Norwegian-Italian translation of forbløffende

Translation of the word forbløffende from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forbløffende in Italian

forbløffende
mental tilstandadjective sbalorditivo, stupefacente
  helt forbløffendeadjective sbalorditivo, stupefacente, sconvolgente
  fabuløsadjective favoloso, incredibile, straordinario
Synonyms for forbløffende
Similar words

 
 

More examples
1.Beat It" er akkurat like bra som på LPen, og Michael opptrer igjen med forbløffende autoritet på scenen.
2.Mønsteret er forbløffende ensartet.
3.Den er simpelthen forbløffende, kommenterte et av medlemmene i et britisk filmteam som var med opp i pressehelikopteret for å se betong og stålkolossen og kobbelet av slepebåter fra luften.
4.Jeg vet ikke hvor guddommelig den er, sier Dante, som forbløffende nok aldri har fått spørsmålet tidligere.
5.Andre satsens prestissimo consordino har noe spøkelsesaktig ved seg, et slags halvlys der enkelte utbrudd liksom flammer opp, og rent forbløffende virkninger oppnår Bartok i utnyttelsen av pizzicato i fjerde satsen.
6.Artikkelen slår fast at en forbløffende mengde utenlandsk litteratur blir utgitt i Norge, men sier også at Osloavisenes kultursider knapt nok skriver om bøker utenfra i internasjonal sammenheng.
7.Av alt det overraskende som er hendt i det sydlige Afrika iår, virker dette som det mest forbløffende.
8.Bak den forbløffende effektive og velorienterte frontorganisasjonen står det millioner og atter millioner av amerikanske velgere og tusenvis av politikere.
9.Beamons kjempehopp skriver seg tilbake fra de olympiske leker i 1968, da det ble oppnådd en rekke forbløffende resultater i den tynne luften i Mexico.
10.Både Jesse Jackson og Hart, som ble spilt utover sidelinjen ved Mondales valg av visepresidentkandidat, beklaget seg søndag i skarpe ordelag over det forbløffende utspill, som indirekte var en mistillitserklæring overfor Ferraro som visepresidentkandidat.
11.DENNE forbløffende kjensgjerning gjør det naturlig for organisasjonens sentrale ledelse i London å se til Norge med spenning og forventning denne helg.
12.De kunne forbløffende ofte fortelle hva en tegning i en lukket konvolutt forestilte.
13.De priste også alle nasjonalistiske dyder og brukte ord fra en forestillingsverden som låt forbløffende gammeldags.
14.Den burde frem på norske kinoer også, med sin forbløffende eventyrstemning.
15.Den irske hovedstad Dublin har i den aller siste tid opplevet en forbløffende økning i heroinens utbredelse, et problem som der tidligere var ukjent.
16.Den mest forbløffende episode i dette drama var Paul Nitzes" spasertur i skogen" med sin forhandlingsmotpart, Juli Kvitsinskij.
17.Den som tar seg tid til å sammenligne menuetten med Mozarts menuett i gmoll symfonien, vil kunne finne forbløffende likhetspunkter, men ellers bærer symfonien preg av den 19årige komponistens ungdommelige gnist og livsglede.
18.Den vesttyske utenriksminister, HansDietrich Gencher, ble igår - for siste gang - gjenvalgt som formann i Det fridemokratiske parti (FDP), men med et forbløffende høyt antall neistemmer.
19.Denne fortellingen om" The BFG" (" Big Frieendly Giant") fra 1982 ble i britiske media utropt til" det mest forbløffende og vidunderlige siden" Charlie og sjokoladefabrikken".
20.Denne stjerne i polsk satirisk revy er forbløffende fritttalende, selv om to representanter for Censurkontoret alltid er truende på plass under hans forestillinger.
21.Der levde for flere år siden en eventyrlig rik armener som jeg var invitert til takket være hans hemningsløse forbløffende begeistring for alt som var norsk.
22.Desto mere forbløffende er derfor et renstrøket bilde, myndig malt på strak arm i et storlinjet oppslag, basert på en fast og klar kontrastvirkning mellom komplementærfarvene rødtgrønt.
23.Det er både forbløffende og forstemmende å se den politiske ledelsens svar på dette.
24.Det er den mest forbløffende allianse hittil i årets kamp om presidentvervet.
25.Det er derfor forbløffende at soussjef Rolf Forsdahl i Norges AutomobilForbund i et innlegg om promillekjøring i Aftenposten 9.1., hevder at det er om natten ulykkene skjer, og påberoper seg at tall og statistikker viser dette.
26.Det er en forbløffende situasjon, preget av at Mondale bruker Reagans egne våpen mot ham.
27.Det er forbløffende og skremmende at dette faktum ikke forplanter seg sterkere til den politiske debatten.
28.Det er i en forbløffende situasjon vi nå ser seierherren Bratterud.
29.Det er ikke bare overraskende, men forbløffende hvordan Vigdis Yran Dale har klart å bruke det gamle miljøet og de gamle maskinene.
30.Det er ingen tvil om at den forbløffende optimisme som slo igjennom på New Yorkbørsen høsten 1982 var den utløsende faktor for det senere økonomiske oppsving.
Your last searches