Norwegian-Italian translation of flyndre

Translation of the word flyndre from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

flyndre in Italian

flyndre
iktyologi noun passera [f]
Synonyms for flyndre
Similar words

 
 

More examples
1.Da Reposen var velsett i sovjetisk farvann, kunne de seile helt inn på sokkelen omkring de fire omtvistede øyene - Etorofu, Kunashiri, Shikotan og Habomai - og hale inn rike fangster av krabbe, flyndre, skalldyr og spiselig tang.
2.Den største flyndre som noengang er landet i Norges rike, målte 96 centimeter.
3.Derimot har gaullistene mer sans for flyndre enn kommunistene, viser det seg.
4.Det er matnyttig å vite at" Flyndre bonne femme" er med løk og champignons, og at Florentine alltid er med spinat.
5.Det gir liksom et sus av historie å spise" Sla"tvarsfilet (flyndre) i hummersås" under bildet" Konung Olof Tryggwason faller i slaget vid Swolder", og siden sove under et gammelt kobberstikk med muntre folkelivsscener fra Gamla Stan.
6.Det lekte adskillig fisk i havet, kanskje først og fremst sei og torsk, men også steinbit og flyndre.
7.Det pleide å være temmelig lønnsomt å slippe inn i Sovjetkontrollert farvann og ta opp rike fangster av krabbe og flyndre i bytte for noen opplysninger om hva som skjedde i Japan.
8.En undersøkelse som er foretatt av sei og flyndre som er fanget på forskjellige steder i Sørfjorden, viser at kvikksølvinnholdet i sei er beskjedent og innenfor den maksimumsgrensen på 0,3 milligram kvikksølv pr. kilo fiskemuskel pr. uke som Verdens Helseorganisasjon anbefaler.
9.En utsøkt ingefærdampet flyndre og en rett med porsjert og marinert ørret er vakkert anrettet i raffinerte sauser.
10.Fisk dukker imidlertid først opp på 4. og 5. plass på listen over franskmenns favorittspise, med henholdsvis normannisk flyndre og piggvar i hollandaisesaus.
11.For flyndre som er stasjonær og lever på fjordbunnen, er situasjonen en annen.
12.Foreløbig snakkes det mest om laks og ørret, men man er også begynt å produsere hummer, blåskjell, østers flyndre, torsk og røye.
13.Formannen bærer forøvrig den ambisiøse tittel Rex Sole (Kong Flyndre), og man aner hvilken fisk som er mest populær på torsdagslunchene fra kl. 12.00.
14.Her er hyse fra 8489 Nordmela og flyndre fra Røst, reker fra Kristiansand og levende hummer fra Vestlandet.
15.I Günters herlige fiskesuppe" kommes" flyndre, makrell og torsk fra fisketuren ved Valøn, Korsøn og Kalvøn, siden reker, blåskjell, sjøkreps og meget mere - se oppskriften.
16.Likedan er laks populær nå mot 17. mai. Ellers fylles det opp med torskefilet, sprengt torsk og salt uer, flyndre, røkt makrell ; cirka 120 kilo fisk ialt.
17.Og da helst torsk, lutefisk eller flyndre.
18.Oteren spiser som regel bare den feteste halvparten av flyndre og annen fisk.
19.Pigghå, sei og uer bet livlig, men det var knurr, flyndre og brosme som gav den store poengsummen.
20.Som for eksempel helstekt flyndre på smørbrød, rikelig og godt for kr. 25.
21.Videre er det allerede i gang dyrkingsforsøk med kveite, piggvar, flyndre, tunge, ål og hummer, og alt tyder på at både disse og beslektede arter vil være av stor betydning i utviklingen av oppdrettsnæringen i de nærmeste 15 år.
22.Mesteparten er hvitting, men av og til vanker det også en flyndre eller torsk.
23.Stekt flyndre står ofte på menyen, frister husassistentene Hege Vatnan (til venstre) og Synnøve Beck.
24.Torsk, flyndre, piggvar og kveite er blant de fiskeslag vi nå må legge grunnlaget for storstilt oppdrett av.
25.A la cartemenyen toppes med biff og entrecote som begge koster 74 kroner - dyrere kan kan man ikke spise på Lorry som på fiskekartet skilter med fetsild med rødbeter, løk, smør og flatbrød eller flyndre, 41 kroner uansett valg.
26.Blant annen fisk som er i oppdrett, finner vi brosme, flyndre, tunfisk, ja til og med hai og delfin.
27.Det ble eksportert 25000 tonn reker, 5700 tonn akkar, 4400 tonn hyse og torsk og 550 tonn flyndre.
28.Det er forøvrig på det rene at Fiskeridirektoratets undersøkelser i Sørfjorden bare påviste mindre mengder PAH i flyndre og ingen ting i sei og blåskjell.
29.Det er først og fremst flyndre og torsk man vil se nærmere på.
30.En mængde torsk, flyndre, hummer og østers vendte den nat tilbake til sit element, mens eierne led et direkte tap paa rundt om 600 speciedaler.
Your last searches