Norwegian-Italian translation of forarge

Translation of the word forarge from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forarge in Italian

forarge
irritereverb seccare, infastidire, irritare, indispettire, dare fastidio, esasperare
  oppførendeverb irritare
Synonyms for forarge
Derived terms of forarge
More examples
1.BJØRG EVVAAA" og" MANN" heter de to første skulpturene som de nærmeste tre månedene skal glede, forarge eller kanskje forundre Osloboere som ikke skal ut og beskue kunst, men bare en tur i banken for å ordne de sedvanlige og jordnære pengetransaksjoner.
2.Samtidig som vel heller ingen andre programposter skulle forarge enten ved reklamejippos i multimillionklassen eller på annet vis.
3.At" SMASK !" vil forarge mange voksne, er de forberedt på.
4.Men det er ingen grunn til å forarge seg over Frankrike spesielt.
5.Men forarge littegrann, det må man.
6.Å forarge borgerskapet, det var et av våre slagord, som vi i praksis virkeliggjorde med den største fornøyelse.
7.Å forarge seg over at en supermakt spionerer, er ganske naivt.
8.Arne Haukvik har et innlegg i Aftenposten 6. ds. som egner seg til å forbause eller forarge.
9.Det var overhodet intet å forarge seg over.
10.Det vil neppe forarge noen, men det vil kanskje hindre at det blir for mange som bare er ute efter kortsiktige gevinster.
11.Fjernsynets mest omtalte program gjennom de siste månedene -" Nikkerne" skal igjen forarge eller henrykke Ola og Kari nordmann, kanskje for siste gang.
12.Ikke engang Appollon kunne ha latt seg forarge moralsk over en så forsiktig eksess i mai.
13.Ikke for å forarge med sine nikk, men på scenen i komedien" Den dagen da håret brakk".
14.Urban klarte å forarge leserne i den grad at han i 1980årene fikk sparken i Polityka.
Similar words

 
 

forarge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forargeforargendeforarget
Indikative
1. Present
jegforarger
duforarger
hanforarger
viforarger
dereforarger
deforarger
8. Perfect
jeghar forarget
duhar forarget
hanhar forarget
vihar forarget
derehar forarget
dehar forarget
2. Imperfect
jegforarget
duforarget
hanforarget
viforarget
dereforarget
deforarget
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forarget
duhadde forarget
hanhadde forarget
vihadde forarget
derehadde forarget
dehadde forarget
4a. Future
jegvil/skal forarge
duvil/skal forarge
hanvil/skal forarge
vivil/skal forarge
derevil/skal forarge
devil/skal forarge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forarget
duvil/skal ha forarget
hanvil/skal ha forarget
vivil/skal ha forarget
derevil/skal ha forarget
devil/skal ha forarget
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forarge
duville/skulle forarge
hanville/skulle forarge
viville/skulle forarge
dereville/skulle forarge
deville/skulle forarge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forarget
duville/skulle ha forarget
hanville/skulle ha forarget
viville/skulle ha forarget
dereville/skulle ha forarget
deville/skulle ha forarget
Imperative
Affirmative
duforarg
viLa oss forarge
dereforarg
Negative
duikke forarg! (forarg ikke)
dereikke forarg! (forarg ikke)
Your last searches