Norwegian-Italian translation of foregående

Translation of the word foregående from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

foregående in Italian

foregående
foregåendeadjective ex, già, precedente, un tempo
  flyvningverb pilotare
  folkverb condurre, trasportare
  personverb guidare, portare, accompagnare
  ledeverb condurre, guidare
Synonyms for foregående
Similar words

 
 

More examples
1.Fair warning" var en blek LP, sammenlignet med de tre foregående.
2.Litt paradoksalt kan man derfor si at veksten i foregående tiår i seg selv har bidratt til det som idag oppleves som krise.
3.Dere var jo annet par på banen i underholdningsavdelingens direktesendinger, og den foregående kombinasjonen fikk jo gjennomgå både her og der - skremte ikke det ?
4.Disse eksemplarene vokste til en ganske uvanlig størrelse, ca. 80 prosent større enn de foregående generasjoner av mus i Brinsters laboratorium.
5.For første gang på flere år er antallet registrerte arbeidsledige under 20 år nå lavere enn foregående år, uttaler ungdomspolitisk rådgiver Kjell Pettersen i Kultur og vitenskapsdepartementet i en pressemelding.
6.I" Veien å gå" som i dine to foregående romaner, skildrer du verden gjennom et barns øyne.
7.I et tidsrom satt de så å si i samme rom og malte, og den utvikling de innvarslet, hadde nok utspring i et meget bevisst forhold til deres egen og den foregående generasjon av kunstnere.
8.Næringslivets overskudd øket med 13,7 milliarder dollar i løpet av tredje kvartal, mot 17,4 milliarder i det foregående kvartal.
9.Selv om et stort antall skip er hugget opp i de foregående år, er det hittil bare solgt 37 supertankere til opphugging hittil i år.
10.Situasjonen er like ille nå som de to foregående helgene.
11.Veksten i bruttonasjonalproduktet på årsbasis anslås i inneværende kvartal til 3,6 prosent, mot hele 7,6 og 7,1 prosent i de to foregående kvartaler.
12.Å bruke siste innbetaling til å dekke opp det som mangler på foregående innbetaling, er en ren teknisk overføring som er alminnelig praksis i banken.
13.21,8 prosent av de unge som svarte på de utsendte skjemaer, oppga at de hadde forsøkt marihuana eller hasj, en stigning på to prosent fra ifjor, men omtrent samme prosent som de to foregående år.
14.24 nye kirkelige og geistlige stillinger er akkurat den samme økning som på foregående års budsjett.
15.3,7 prosent oppslutning i oktober, 0,7 prosentenheter lavere enn i foregående måned.
16.411,8 % økning Vår faktiske egeninntekt det enkelte år vil altså være resultatet av den virksomhetstilpasning som vi har foretatt fra oktober det foregående år.
17.ABCkontrakten vil neste år, som de foregående årene (siden 1980), indeksreguleres med en sum på 3000 dollar.
18.Alle de foregående sesjoner med sikte på å få utarbeidet en plan om regulert utvinning av mineralressurser, har vare tillatt regjeringsutsendinger fra de 16 regulære medlemslandene i den 25 år gamle traktaten å delta.
19.Allikevel nøler vi ikke med å slå fast at" Botta" i glimt var bedre i denne kampen enn i de tre foregående.
20.Annonseinntektene økte mer i 1983 enn alle de fem foregående år tilsammen.
21.Ansøkninger om driftstilskudd er imidlertid avslått de tre foregående år.
22.Antall gjenstander funnet iår er noe lavere enn i de to foregående sesongene.
23.Antall inntrufne havarier i 1983 viser nedgang fra foregående år.
24.At det er stor interesse for disse lavsesongreisene som vi legger opp i samarbeide med turoperatører, viser blant annet det faktum at SAS hadde 32 prosent økning på reiser til Skandinavia i lavsesongen (oktobermars) siste år i forhold til det foregående.
25.At dette ikke var tilfelle sto klart for de fleste allerede da Andropov som første sovjetiske partisjef i manns minne uteble fra den tradisjonelle novemberparaden på Den røde plass og likeså fra det foregående høytidelige møte i Kreml.
26.Av barne og ungdomsbøker ble det innkjøpt 83, som er en oppgang i forhold til de foregående år.
27.Av denne oversikt fremgår det tydelig at hver ny tabellkomite har sett feilene den foregående komite har begått og funnet frem til poengverdier til dels sterkt forskjellige fra dem i foregående periode.
28.Av foregående avsnitt vil det videre fremgå at NATO ikke bare må fordoble, men nærmere tredoble sin styrke for å kunne være en tilsvarende offensiv trusel mot motparten som Wp er i dag.
29.Avisen trekker frem at sovjetrusseren Valerij Borzov vant gull på 100 meter i München i 1982 på en tid som var svakere enn USAs vinnere i de to foregående leker, men TASS fant ingen grunn til å latterliggjøre ham av den grunn.
30.Bankaksjer fikk en naturlig reaksjon efter foregående ukes sterke oppgang, mens oljeaksjer konsoliderte stillingen efter et OPECmøte som konkluderte med at oljeprisen skal holdes på det nåværende nivå ved hjelp av produksjonsbegrensninger.
Your last searches