Norwegian-Italian translation of forebygge

Translation of the word forebygge from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forebygge in Italian

forebygge
forhindrendeverb precludere
Synonyms for forebygge
Derived terms of forebygge
More examples
1.Dette er Babill StrayPedersens råd til ungdomsskoleelevene, og hun håper det kan bidra til å forebygge komplikasjoner.
2.Barnevernet må styrkes kraftig for å forebygge narkotikamisbruk.
3.Den beste måten å forebygge kriminelle handlinger på, er å sikre alternativer til slike handlinger.
4.Det er en måte å forebygge benskjørhet på og det er ved hjelp av østrogen.
5.Det er lettere å forebygge feil enn å reparere dem, sier Flaata, som påpeker at et tilbygg på inntil 25 kvadratmeter kan komme opp i en verdi av av en halv million kroner, et faktum som kan gjøre det svært vanskelig å kreve ulovlig bygg fjernet.
6.For det er lettere å forebygge enn å reparere, sier Dombroff.
7.For å forebygge må man ha kunnskap, kunnskap gir motivasjon, sa Kjell Wickstrand fra Kommunal og arbeidsdepartementet.
8.Hva kan gjøres for å forebygge slik dyremishandling ?
9.Hva kan rederiene selv gjøre for å forebygge episoder som dette ?
10.Hvis man vil forebygge uheldige virkninger, som det å få innført smittsomme sykdommer via rotter og utøy, så må klare instruksser om dette være gitt en etat.
11.I en tid preget av ventelister ved sykehus, store utgifter til kurering av sykdommer, og stramme budsjettrammer, bør myndighetene på ny vurdere betydningen av å satse mer på det å forebygge enn på" reparasjon" av mennesket, sier dr. Tellnes.
12.Man klarer ikke å forebygge kalktap med kalk.
13.Med å avdekke problemer rundt de tre nevnte mistilpasninger, burde det være mulig å komme frem til forslag om hva som bør gjøres fra skolens, arbeidsmarkedsetatens og arbeidsgivernes side for å forebygge ungdomsledighet, sier prosjektleder Aga.
14.Målet er å forebygge ulovligheter som vi vet foregår, men som vi ikke kjenner omfanget av.
15.Når det gjelder svangerskapsmerker, kan kvinnen forebygge dette selv ved å smøre inn kroppen med en fet krem eller olje hver dag under hele graviditeten.
16.Når elevene har selvtillit og mestrer noe på ett område, blir de mer motiverte for arbeidet med kunnskapsfagene ; vi søker å forebygge lære og adferdsvanskeligheter, kommenterer Ragnhild Løken.
17.Om vi ikke kan fjerne grunnlaget for astmaen, kan vi i hvert fall forebygge og redusere anfallene når det gjelder emosjonelle vanskeligheter.
18.Ved planmessig bruk av opplysninger fra havarirapporter og utredninger i forbindelse med næruhell og andre hendelser har vi sannsynligvis en mulighet til å finne nye fremgangsmåter for å forebygge luftfartsulykker.
19.Vi må få folk til å tro at det nytter, at det hjelper å forebygge, få dem til å interessere seg mer for å unngå alle unødige belastningsplager, sa statssekretær Astrid Nøklebye Heiberg, da hun tirsdag introduserte" Holdningskampanjen for kroppen din".
20.Vi tenker oss at bevilgningen først og fremst skal brukes til tiltak som tar sikte på å forebygge misbruk og å redusere tilgangen på narkotika.
21.Viljen til å forebygge og å lindre menneskelig nød er fortsatt hovedmålsetningen for organisasjonen, sier Bjørn Egge som ble gjenvalgt som Røde Korspresident på landsmøtet på Bolkesjø denne helgen.
22.20 fysioterapeuter har nylig avsluttet en videreutdannelse på åtte uker for å kvalifisere dem til å forebygge belastningslidelser, ikke minst rygglidelser.
23.Alfa og omega er å forebygge gjeninnleggelse helst også innleggelse i første omgang.
24.All deklarasjon av næringsmidler eller kosttilskudd (som så mange er avhengige av) i retning av at de kan lindre, forebygge eller virke helbredende - er også vedvarende forbudt her i landet, hvor kostterapi i sykebehandlingen forøvrig ennå er et meget ukjent begrep.
25.Alle de frivillige hjelpeorganisasjonene vil i sommer intensivere aktiviteten for å forebygge drukningsulykker.
26.Allerede Henri Dunant var talsmann for at den verdensomspennende Røde Korsbevegelsen han hadde stiftet burde og kunne gjøre mer for å forebygge krig.
27.Amnesty mener også at det er mulig å kjempe mot tortur, til å bekjempe den og forebygge.
28.AnneLise Bakken må forebygge mangt et" hærverk" fra denne unge mann.
29.Assisterende overlege Haavard Gjengstø ved Haukeland sykehus skal, ved hjelp av disse ulykkestallene, lage en rapport om drukningsårsaker som skal hjelpe organisasjonen i det videre arbeidet for å forebygge ulykker.
30.At det nytter å forebygge var det liten tvil om blant samtlige foredragsholdere på informasjonsmøtet, hvor representanter for en rekke organisasjoner som arbeider med helseopplysning og arbeidsmiljøforhold var til stede.
Similar words

 
 

forebygge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forebyggeforebyggendeforebygd
Indikative
1. Present
jegforebygger
duforebygger
hanforebygger
viforebygger
dereforebygger
deforebygger
8. Perfect
jeghar forebygd
duhar forebygd
hanhar forebygd
vihar forebygd
derehar forebygd
dehar forebygd
2. Imperfect
jegforebygde
duforebygde
hanforebygde
viforebygde
dereforebygde
deforebygde
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forebygd
duhadde forebygd
hanhadde forebygd
vihadde forebygd
derehadde forebygd
dehadde forebygd
4a. Future
jegvil/skal forebygge
duvil/skal forebygge
hanvil/skal forebygge
vivil/skal forebygge
derevil/skal forebygge
devil/skal forebygge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forebygd
duvil/skal ha forebygd
hanvil/skal ha forebygd
vivil/skal ha forebygd
derevil/skal ha forebygd
devil/skal ha forebygd
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forebygge
duville/skulle forebygge
hanville/skulle forebygge
viville/skulle forebygge
dereville/skulle forebygge
deville/skulle forebygge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forebygd
duville/skulle ha forebygd
hanville/skulle ha forebygd
viville/skulle ha forebygd
dereville/skulle ha forebygd
deville/skulle ha forebygd
Imperative
Affirmative
duforebygg
viLa oss forebygge
dereforebygg
Negative
duikke forebygg! (forebygg ikke)
dereikke forebygg! (forebygg ikke)
Your last searches