Norwegian-Italian translation of for det første

Translation of the word for det første from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

for det første in Italian

for det første
generellother in primo luogo, per prima cosa, innanzi tutto
Examples with translation
Jeg ønsker å komme med et nytt forslag – veldig ulikt det første.
Det er en stor forskjell mellom det å lære seg et språk for å forstå det eller kunne si ting etter behov, og det å ville tilegne seg et andrespråk for å kunne snakke fritt, nesten som på ditt første språk, morsmålet.
I den andre boken finnes enda flere feil enn i den første.
Similar words

 
 

More examples
1.For det første er det bare et spørsmål om prioritering," sier Holst.
2.For det første er det klart at det ikke burde by på særlige problemer for norske politikere å innhente informasjoner om hva PLO står for.
3.For det første finnes det en klar folkemajoritet for den tradisjonelle nøytralitetspolitikken, og for det andre skal vi vinne valget.
4.For det første har vi ikke krevet dette, og vi aksepterer heller ikke at de er ledere av f.eks. efterforskning av straffesaker.
5.For det første synes jeg det var en god fotballkamp, og jeg tror publikum skriver under på akkurat den attesten ; dette var ikke langt unna stor underholdning", sa" Røste" efterpå.
6.For det første vil dette ikke redusere en families totalbruk av bil i noen særlig grad.
7.For det første virker familieplanlegning som unatur på mange afrikanere og derfor uetisk.
8.Vi tyskere mangler for det første den nasjonale identitets trygghet som finnes i en nasjonalstat.
9.Arbeidsdirektoratet foreslår nå restriksjoner som for det første innebærer standardkontrakter for alle utenlandske musikere, sier kontorsjef i Arbeidsdirektoratet, Arne Wessel.
10.Bakgrunnen for at man ønsker en felles kontrakt er for det første at omkostningsutviklingen i forsikringsvirksomheten gjør det nødvendig å vurdere alle utgiftsposter, også provisjonsutgifter.
11.Den sterke bedringen av resultatet skyldes for det første et øket salg.
12.Det blir for det første ikke lett å fylle tomrummet efter midtbanedynamoen Lothar Matthäus, som forsvant til Bayern München (dyreste overgang innen vesttysk fotball på 2,27 mill. mark).
13.Det gjelder for det første den militære profesjons tilbøyelighet til offensiv planlegning og operasjoner, og hangen til å unndra seg sivil kontroll med operativ planlegging.
14.Det mest iøynefallende materialet, den røde teglstenen som glir over rette og buede flater, er for det første ikke i overensstemmelse med arkitektenes opprinnelige forslag, påpeker han.
15.For det første, sier Rolf Rustad, har jeg aldri kalt boksing en" pøbelsport".
16.For det første aksepterer ikke norsk lov bigami, men straffer det med fengsel.
17.For det første alle sovjetrusserne.
18.For det første arbeider Sosialdepartementet selv med disse spørsmålene, og vi ønsker at de skal få velge sitt eget tempo og fremgangsmåte.
19.For det første at frys ikke er et mål i seg selv, men et element som kan bidra til forhandlinger om reduksjon av antall atomvåpen.
20.For det første ble denne ordningen iverksatt uten at vi ble forespurt, noe SAS absolutt burde ha gjort.
21.For det første blir det ikke gitt direkte svar på om det er solgt andre gjenstander, og det gis heller ingen forklaring på at de to gjenstandene ble omsatt i 1979.
22.For det første bringer skjorta, og særlig slipset, lykke.
23.For det første dreier det seg ikke om vårt atelierområde på Jar, det skal forhåpentlig for all fremtid være reservert filmproduksjon og ikke boligproduksjon.
24.For det første dreier det seg om nye forskrifter om forhøyede egenandeler, som allerede har trådt i kraft.
25.For det første eksisterer det ingen svarteliste.
26.For det første en israelsk tilbaketrekning fra Libanon - og her later det til at begge de to store israelske partiblokkene er enige om at det bør skje snart.
27.For det første er alltid folkene fra Barnevernsvakten tilgjengelig for de barn under 14 år som innbringes på politistasjonen i forbindelse med kriminelle handlinger, ved å gi midlertidig støtte og praktisk hjelp.
28.For det første er de politiske myndigheter oppmerksomme på problemet.
29.For det første er det gjort et gigantisk arbeide allerede, for det andre har man pålagt seg enorme oppgaver i kommende år.
30.For det første er det helt uriktig at båtkapasiteten kan økes.
Your last searches