Norwegian-Italian translation of forenende

Translation of the word forenende from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forenende in Italian

forenende
overenskomstadjective consenziente, d'accordo
  generellnoun unificazione [f]
  aksjonnoun unione [f], armonia [f]
Similar words

 
 

More examples
1.Her er museets motto om satirens forenende oppgave på tvers av landegrensene utvilsomt på sin plass.
2.Historie, tradisjon, rotfeste dette er forenende verdier som i ganske vesentlig grad nærer og næres av nasjonalfellesskapet.
3.Microcomputerens forenende, men negative effekt var blant de ting hun tok opp.
4.Biskop Eduard Lohse, formann i Det evangeliske kirkeråd i VestTyskland, betegner Lutherbibelen som et forenende element for den evangeliske kristenhet med tysk som sprog.
Your last searches