Norwegian-Italian translation of folkemord

Translation of the word folkemord from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

folkemord in Italian

folkemord
generellnoun genocidio [m]
Synonyms for folkemord
Similar words

 
 

More examples
1.I sandinismens Nicaragua pågår det akkurat nå et folkemord i massiv skala av Atlanterhavskystens befolkning av miskitos, sumus og rama indianere, samt kreoler og ladinos fra henholdsvis den svarte og hvite befolkningen.
2.Vi har rett til å minelegge Nicaraguas havner for å stanse den massive strøm av sovjetiske våpen som er avsett for bruk til folkemord på Miskitoindianerne og de fattige bønder, sier Calero.
3.Alle vet at Sovjets krig mot Afghanistan overoppfyller alle vedtatte minstekrav til folkemord.
4.Brevet, som også er undertegnet av Solidaritetskomiteen for kurderne, anklager Tyrkia for å ha planer om et folkemord mot kurdere.
5.De er i full gang med angrepskrig og folkemord mot nabostaten Afghanistan.
6.Den internasjonale katolske organisasjonen Pax Christi anklaget i forrige måned Indonesia for å drive folkemord i landet.
7.Den tidligere konservatiove utenriksminister Hassat Esat Isik har anbefalt Representantenes hus og Senatet heller å velge dagen da amerikanerne begynte jakten på indianerne i NordAmerika som minnedag for folkemord.
8.Det er en konflikt mellom to folkegrupper, og den dystre bakgrunnen er folkemord.
9.Fordommene har forårsaket folkemord i koloniene, USA, Sovjet og Europa, og gjør det tildels fremdeles.
10.Generalforsamlingen vedtok lørdag enstemmig å fordømme Guatemalaregimets forfølgelse av indianere og uttaler avsky for de folkemord som skjer i landet.
11.Han vil ikke ta stilling til påstander om at vietnameserne driver folkemord i Kampuchea.
12.I det indiske parlamentet ble det rettet beskyldninger om folkemord i Sri Lanka.
13.Indonesias folkemord kan sammenlignes med det sovjetiske i Afghanistan, hevder en talsmann for antieksportkampanjen.
14.Ingen tror på Misurasata. minst av alt den svenske regjering som gjennom forskjellige kanaler sender titalls millioner til det Nicaragua og det sandinistiske regimet som ifølge ofrene selv, begår folkemord på sin egen etniske minoritet, urinnbyggerne på kysten.
15.Men meldingene om folkemord er overdrevne, sier Petter Skauen i en samtale med Aftenposten.
16.Noen slik lov finnes ikke idag, og Avnery mener det er fullstendig uhørt at en politiker fritt skal kunne ta til orde for hva som ville representere folkemord på flere hundre tusen mennesker.
17.Rapporter om de rene folkemord viser klart at deres stilling er truet.
18.Reaksjonen i Tyrkia må også sees på bakgrunn av at landet nok vedgår at armenere omkom efter oppstanden i 1915, men har aldri villet innrømme at det fant sted noe folkemord.
19.Resolusjonen tar til orde for at 24. april skal bli en nasjonal minnedag for umenneskelig behandling av medmennesker i håp om at tilsvarende folkemord ikke finner sted i fremtiden.
20.Støttegruppen hadde mandag et møte med Stortingets utenrikskomite, og man presiserte der nødvendigheten av å skape en opinion og mobilisere internasjonal støtte dersom man på Sri Lanka ikke skal oppleve et folkemord.
21.USA blir beskyldt for folkemord i Vietnam, for å ha myrdet Salvador Allende i Chile, for å drive utsugning av folkene i SydAmerika og for å beskytte det" morderiske Israel".
22.Vi sier nei til folkemord og selvmord.
23.(Men) et marxistiskleninistisk diktatur er ingen garanti mot sult ; det kan til og med utfylle underutviklingens gru med folkemord, slik de røde khmerer i Kampuchea utvilsomt har vist".
24.Folkemord har kostet flere menneskeliv siden annen verdenskrig enn de seks millioner jøder som ble drept av NaziTyskland, sier International Alerts formann, Lord Young.
25.Forsøker man å skjule at det pågår et folkemord i ghettoene, spurte apartheidmotstanderen Alan Boesak.
26.Hva er poenget med å vedta en lov som sidestiller nazistenes folkemord med tamilenes skjebne på Sri Lanka, med Kampuchea, eller andre deler av verden hvor det begås overgrep ? sa SPDrepresentanten Manfred Schmidt.
27.De statlig planlagte og administrerte folkemord er vårt sekels kainsmerke.
28.Den hemmelige armenske frigjøringsfront (ASALA), som er ute efter å hevne det tyrkiske folkemord mot de armenske befolkningsgrupper mellom 1894 og 1915, sa straks at den stod bak aksjonen.
29.Det er en fornærmelse mot dem som bryr seg om de amerikanske soldater som døde og mot dem som bryr seg om de millioner av jøder og ikkejøder som var ofre for nazismens folkemord, sier rabbi David Saperstein som sitter sentralt i en av de mektige jødiske organisasjoner i USA.
30.Det stille folkemord i militærregimets tid med tusener som bare forsvant, også barn, gir feberpulsen under" Den offisielle versjon".
Your last searches