Norwegian-Italian translation of fordra

Translation of the word fordra from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

fordra in Italian

fordra
mental tilstandverb sopportare, tollerare
Derived terms of fordra
More examples
1.Men dreier det seg nå i vårt splittede urolige parti bare om personspørsmål, bare om folk som ikke kan fordra hverandre ?
2.Jeg kan ikke fordra at folk sier" stakkars deg" eller på andre måter viser at de synes synd på meg.
3.Jeg kan ikke fordra den tonen Deres, sa Ditlevsen.
4.Jeg kunne heller ikke fordra at filmen ble kalt en ny" Love Story", dette er ikke noe glatt og enkelt Hollywoodprodukt.
5.Bent Schrøder kunne ikke fordra å spille den store detektiv under sensasjonspressens bevågenhet.
6.Det er ikke alle som er like begeistret for hundehold, og som i særdeleshet ikke kan fordra hundemøkk.
7.EFTERHVERT kunne jeg ikke fordra meg selv når jeg var i Norge.
8.Faktisk kan jeg ikke fordra å løse kryssord...
9.Ikke tving deg til å spille ludo bestandig, hvis du ikke kan fordra det !
10.Jeg drar gjerne opp i fjellene for å gå tur der, jeg kan ikke fordra å gå på flate slettelandet.
11.Jeg kan ikke fordra lunkne såkalte" varme drikker".
12.Se bare på SAShotellet som idag inviterer til" The Dynasty Night", der man kan treffe klonete utgaver av Krystle, Alexis, Jeff og Fallon, samt Glenn Millers musikk, likeledes alle dem som offentlig ikke kan fordra" Dynastiet" med Jon Michelet i spissen.
13.Jeg kan ikke fordra å bli intervjuet.
14.Jeg kan ikke fordra å vente !
15.Jeg lager filmer som folk forhåpentlig liker, og kan ikke fordra å intellektualisere omkring dem.
16.Men hva med alle dem som ikke kan fordra at skistuene er fulle av røk ?
17.Nei, æsj, ham kan jeg ikke fordra, sa hennes mann.
18.Nå har vi chansen til å konkurrere mot et produkt som har tapt for Pepsi i utallige smaksprøver, samt et nytt produkt som publikum ikke kan fordra, sier Pepsis talsmann Ken Ross.
19.Altas store sønn hadde blant mye annet en fin og viktig egenskap ; han kunne ikke fordra å se noen foran seg på resultatlisten.
20.De to vennene mistet kontakten, bl.a. fordi de to konene ikke kan fordra hverandre, men ekteskapet Laroche skal ha fungert bra.
21.Det eneste jeg ikke kan fordra er fiskeboller, ler Milton Jackson, som er lærer ved Den amerikanske skolen.
22.Det eneste man vet med sikkerhet, er at han ikke kan fordra rot.
23.Det er pinlig at vi ikke kan fordra hverandre, at Janteloven stadig gjelder hos oss, at vi alle vet det, og at ingen gjør noe med det, skjønt alle lider under det.
24.Frøken smeller til med den høye skarpe stemmen elevene ikke kan fordra.
25.Jeg kan ikke fordra at et menneske sitter stivt og strunkt for å bli tegnet.
26.Jeg kan ikke fordra det !
27.Men hvem kan fordra en landsmann som dør adlet og mett av dager efter et lykkelig ekteskap og på et slott i Sveits ?
28.Sørensen kunne på sin side ikke fordra hvitt og fiolett.
Similar words

 
 

fordra as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) fordrafordraendefordradd
Indikative
1. Present
jegfordrar
dufordrar
hanfordrar
vifordrar
derefordrar
defordrar
8. Perfect
jeghar fordradd
duhar fordradd
hanhar fordradd
vihar fordradd
derehar fordradd
dehar fordradd
2. Imperfect
jegfordrog
dufordrog
hanfordrog
vifordrog
derefordrog
defordrog
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde fordradd
duhadde fordradd
hanhadde fordradd
vihadde fordradd
derehadde fordradd
dehadde fordradd
4a. Future
jegvil/skal fordra
duvil/skal fordra
hanvil/skal fordra
vivil/skal fordra
derevil/skal fordra
devil/skal fordra
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha fordradd
duvil/skal ha fordradd
hanvil/skal ha fordradd
vivil/skal ha fordradd
derevil/skal ha fordradd
devil/skal ha fordradd
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle fordra
duville/skulle fordra
hanville/skulle fordra
viville/skulle fordra
dereville/skulle fordra
deville/skulle fordra
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha fordradd
duville/skulle ha fordradd
hanville/skulle ha fordradd
viville/skulle ha fordradd
dereville/skulle ha fordradd
deville/skulle ha fordradd
Imperative
Affirmative
dufordra
viLa oss fordra
derefordra
Negative
duikke fordra! (fordra ikke)
dereikke fordra! (fordra ikke)
Your last searches