Norwegian-Italian translation of flykapring

Translation of the word flykapring from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

flykapring in Italian

flykapring
bruddnoun pirateria dell'aria [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Normalt er søndag en stille dag, men i de tilfelle der det for eksempel skjer en flykapring eller større ulykker må vi selfølgelig være fleksible, sier Øgrim.
2.DEN IRSKfødte leiesoldaten Mike Hoare som ledet det mislykkede kuppet på Seychellene i 1981 og som ble dømt til 10 års fengsel i SydAfrika, for en efterfølgende flykapring, er en av de 44 fangene som vil bli satt fri i henhold til et juleamnesti.
3.Fire sovjetrussere er blitt dømt til døden i forbindelse med en mislykket flykapring i november i fjor, som førte til at syv personer mistet livet, opplyste det offisielle nyhetsbyrået TASS igår.
4.Kontakten med Gadafi ble formidlet av en representant for" Al Zulfikar", en pakistansk terroristgruppe med utvist kompetanse i flykapring og drap.
5.(NTBAPReuter) Myndighetene på Malta navnga igår den ene terroristen som overlevde helgens blodige flykapring.
6.(NTBTT) Et tips fra dansk politi om en mulig flykapring søndag førte til det største sikkerhetsoppbud noensinne på Landvetter flyplass i Gøteborg.
7.Braathens SAFE er redd for at en flykapring i Norge vil skje igjen, og i neste uke regner vi med å henvende oss til Luftfartsverket med henblikk på å få en mulig ytterligere forbedring av sikkerhetsforskriftene på norske flyplasser for innenriks flyavganger.
8.Har dere undervurdert faren for flykapring innenlands ?
9.I våre sikkerhetsrutiner ligger en kalkulert risiko, og vi vet det kan skje en flykapring hver dag.
10.Mener Presidenten oppriktig at vi også idag" står oppreist" i lys av den siste flykapring ?
11.at drapet skjedde under fluktforsøk fra en alvorlig forbrytelse (som voldtekt, kidnapping, ran, flykapring).
12.Allerede før Amalterroristenes flykapring hadde Israel bestemt seg for at shiamuslimene skulle løslates i tiden fremover.
13.Den 24 år gamle flykapreren Stein Arvid Huseby fra Haugesund er siktet efter straffelovens paragraf 151 A. Maksimumsstraffen for flykapring er 21 år, men det er på det rene at under særdeles spesielle omstendigheter kan straffen settes lavere enn to år.
14.Dermed hadde Norges første flykapring fått en lykkelig slutt.
15.Flykapring !
16.Flykapring, kontrollrutiner, terrorhandlinger i luften.
17.Forrige ukes flykapring har en helt annen bakgrunn.
18.Forventningsfulle flypassasjerer så ikke ut til å bry seg synderlig om flykapring eller bombeeksplosjoner.
19.Første norske flykapring.
20.Informasjonssjef Christian H. Rafn opplyser at det ikke var lett å være informasjonssjef for flyselskapet som ble utsatt for flykapring fredag, fordi han selv hadde store vanskeligheter med å få tak i nødvendig informasjon om det som egentlig skjedde ute på flyplassen og ombord i flyet.
21.Jan Magne Bjerk slapp fra en flykapring i 1984 med livet i behold, men først efter at kaprerne hadde truet ham på livet.
22.Kapringen av TWAflyet som nå står på bakken i Beirut, vil kunne få konsekvenser av en helt annen karakter enn nær sagt en hvilken som helst annen flykapring.
23.Konkret nevner Castro kystvaktens virksomhet, fiskerettigheter, radioforstyrrelser og flykapring som eksempler.
24.Maksimumstraffen for flykapring er lovens absolutt strengeste, nemlig 21 år.
25.Mot denne bakgrunn mener USA at Amalterroristene med sin flykapring og gisseltagning bare forlenger fangenskapet for de 766 som fremdeles er internert i Israel.
26.NOEN ølflasker i bytte med en luftpistol slik endte den første flykapring som noengang har funnet sted her i landet.
27.Norges første flykapring inntraff noen minutter før flyet med 115 passasjerer skulle lande på Fornebu.
28.Når UD nå er kommet til at ambassaden bør stenges, er det ifølge Paust ikke et resultat av den siste flykapring.
29.Politiet har en egen kriseplan for flykapring.
30.Professor i strafferett, Anders Bratholm, mener den aktuelle saken langt fra er noen typisk flykapring.
Your last searches