Norwegian-Italian translation of fordervelig

Translation of the word fordervelig from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fordervelig in Italian

fordervelig
konsekvensadjective dannoso, nocivo, cattivo
  helseadjective nocivo, dannoso, deleterio, pernicioso
  kroppadjective dannoso, nocivo, pregiudizievole
  ulykkesbringendeadjective di malaugurio, sinistro
  skadeligadjective pernicioso, dannoso, funesto
Synonyms for fordervelig
Similar words

 
 

More examples
1.Bølgene har ennå ikke lagt seg efterat Barzel torsdag trakk seg fra den nest øverste post i den vesttyske stat, og fredag registrerte det politiske Bonn at saken har skapt" et fordervelig bilde" av Forbundsrepublikken i utenlandske massemedier.
Your last searches