Norwegian-Italian translation of flagre

Translation of the word flagre from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

flagre in Italian

flagre
generellverb svolazzare, volteggiare
  lysverb vacillare, tremolare
  bannerverb sventolare
Synonyms for flagre
More examples
1.Kan der vel eksistere en miserablere Stilling end at flagre om i Verden, som en stakkels forarmet MalerMadam ?
2.Det blir varmere i solen, store, gule sommerfugler begynner å flagre mellom trestammene, tunge humler flyr fra blåstjerne til blåstjerne og luften blir full av små, dirrende insekter.
3.Slik kan de flagre i vinden, og hedre himmelens guder.
4.Sommerfuglene hadde fire dager i forveien så smått begynt å flagre med vingene, men hva som verre var ; på tirsdagens trening var Arve så uheldig å" tråkke over", og fikk Starttrener Erik Ruthford Pedersens tillatelse til å ta det litt piano frem til søndag.
5.Efter å ha lest den lille boken er det som om mange sceneslør begynner å flagre.
6.Iblant kan et litterært minne flagre forbi.
7.Men først skal de klatrende, dansende, stupende gledesspredere flagre mellom trærne i parken på Galleri F15 i ennå en uke.
8.Programleder Knut Bjørnsen og hoveddommer Lucy Smith lar 1000lappene flagre.
Similar words

 
 

flagre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) flagreflagrendeflagret
Indikative
1. Present
jegflagrer
duflagrer
hanflagrer
viflagrer
dereflagrer
deflagrer
8. Perfect
jeghar flagret
duhar flagret
hanhar flagret
vihar flagret
derehar flagret
dehar flagret
2. Imperfect
jegflagret
duflagret
hanflagret
viflagret
dereflagret
deflagret
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde flagret
duhadde flagret
hanhadde flagret
vihadde flagret
derehadde flagret
dehadde flagret
4a. Future
jegvil/skal flagre
duvil/skal flagre
hanvil/skal flagre
vivil/skal flagre
derevil/skal flagre
devil/skal flagre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha flagret
duvil/skal ha flagret
hanvil/skal ha flagret
vivil/skal ha flagret
derevil/skal ha flagret
devil/skal ha flagret
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle flagre
duville/skulle flagre
hanville/skulle flagre
viville/skulle flagre
dereville/skulle flagre
deville/skulle flagre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha flagret
duville/skulle ha flagret
hanville/skulle ha flagret
viville/skulle ha flagret
dereville/skulle ha flagret
deville/skulle ha flagret
Imperative
Affirmative
duflagr
viLa oss flagre
dereflagr
Negative
duikke flagr! (flagr ikke)
dereikke flagr! (flagr ikke)
Your last searches