Norwegian-Italian translation of flypost

Translation of the word flypost from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

flypost in Italian

flypost
postverknoun posta aerea [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Sendinger med blindeskrift skal fortsatt være portofrie, men hvis sendingen går med flypost, må luftposttillegget likevel betales.
Your last searches