Norwegian-Italian translation of forbund

 
 

More examples
1.Det er ingen dimensjon over HumanEtisk Forbund".
2.Homodagene" i Oslo arrangeres av en komite med medlemmer fra Det Norske Forbund av 48 og forbundets søsterorganisasjon i Akershus.
3.Livsvilkår for personer med psykisk utviklingshemning - et offentlig ansvar" - blir temaet for en stor konferanse som Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede (NFPU) skal arrangere i Oslo 6. og 7. september.
4.Nesoddiaden" arrangeres av Berger og Nesoddtangen Skolekorps i samarbeide med Follo Krets av Norges Musikkorps Forbund.
5.Vårt forbund har idag 100 000 medlemmer.. vi har ialt 550 000 alderspensjonister her i landet.
6.(akademikerorganisasjonene) og YF (Kommunale Funksjonærers Landsforbund, Hjelpepleierforbundet og Norske Fysioterapeuters Forbund).
7.Det er helt klart at vi bare kommer til å markere oss sterkere i norsk idrett, sier Helge Dehlin, som er president i Norges Karate Forbund.
8.Det er helt uvanlig at en såkalt trailer - det vil si reklame for andre filmer - blir hengt på en barnefilm som blir leid ut, sier formannen i Norske Videoutleieres Forbund, Finn Pettersen.
9.Det er ingen tvil om at vi står foran skjebneåret for norsk vassdragsnatur, men også at Norske Turistforeningers Forbund har fått uttrykt sitt syn på den totale planlegging av våre vassdrag selv med kort uttalefrist, sa formannen i NTF, Truls Kierulf.
10.Det har vært en skjerpet holdning til å oppta nye forbund.
11.Det ligger ikke i kortene at vårt forbund vil gi dispensasjon fra dette, sier Christoffersen, som heller ikke vil love noe for tiden efter våren 1986.
12.Det meste av det positive som er skjedd innen omsorgen for psykisk utviklingshemmede de senere år, det er skjedd på papiret, sier generalsekretær Kjell Lorentzen i Norsk Forbund for Psykisk Utviklingshemmede.
13.Det var rundskrivet de tre sendte ut til klubbene hvor de luftet tanken om å legge frem forslag på tinget om eget forbund for luftog miniatyrskyttere, som fikk begeret til å flyte over.
14.Det vil være i strid med prinsippene om livssynsfrihet dersom det i religiøst pregede landdistrikter fortrinnsvis skal tilbys gårdsarbeide til kristne, heter det i en uttalelse fra HumanEtisk Forbund.
15.Dette er juks ! er den umiddelbare kommentar til Herman Scheel, administrerende direktør i Norges Handelsstands Forbund.
16.Dette har å gjøre med måten HumanEtisk Forbund har forholdt seg til Kirken på - stort sett i negasjoner.
17.Et tegn på at det går fremover er at vi har mistet oversikten over antall kvinnelige banksjefer, sier Marit Larsen, sekretær i det sentrale likestillingsutvalg mellom Forretningsbankenes og Sparebankenes Arbeidsgiverforeninger og Norske Bankfunksjonærers Forbund.
18.Ethvert forbund bør ha et seriøst opplegg, sier Rud, som gleder seg til å ta fatt på denne oppgaven.
19.For at ISU virkelig skal kunne kalle seg et internasjonalt forbund er kortbaneløp uhyre viktig.
20.Forbundsledelsen i disse to forbund er forbauset over henvendelsen, og avviser berettigelsen av slike krav.
21.Gjør ikke Norsk Forbund for hørselhemmede nok for ungdommen ?
22.HumanEtisk Forbund har utarbeidet et forslag til seremoni for navnefest for barn som et alternativ til den kristne dåp.
23.HumanEtisk Forbund ønsker ikke å konkurrere med behandlere, psykologer, pleiere, sosionomer eller pasienter, men å tilby livssynssamtaler som alternativ til prestens sjelesorg, sier Kari Vigeland.
24.Hvis de undersøkelser vi som forbund og KFUMkameratene som arrangør gjorde for å bringe Zola Budds statsborgerskap på det rene var mangelfulle, får vi ta kritikk for det.
25.I denne førolympiske tid, da stadig mer penger sprøytes inn i mannskaper og forbund, har individualister fra Norge satt mange ting på hodet, heter det i artikkelen, som er illustrert med et bilde av Fidjestøl.
26.I et slikt forbund skulle vi hatt mulighet for å by motstand mot en angripende stormakt, til motparten rakk å installere seg i de tilgjengelige (" åtrådda") basene.
27.I følge kampreglementet har hverken forbund eller krets anledning til å utsette en kamp medmindre det gis 36 timers varsel.
28.I første omgang vil vi ta ut flere produksjonsborere og brønnservicepersonell innen OBF i streik, men det kan også bli aktuelt å ta ut andre forbund i sympatiaksjoner, sier fungerende formann i OFS, Eivind Lønningen.
29.Ifølge IAAFs (Det internasjonale friidrettsforbundets) regelverk, er det helt klart at det påmeldende forbund, i dette tilfellet det britiske, har ansvaret for at slike forhold er i orden.
30.Imidlertid vil vi understreke at musikkorpsene og vårt forbund er billige institusjoner for det offentlige, sier Handeland.
Your last searches