Norwegian-Italian translation of forbanne

Translation of the word forbanne from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forbanne in Italian

forbanne
religionverb anatematizzare, anatemizzare
  personverb maledire
Derived terms of forbanne
More examples
1.Heller tenne et lys, enn å forbanne mørket", heter et indisk visdomsord.
2.Min rene hensikt er naturligvis å få mine landsmenn til å forbanne og sverte vinteren som best de kan.
3.Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket.
4.Skolesjefen i Oslo henviste engang til et kinesisk visdomsord om at det er bedre å tenne et lys istedenfor å forbanne mørket.
Similar words

 
 

forbanne as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forbanneforbannendeforbannet
Indikative
1. Present
jegforbanner
duforbanner
hanforbanner
viforbanner
dereforbanner
deforbanner
8. Perfect
jeghar forbannet
duhar forbannet
hanhar forbannet
vihar forbannet
derehar forbannet
dehar forbannet
2. Imperfect
jegforbannet
duforbannet
hanforbannet
viforbannet
dereforbannet
deforbannet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forbannet
duhadde forbannet
hanhadde forbannet
vihadde forbannet
derehadde forbannet
dehadde forbannet
4a. Future
jegvil/skal forbanne
duvil/skal forbanne
hanvil/skal forbanne
vivil/skal forbanne
derevil/skal forbanne
devil/skal forbanne
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forbannet
duvil/skal ha forbannet
hanvil/skal ha forbannet
vivil/skal ha forbannet
derevil/skal ha forbannet
devil/skal ha forbannet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forbanne
duville/skulle forbanne
hanville/skulle forbanne
viville/skulle forbanne
dereville/skulle forbanne
deville/skulle forbanne
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forbannet
duville/skulle ha forbannet
hanville/skulle ha forbannet
viville/skulle ha forbannet
dereville/skulle ha forbannet
deville/skulle ha forbannet
Imperative
Affirmative
duforbann
viLa oss forbanne
dereforbann
Negative
duikke forbann! (forbann ikke)
dereikke forbann! (forbann ikke)
Your last searches