Norwegian-Italian translation of flyvning

Translation of the word flyvning from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

flyvning in Italian

flyvning
generellnoun aviazione [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Den gang var flyvning ansett for å være en temmelig farlig beskjfeftigelse.
2.Denne delen av øvelsen blir bare gjennomført dersom været tillater flyvning med helikoptre, sier sjefen for operasjonssenteret i Heggelia oberst Arne Vik til Aftenposetn.
3.Forøvrig anbefaler kommisjonen installering av taleregistrator i cockpit for alle rutefly, samt forbedringer hva angår lydsendere for all ervervsmessig flyvning.
4.Hensynet til selskapet og de som har bestilt plass i god tro, er veiet opp mot de militære hensyn, og Regjeringen fant å kunne tillate flyvning på Evenes inntil 10. september, sier statssekretær Anders Madslien i Samferdselsdepartementet.
5.Vi tar sikte på en daglig flyvning hver vei med et tomotors turbopropfly.
6.De mange tilfeller av nestenulykker ved flyvning i Norge må også granskes av Flyhavarikommisjonen.
7.De var på sin 50. flyvning med SAS mellom USA og Norge, og fikk som" jubileumsgave" flytte fra turistklasse og over på forretningsklasse.
8.Derefter kommer" uegnet avgangs og / eller landingsfelt" samt" mangelfull planlegging under flyvning".
9.Dernest er de to mest fremtredende årsaksfaktorer" fortsatt kontaktflyvning (å se terrenget under seg) inn i dårlig vær", samt" mangelfull planlegging under flyvning".
10.Det er hovedkonklusjonen i en utredning utarbeidet av representanter for seks klubber i Tønsbergområdet som driver med flyvning, fallskjermhopping, modell og motorsykkelvirksomhet.
11.Det har lenge vært kjent hvilke faser av en flyvning som er kritiske.
12.Det skjedde på en dramatisk måte ved at det bakre trykkskottet i et DC9 tilhørende Air Canada brøt sammen under en flyvning.
13.Dette må vi si oss fornøyd med, er kommentaren fra samferdselssjef Arne S. Ballestad i Telemark til at flyselskapet Norving i statsråd fredag ble meddelt konsesjon for regelbunden flyvning mellom Skien og Bergen.
14.En nødpeilesender ble ristet løs fra en av Helikopter Services maskiner da den befant seg ca. 15 nautiske mil ute i Nordsjøen på en flyvning fra Stavanger.
15.En slik flyvning skulle han ihvertfall ikke bli alene om.
16.For hver flyvning blir konstruksjonen satt vekselsvis under overtrykk og normalt trykk, og det er denne stadige vekslingen som fører til bevegelse i skottet og dermed sprekker.
17.Fordi stadig flere oppgaver under flyvning blir automatisert, risikerer flyverne å bli søvnige, rett og slett fordi de kjeder seg, skriver et britisk luftfartsmagasin.
18.Forsvarsdepartementet regner med at SAS vil overta Braathens flyvning imorgen.
19.Forøvrig har LFK allerede redusert flyvning med F16flyene til det minimum som er nødvendig i forbindelse med et forsvarlig eftersyn av flyene.
20.Fra 1958 til 1959 var han flyver for den norske Antarktisekspedisjonen og tok derefter Luftkrigsskolen og var i maritim flyvning frem til 1969.
21.Gjennom sin nærmeste 60årige innsats for norsk flyvning er flyvere - ikke bare i Norge, men langt utover i verden - ham stor takk skyldig.
22.Hadde du egentlig greie på fly og flyvning ?
23.Han livnærer seg av flyvning og holder det ellers gående på sitt raseri over dem som jakter på elefanter for tennenes skyld.
24.Ifølge Norvings planer, skal det bli en daglig turretur flyvning på Nordkalotten, unntatt lørdag.
25.Igår fikk Forsvarsdepartementet nei fra streikeledelsen på en søknad om dispensasjon for utvidet flyvning for å opprettholde beredskapen.
26.Kaptein Allan Gaunt i Brown Air forlater sin Cessna 441, efter den første ordinære flyvning fra Leeds til Oslo.
27.Med krigen ble nær all flyvning i selskapet innstilt.
28.Men hvorfor ikke ? ville de franske ungdommene vite, da politiet i Tromsø søndag kveld stanset en nokså ellevill flyvning.
29.Odd Medbøe begynte som journalist i Nationen i 1933, hvor flyvning snart ble hans spesialfelt.
30.Regjeringen mente at hensynet til den norske turoperatøren og de som hadde bestilt plass i god tro, gjorde at man tillot flyvning på Evenes inntil 10. september.
Your last searches