Norwegian-Italian translation of for tidlig født

Translation of the word for tidlig født from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

for tidlig født in Italian

for tidlig født
spedbarnadjective prematuro

 
 

More examples
1.De første 24 timene efter at et for tidlig født barn er kommet til verden, er mest kritisk.
2.Den engstelse foreldre føler når de får et for tidlig født barn, må kunne minskes ved at sykehusene får tilstrekkelig utstyr, også når antall premature barn blir større enn vanlig, sier Henning Bongard, som selv har erfart utryggheten omkring et for tidlig født barn, og ikke legger skjul på hvor overrasket han er over at forholdene ikke er gjort noe med.
3.Det er mange årsaker til at barn kan bli for tidlig født.
4.Nyrefunksjonen er også redusert hos barn som er for tidlig født.
5.Når barn er født mer enn tre uker før fullgått svangerskap, går de under betegnelsen for tidlig fødte barn.
6.Det er ingen for tidlig født" postmodernist" vi møter.
7.Det kunne gjelde barn som var for tidlig født eller hadde åpen leppe / ganespalte.
8.For å kunne redde barn som er for tidlig født, er man avhengig av avansert teknisk utstyr.
Your last searches