Norwegian-Italian translation of flyttbar

Translation of the word flyttbar from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

flyttbar in Italian

flyttbar
generelladjective mobile
Synonyms for flyttbar
Derived terms of flyttbar
Similar words

 
 

More examples
1.Denne bunnrammen vil gjøre det mulig å begynne å bore produksjonsbrønnene med en flyttbar plattform før den faste plattformen er kommet på plass.
2.En flyttbar" akvarierigg" som kan nedsenkes på enhver egnet strand.
3.Men det viste seg at stasjonen var flyttbar og de amerikanske teknikerne kommer hit bare noen måneder ad gangen og sender laserstråler ut i verdensrommet mot satellitter.
4.Showet er bygget opp rundt et svømmebasseng og en flyttbar scene og har fått navnet" Wet & Wild Show 84".
5.Et oljeselskap betaler noen titusen dollar - altså noen hundre tusen norske kroner pr. døgn for å leie en flyttbar borerigg, og da sier det seg selv at en tiøring på dollarkursen fort blir til mange kroner.
6.Familien bytter til ny modell hvert eneste år, og har valgt å satse penger på litt flyttbar komfort.
7.Klubben har i samarbeid med Stavanger kommune gått til innkjøp av flyttbar tribune, noe som medfører at ca. 4000 tilskuere nå kan ha utmerket tribuneplass.
8.Sykepleieren Eirin Strøm og legen Hans Petter Husum er kommet tilbake til Norge efter å ha drevet en flyttbar kirurgisk klinikk inne i det krigsherjede Afghanistan i tre måneder.
9.Televerket er efter det Aftenposten erfarer i ferd med å inngå en avtale med EBgruppen om levering av en digital, flyttbar telefonsentral som skal brukes i Oslo sentrum.
Your last searches