Norwegian-Italian translation of fordømme

Translation of the word fordømme from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fordømme in Italian

fordømme
mislikeverb screditare, condannare, biasimare
  religionverb anatematizzare, anatemizzare, dannare
  kritisereverb condannare, censurare, disapprovare
  skarpt kritisereverb disapprovare, riprovare
Synonyms for fordømme
Derived terms of fordømme
Examples with translation
Det er lett å fordømme meg, uten å vite hva som foregår i min sjel.
More examples
1.Thi hvad kand være større Prøve paa et Menniskes haarde Gemyt end efter mange Aars Tieneste at fordømme en gammel Hest som ofte har reddet ens Liv, til en Mølle, item at sætte en troe Hund udi en Lænke, eller at skyde ham ihjel, naar den formedelst Alderdom ingen videre Tieneste kand giøre.
2.Det er ikke nok å fordømme og forsøke å kontrollere disse handlingene.
3.Det er lett nok å sitte i internasjonale fora og fordømme politiske handlinger i andre land, men langt vanskeligere å beregne virkningen for kirkene på stedet, sier Aarflot.
4.Vil De fordømme medias rolle i å slå opp udokumenterte beskyldninger til ødeleggelse for den de rettes mot ?
5.Alle mennesker har forskjellige dimensjoner, og det store spekteret som tilbys nå er da en rikdom som vi må lære å bruke ikke fordømme før vi aner hva det kan gjøre for oss.
6.Allikevel hadde han neppe ventet at Labour og LOledere i så klare ordelag skulle fordømme" kontakt med, støtte fra et motbydelig terrorregime som Libyas", for å sitere Labourlederen Neil Kinnock.
7.At jeg har levd et privilegert liv, betyr ikke at jeg vil fordømme noen som har gode grunner til å opptre med større beskhet.
8.Avisen Buenos Aires Herald, som var alene om å fordømme overgrepene under militærstyret, har omtalt rapporten fra militærdomstolen som" kynisk nonsens".
9.De industrialiserte land samlet seg så sent fom i forrige uke under et møte i Geneve om å fordømme beskyttelsestiltakene overfor amerikansk tekstilindustri.
10.Den britiske regjering var raskt ute med å fordømme terroristangrepene, og i noten den britiske ambassadør i Tripoli overleverte de libyske myndigheter, het det at Scotland Yard har mistanke om at libyske myndigheter står bak bombeeksplosjonen.
11.Den ene besto av venstrepolitikere som stilte seg i kø foran Stortingets talerstol for å fordømme bruken av private helsetjenester i Norge.
12.Den linje som Reaganregjeringen tidlig slo inn på overfor SydAfrika, og som innebar at man ikke bare skulle fordømme, men også samtale, bar omsider frukter.
13.Det er heller ikke straffbart å fordømme homofili som synd og hevde at den vil føre til fortapelse.
14.Det planlagte besøket, som kom i kjølvannet av det greske veto i EF og NATO mot å fordømme Sovjets nedskyting av det sydkoreanske passasjerflyet, ble avlyst av president Reagan.
15.Det var Australia, Japan og New Zealand som fremsatte forslaget om å fordømme de franske prøvesprengningene i Stillehavet.
16.Dr. Dmitrijev, som selv efter fotografier å dømme er en omhyggelig glattbarbert person, vil allikevel ikke helt fordømme skjeggmoten.
17.Ett er å mobilisere mot den råskap og de svinaktigheter okkupasjonsmakten står for, å blottstille og fordømme.
18.Europarådet, FN og andre internasjonale fora og" fordømme de tyrkiske myndighetenes aggresjonspolitikk i MidtØsten".
19.For det skal mot til å fordømme den nære urett som begås av sterke naboer.
20.Fredag sa forbundet tvert nei til det siste forslag om løsning fra det statlige grubeselskapet, og på en pressekonferanse nektet Scargill å fordømme volden den siste tiden.
21.Generalforsamlingen vedtok lørdag enstemmig å fordømme Guatemalaregimets forfølgelse av indianere og uttaler avsky for de folkemord som skjer i landet.
22.Grubearbeidernes leder, Arthur Scargill, godt hjulpet av venstresidens bannerfører, Tony Benn, har nå underminert dette kompromisset ved å kreve at landsmøtet må fordømme politiets ulovlige aksjoner mot streikende og mot hele grubesamfunn.
23.Han nøyer seg ikke med å fordømme dem, men sier at det skal få konsekvenser for dem i deres jordiske liv ved at de ikke skal inneha ledende stillinger.
24.Han ville forstå og forklare den russiske revolusjon, ikke fordømme den.
25.Ho viser til ferske hendingar der ho meiner representantar for Kristeleg Folkeparti har vore" raske til å fordømme andres meninger som uetiske".
26.I Kongressen reagerer de fleste i likhet med regjeringen med å fordømme den sovjetiske boikott som en politisk straffereaksjon overfor USAs boikott av OL i Moskva i 1980.
27.I det siste har Moskva unnlatt å nevne eller fordømme anklagene om at Irak har brukt kjemiske våpen i krigføringen.
28.I en kunngjøring fra Londonkontoret til den palestinske frigjøringsorganisasjon (PLO), ble det henstilt til det internasjonale samfunn om å fordømme den israelske" statsterrorismen mot det palestinske og libanesiske folk".
29.I et fem kvarter langt innlegg var Gromyko mest opptatt av å fordømme USA, som han mente hadde skylden for dagens vanskelige situasjon.
30.Jamvel spørsmål som det vart lagt stor vekt på i kyrkjelæra, brydde han seg lite om og ville ikkje fordømme nokon som hadde eit anna syn enn han sjølv på slike ting.
Similar words

 
 

fordømme as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) fordømmefordømmendefordømt
Indikative
1. Present
jegfordømmer
dufordømmer
hanfordømmer
vifordømmer
derefordømmer
defordømmer
8. Perfect
jeghar fordømt
duhar fordømt
hanhar fordømt
vihar fordømt
derehar fordømt
dehar fordømt
2. Imperfect
jegfordømte
dufordømte
hanfordømte
vifordømte
derefordømte
defordømte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde fordømt
duhadde fordømt
hanhadde fordømt
vihadde fordømt
derehadde fordømt
dehadde fordømt
4a. Future
jegvil/skal fordømme
duvil/skal fordømme
hanvil/skal fordømme
vivil/skal fordømme
derevil/skal fordømme
devil/skal fordømme
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha fordømt
duvil/skal ha fordømt
hanvil/skal ha fordømt
vivil/skal ha fordømt
derevil/skal ha fordømt
devil/skal ha fordømt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle fordømme
duville/skulle fordømme
hanville/skulle fordømme
viville/skulle fordømme
dereville/skulle fordømme
deville/skulle fordømme
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha fordømt
duville/skulle ha fordømt
hanville/skulle ha fordømt
viville/skulle ha fordømt
dereville/skulle ha fordømt
deville/skulle ha fordømt
Imperative
Affirmative
dufordøm
viLa oss fordømme
derefordøm
Negative
duikke fordøm! (fordøm ikke)
dereikke fordøm! (fordøm ikke)
Your last searches