Norwegian-Italian translation of flytte over

Translation of the word flytte over from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

flytte over in Italian

flytte over
utgifterverb passare a
Similar words

 
 

More examples
1.For et parti som tradisjonelt har vært regnet som å høre hjemme på den ikkesosialistiske siden av norsk politikk, kan det koste stemmer å flytte over på den andre siden.
2.Jeg gråt i tre timer da jeg efter nærmere 40 år skulle forlate det gamle, trekkfulle Billingsgate for å flytte over til disse moderne greiene, fortalte en av fiskehandlerne, og tilbød skotsk røkelaks til 80 kroner kiloet.
3.De gamle bygningene vil bli aldershjem, og de pasienter som trenger sykehjemsplass skal flytte over i den nye fløyen som nå vil gi 70 plasser mot tidligere 33.
4.De som ennå ikke eier noen leilighet kan skaffe seg blokkleilighet med lavt innskudd, mens blokkbeboere kan flytte over i rekkehus.
5.Er det bedre å flytte over til ØstBeirut ?
6.I et forsøk på å beholde gode skattebetalere i Oslo, og ikke uten videre se dem flytte over bygrensen til øst eller vest, har det vært et uttrykt ønske om å stimulere folk til å bli boende i byen.
7.Katedralskolen måtte, når Stortinget hadde sine sesjoner, flytte over til Mangelsgården i Storgaten, og hvor Mangelsgårdens innvånere gjorde av seg, må da gudene vite.
8.Makthaverne trodde vel at de mange som ønsket å flytte over til VestTyskland, var de som var mest misfornøyd med forholdene i det kommunistiske samfunn, og at noe av den indre spenning ville bli eliminert når de var borte.
9.Oslobanken har bestemt seg for å ta opp konkurransen med det grå markedet, og banken får mange henvendelser fra folk som ønsker å flytte over lånene sine.
10.Skulle vi ta dem hit, måtte vi flytte over i Konserthuset.
11.Sørtveit hadde vært butikksjef i et bygningsfirma i 16 år da synet ble så dårlig at han måtte flytte over til firmaets sentralbord, og arbeide litt som konsulent på si.
12.Man har ønsket å ha resultatene klare i god tid før man skal flytte over i det nye hovedsetet rundt årsskiftet.
13.Begge familier viste til dårlige helseforhold og ba om å få bo i leilighetene frem til våren da de kunne flytte over til sine campingvogner.
14.De har hjemmel for å ta det uskyldige barnet ut av hjemmet, men de kan ikke flytte overgriperen.
15.Dersom en i gruppen velger å tre ut av fellesskapet, må det beregnes hvilke midler vedkommende kan flytte over til egne konti eller til egne pensjonskasser.
16.Det kan bli vanskelig å få til fordi vi bare kan flytte overskuddsmidlene.
17.Efter det Aftenposten erfarer, har det vært vurdert å flytte Overvåkingssentralen ut av Politihuset i Oslo, nettopp på grunn av plassproblemene.
18.For å få plass til nordmenn og dansker ble det avgitt brakker, og de som tidligere bodde der, måtte flytte over til andre.
19.Mange av selskapets ansatte bor utover i Lørenskog og Romerikeregionen og en del vil nok flytte over til de nye produksjonslokalene, mens det vil være behov for nye arbeidstagere til produksjonen i Maridalen.
20.Men da en kjent skipsreder innfant seg og spurte om jeg ville flytte over til brakke tolv fra brakke ti, var jeg dum nok til å si ja takk.
21.Selv fikk jeg ligge på fødeavdelingen i fjorten dager, jeg slapp å flytte over på barselavdelingen, forteller Alexandra Houston Wallin.
22.Senere kom han til Per Kure A / S, idag ASEAPer Kure A / S, til han i 1949 ble ansatt som arbeidskonsulent i Østlandske Blindeforbund, for så i 1955 å flytte over til Statens attføringsinstitutt som dets første konsulent for blinde og svaksynte.
Your last searches