Norwegian-Italian translation of fordervende

Translation of the word fordervende from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fordervende in Italian

fordervende
moralsk oppførseladjective corruttore, depravatore
  demoraliserende adjective demoralizzante, scoraggiante, deprimente
  destruktiv adjective distruttivo, rovinoso, devastatore
  depravasjon noun depravazione [f], corruzione [f], perversione [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Sannsynligvis har Grønseths interesse for kvinnesak i sin tid vært sett på som like" fordervende" som hans liberale holdning til ungdommens seksualitet.
2.Sigaretten og kaffen som ansees som biologisk fordervende gir oss nytelse.
Your last searches