Norwegian-Italian translation of for de rike

Translation of the word for de rike from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

for de rike in Italian

for de rike
vareradjective di lusso
Examples with translation
Mennesker lever ikke i denne verden for å bli rike, men for å bli lykkelige.
Similar words

 
 

More examples
1.Reagans politikk overfor de rike og de fattige er ikke min form for kristendom, sa han i et intervju med New York Times forleden.
2.Bazuko er ikke stoffet for de rike.
3.Denne lov kjøres frem som et" bevis" på at de borgerlige nå legger opp til et todelt system, dvs. ett helsevesen for de rike og ett for almuen.
4.Det er for dyrt for de rike og for dårlig for de fattige.
5.Det er innført egenandeler på tekniske hjelpemidler, og mye tyder på at vi er på vei inn i et todelt legesystem som med tid og stunder kan utvikle seg til å bli et system for de fattige og et for de rike.
6.Dette landet er for de rike - jeg tror jeg foretrekker Europa.
7.En privat del for de rike og sterke -" First Business Class i helsevesenet", som Einar Førde har uttrykt seg og en offentlig del for de brede lag av befolkningen.
8.Er skattelettelsene bare fordeler for de rike som fru Brundtland hevder ?
9.Et ørkesløst tidsfordriv for de rike, og en viktig inntektskilde for Monacos ikke helt nøysomme fyrstehus.
10.I ramsalte ordelag beskyldte Cuomo Reagan for å splitte USA i to samfunn, ett for de rike og ett for de utestengte, ett for de kongelige og ett for opprørerne.
11.Sprangridning på høyt nivå er en idrett for de rike, eller for de som får økonomisk støtte etsteds fra.
12.Amerika er ikke reservert for de rike og privilegerte.
13.Da de første marsvin kom til Europa fra SydAmerika, var det også for å bli servert som delikatesser for de rike spanjoler.
14.De fattige land har som regel hatt lite å stille opp med overfor de rike, men denne gang sa de nei til å glatte over uenigheten med de vanlige diplomatiske formuleringer.
15.De store flernasjonale selskapene, som dyrker ananas og andre produkter for de rike landene, har stor fortjeneste.
16.Dette vil ikke medføre at private sykehus blir bare et tilbud for de rike, slik venstresidens propaganda så iherdig har hevdet i sitt forsøk på å stanse all fornuftig debatt om avsosialisering innen helsesektoren.
17.En art av syvsoveren, med det velklingende latinske navn Glis glis, var de gamle romeres spesielle yndling, som delikatesse for de rike gourmander.
18.Er dette en lek for de rike, - eller alvor og hjelp ?
19.For å protestere mot den blodige urettferdigheten med at de dårligst betalte italienerne må betale skatten for de rike, gikk derfor atten millioner ansatte i industrien og den offentlige sektor til streik i slutten av november for å støtte opp om den nye skatteloven.
20.Labours nestleder, Roy Hattersley, sa med adresse til statsministeren at hun" var innstilt på å subsidiere ekstragavanse for de rike, men ikke ville yde flertallet rettferdighet".
21.Medlem av bygningsrådet, Rune Bjerke, uttalte også at Arbeiderpartiet har innsett at Oslo har behov for alle typer boliger - også for de rike.
22.Mindre skatt på små og middels inntekter, og i stedet øket skatt for de rike, forretningslivet og industrien.
23.Moderata Samlingspartiet ble fremstilt som et parti for de rike, og spørsmålet til Westerberg og Fälldin ble om hvorfor de ville være med på det.
24.Statsministerens hovedpoeng denne kvelden med nærmere to millioner TVseere som publikum, var å spikre fast gang på gang, at de konervative vil gjøre livet vanskeligere og surere for vanlige mennesker, og redusere skatten for de rike.
Your last searches