Norwegian-Italian translation of forby

Translation of the word forby from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forby in Italian

forby
rettsvitenskapverb respingere, non ammettere, proscrivere
  forbyverb proibire, vietare
Synonyms for forby
More examples
1.De som kjemper for å fryse fast atomvåpenarsenalet på det nåværende nivå, hevder at både USA og Sovjet allerede har nok atomvåpen til å ødelegge hverandre, og ønsker derfor å forby utprøving, produksjon og utplassering av flere atomvåpen på begge sider.
2.Det samvirke som bare bygger på fellesskap i anskuelser og interesser kan en ikke forby.
3.Kongen kan av militære grunner eller av hensyn til den offentlige sikkerhet innskrenke eller forby adgangen til luftfart innenfor visse områder...
4.Kunne man tenke seg enighet om å forby utplassering av raketter som er utstyrt for å skyte mer enn en type ladning ?" spør Holst troskyldig.
5.Men likevel florerer salget av ulovlige voldsfilmer som aldri før, fordi sentrale myndigheter har somlet med å opprette et kontrollorgan med myndighet til å forby utleie / salg av videogrammer som de mener gjør bruk av utilbørlige voldsskildringer.
6.Arbeidstilsynet har forgjeves i fem år forsøkt å skaffe seg hjemmel til å forby eller å innføre restriksjoner på bruken av en rekke helsefarlige kjemiske stoffer, sier overlege Hans H. Tjønne til Aftenposten.
7.Den enkleste måten å få bukt med uvesenet på, er å forby bruken av veiledende pris som sammenligningspris.
8.Det blir vanskelig å forby skøytetak i turrenn.
9.En manglende vilje til å forby den omfangsrike import og salg av råvarer for hurtigviner gjennom tilfeldige forretningsmessige foretagender, er i strid med vår alminnelige og tradisjonelle alkoholpolitikk, sier overlege Olaf Gjerløw Aasland i Statens edruskapsdirektorat.
10.En sentral instans bør gis klar hjemmel til å forby norske skip å anløpe ømfintlige områder i konkrete situasjoner.
11.Er vi ikke kommet vel langt i offentlig detaljstyring og inngrep i den frie konkurranse når myndighetene finner det nødvendig å gripe inn og forby en munter kinoreklame for sorbits ?
12.Et slikt organ må ha myndighet til å forby utleie / salg av videogrammer som de mener gjør bruk av utilbørlige voldsskildringer, sier gruppen.
13.Hvis du starter å forby ting, hvis du slår en ring om en liten gruppe og sier at dette er islam, vi er de sanne troende, da er du ingen muslim.
14.Hvorfor kan man så ikke forby f. eks. stålkanter alt i vinter, Ivar Formo ?
15.Inntil så kan skje, må Regjeringen kunne forby norske skipsanløp i såkalte farlige områder, sier han.
16.Japan er i likhet med Norge med i det såkalte Cocomsamarbeidet, som går ut på å begrense og delvis forby eksport av høyteknologiske produkter til Warszawapaktlandene og Kina, sier byråsjef Aage J. Strupe i Handelsdepartementet.
17.Kommuner kan ikke på egen hånd forby samhandel med andre land.
18.Nu kan ingen forby NRK å spille plater så lenge gjeldende avgifter blir betalt, men skulle Birgitte Grimstad kunne nedlegge forbud, må i all rettferdighet også en for eksempel anonym annenfiolinist kunne gjøre det.
19.Vi har lenge vært klar over helsefaren til disse og andre stoffer og har ønsket i tråd med praksis fra andre land, å få hjemmel til å forby bruken av giftige stoffer og stille krav til brukeren.
20.Vi kan ikke forby det, og de færreste som bruker alkohol blir misbrukere.
21.43 prosent av alle personer mellom 15 og 80 år ville forby alt salg av krigsleketøy.
22.Advokat Diegernes sier til Aftenposten at han ikke ser noen grunn til å forby grupperinger som ytrer seg innenfor lovens ramme, men i det øyeblikk drapstrusler blir fremsatt, er man straks over i det kriminelle.
23.Advokaten ber namsretten forby Weekend å trykke nye artikler som bygger på eller bringer sitater fra Jens Bjørneboes efterlatte, uferdige utkast til selvbiografi," Med horn og hale - det var smerten verdt".
24.Aksjonen mot cruisefartøyene i Miami begrunnes med at Norge er en av de tre nasjoner som nekter å bøye seg for den internasjonale hvalfangstkommisjonens vedtak om å forby fortsatt kommersiell hvalfangst fra og med 1986.
25.Alt i alt har Prisdirektoratet ikke funnet at det er grunnlag for å forby bruken av veiledende videresalgspriser.
26.At jeg ellers vil forby nynorskfolk å benytte riksmålsformer, er en påstand langt over grensen til det absurde.
27.Biografbyrået skal kunne forby både visning og videoutleie av film.
28.Birgitte Grimstad kan ganske enkelt ikke forby at platene blir spilt.
29.Blir loven om å forby alkoholskjenking til ungdom under 21 år innført i alle stater, regner man med å kunne spare 1250 unge liv hvert år og unngå mange alvorlige personskader.
30.Bondelagsformannen mener at man bør ta opp spørsmålet om å forby bruk av monofilamentgarn.
Similar words

 
 

forby as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forbyforbyendeforbudt
Indikative
1. Present
jegforbyr
duforbyr
hanforbyr
viforbyr
dereforbyr
deforbyr
8. Perfect
jeghar forbudt
duhar forbudt
hanhar forbudt
vihar forbudt
derehar forbudt
dehar forbudt
2. Imperfect
jegforbød
duforbød
hanforbød
viforbød
dereforbød
deforbød
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forbudt
duhadde forbudt
hanhadde forbudt
vihadde forbudt
derehadde forbudt
dehadde forbudt
4a. Future
jegvil/skal forby
duvil/skal forby
hanvil/skal forby
vivil/skal forby
derevil/skal forby
devil/skal forby
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forbudt
duvil/skal ha forbudt
hanvil/skal ha forbudt
vivil/skal ha forbudt
derevil/skal ha forbudt
devil/skal ha forbudt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forby
duville/skulle forby
hanville/skulle forby
viville/skulle forby
dereville/skulle forby
deville/skulle forby
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forbudt
duville/skulle ha forbudt
hanville/skulle ha forbudt
viville/skulle ha forbudt
dereville/skulle ha forbudt
deville/skulle ha forbudt
Imperative
Affirmative
duforby
viLa oss forby
dereforby
Negative
duikke forby! (forby ikke)
dereikke forby! (forby ikke)
Your last searches