Norwegian-Italian translation of forakte

Translation of the word forakte from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forakte in Italian

forakte
generellverb rifiutare, sdegnare
  kjenslerverb detestare, aborrire, odiare
  avskyverb disprezzare, disdegnare, detestare
Synonyms for forakte
Derived terms of forakte
Anagrams of forakte
More examples
1.Du skal hate og forakte bønder samt B.B.
2.Melkeruten" er heller ikke å forakte, selv om den ikke akkurat er noen expressrute.
3.14 dagers ferie er ikke å forakte, smiler Mona Røkke, i det hun rydder bort en solid stabel dokumenter.
4.Men den nye løken er heller ikke å forakte.
5.1833specien fra samme regent er heller ikke å forakte, med utrop på 14 000 kroner.
6.700 millioner kroner i det som kan betegnes som ledige likvider (tilsvarer kjøpesummen), er heller ikke å forakte.
7.Barna skulle ikke forakte foreldrenes kristelige formaninger til Gudsfrykt, ærlighet, edruelighet, fredsommelighet, flittighet og sparsommelighet.
8.Det er jo nordisk mesterskap i Sverige om ikke altfor lenge, sier Unni Larsen og lar oss forstå at en gullmedalje i nordisk ikke hadde vært å forakte.
9.En slik" gave" ville selvsagt ikke være å forakte for en by som har økonomiske problemer, men både Albert Nordengen og jeg, 30 000 Høyremedlemmer og Oslos befolkning forøvrig vet at Oslo Arbeiderparti ikke har noen gaver å dele ut.
10.Et skrivebord hadde heller ikke vært å forakte.
11.Folkevett er ikke å forakte.
12.Foreldrenes utsøkte bidrag til motedannelsen er heller ikke å forakte.
13.Froskelår og ardennerskinke er ikke å forakte.
14.Gode råd er ikke å forakte, men dette rådet bygger nok på en misforståelse.
15.Halvannen time lett underholdning er ikke å forakte.
16.Holmenkolbanen kjører med maksimal kapasitet begge dager, og litt trim er vel heller ikke å forakte, sier en forventningsfull generalsekretær for Holmenkollen Ski Festival, Rolf Nyhus, til Aftenposten.
17.Humor er heller ikke å forakte, det kan også godt være budskap i tingene, uten at jeg føler meg som iherdig moralist, sier Helgeland som selv foretrekker filmer med eventyrtone og poetisk bærebølge, som den halvglemte" Hjerter knekt" av Phillipe de Broca.
18.I en tid hvor kommunen har store problemer med å tilpasse utgiftene til de faktiske inntekter, er besparelser og inntekter på anslagsvis 2530 millioner kroner pr. år langtfra å forakte.
19.I mangel av egen suksess er som kjent ikke andres ulykker å forakte.
20.Ikke å forakte.
21.Men en stadig voksende bankbok er heller ikke å forakte.
22.Noen 1020 cm rørstumper i kobber som tilsvarer de viktigste slangenes innvendige diameter er heller ikke å forakte hvis det skulle bli nødvendig å skjøte et slangebrudd.
23.Når hun så i tillegg tjener 12% av egen omsetning er det klart at litt menneskemylder ikke er å forakte.
24.Og Amalie var jo heller ikke å forakte, sier Kari Skjønsberg.
25.Og de amerikanske viner er heller ikke å forakte.
26.Reklamen ber deg forakte hvordan det lukter av munnen din, under armene og på føttene.
27.Selv er Airto Moreira forhindret fra å komme, men Michael Urbaniak og Joe Henderson er heller ikke å forakte.
28.Suppeposer kan tilsettes smak og garnityr efter ønske, og supplere og drøye en enkel middag, to retters middag er ikke å forakte.
29.Sølv i grunnserien er ikke å forakte.
30.Vissheten om at vi også nar klart å markere nordisk teaterkunst på en positiv måte overfor utlandet, er heller ikke å forakte.
Similar words

 
 

forakte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forakteforaktendeforaktet
Indikative
1. Present
jegforakter
duforakter
hanforakter
viforakter
dereforakter
deforakter
8. Perfect
jeghar foraktet
duhar foraktet
hanhar foraktet
vihar foraktet
derehar foraktet
dehar foraktet
2. Imperfect
jegforaktet
duforaktet
hanforaktet
viforaktet
dereforaktet
deforaktet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde foraktet
duhadde foraktet
hanhadde foraktet
vihadde foraktet
derehadde foraktet
dehadde foraktet
4a. Future
jegvil/skal forakte
duvil/skal forakte
hanvil/skal forakte
vivil/skal forakte
derevil/skal forakte
devil/skal forakte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha foraktet
duvil/skal ha foraktet
hanvil/skal ha foraktet
vivil/skal ha foraktet
derevil/skal ha foraktet
devil/skal ha foraktet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forakte
duville/skulle forakte
hanville/skulle forakte
viville/skulle forakte
dereville/skulle forakte
deville/skulle forakte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha foraktet
duville/skulle ha foraktet
hanville/skulle ha foraktet
viville/skulle ha foraktet
dereville/skulle ha foraktet
deville/skulle ha foraktet
Imperative
Affirmative
duforakt
viLa oss forakte
dereforakt
Negative
duikke forakt! (forakt ikke)
dereikke forakt! (forakt ikke)
Your last searches