjerne
viville/skulle fjerne
dereville/skulle fjerne
deville/skulle fjerne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha fjernet
duville/skulle ha fjernet
hanville/skulle ha fjernet
viville/skulle ha fjernet
dereville/skulle ha fjernet
deville/skulle ha fjernet
Imperative
Affirmative
dufjern
viLa oss fjerne
derefjern
Negative
duikke fjern! (fjern ikke)
dereikke fjern! (fjern ikke)
Your last searches