Norwegian-Italian translation of foreslå

Translation of the word foreslå from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

foreslå in Italian

foreslå
forslagverb avanzare, proporre, suggerire
  teoriverb proporre
  valgverb proporre come candidato, presentare la candidatura di
Synonyms for foreslå
Derived terms of foreslå
More examples
1.Aksjon skolevei" ble innledet sommeren 1979, og elever, foresatte og lærere ved skolene gjorde en stor innsats med å registrere problemer på elevenes skolevei og foreslå sikringstiltak.
2.Dersom erfaringene viser at retningslinjene ikke blir fulgt, vil Statens Forurensningstilsyn vurdere å foreslå bindende forskrifter på området.
3.Undertegnede vil foreslå nåværende statssekretær Erling Norvik som ny formann for Høyre ved valget på landsmøtet i august iår.
4.Vi... tillater oss å foreslå som et alternativ at man oppretter en instans hvor publikum kunne gå å få råd, veiledning og hjelp.
5.Økseutvalget" skal også, med sikte på den best mulige helhetsløsning, forberede forslag til 1985 - budsjett og kan da foreslå tiltak som umiddelbart må gjennomføres.
6.Arbeidsledigheten kan ikke effektivt bekjempes utelukkende ved å foreslå økede bevilgninger.
7.Barnehavekontoret er i ferd med å foreslå tiltak, men saken er foreløbig ikke ferdigbehandlet, sier hun.
8.De vesentligste problemer og eventuelle tiltak blir bare skjøvet frem i tiden ved å foreslå nye utredninger, nye vurderinger, nye totaloversikter etc., heter det.
9.Derfor var det med stor glede vi fant de økonomiske utsikter for avtalen mellom KV og Pratt & Whitney Aircraft så gunstige at vi kunne foreslå å bevilge ialt 250 millioner kroner i aksjekapital og ansvarlig lån til flymotorprosjektet, sa Syse.
10.Det er ingen uenighet om ønskeligheten av et institutt for menneskerettigheter i Norge, men på grunn av den stramme budsjettsituasjonen har Regjeringen hittil ikke kunnet foreslå nødvendige midler til dette, sa utenriksminister Svenn Stray i spørretimen i Stortinget i formiddag.
11.Det er skuffende at en organisasjon som Rederforbundet ved å bevilge en halv million til en av de foreslåtte høyskolene og foreslå en reduksjon på fire i forhold til Stortingets vedtak, skal få det som den vil overfor folkevalgte og administrasjon i Oslo.
12.Det var rene økonomiske overlegninger som fikk oss til å foreslå denne ordningen for Akershus veikontor, forteller Skatvedt.
13.Eldreutvalget mener at programkomiteen bør foreslå en aksjonsplan for eldre til landsmøtet i Arbeiderpartiet i 1985.
14.Elkem og Norsk Jernverk har stått fritt til å foreslå løsninger, og den avtale som nå foreligger er ikke" politisk klarert".
15.En rekke steder rundt om i landet står nye og ennå ubrukte sykehusavdelinger, nye helseog aldershjem og nye barneavdelinger som ikke får ta imot pasienter, fordi Regjeringen ikke vil foreslå de nødvendige bevilgningene til driften.
16.Formannskapet besluttet mot 10 stemmer (Ap. og SV) å foreslå for bystyret at kommunen skal selge Haakon VIIs gate 1 til Sameiet Haakon VIIs gate 1 Sand Gård A / S for kr. 13 283 620.
17.Fremtredende politikere i Arbeiderpartiet har lenge ment at Jens Evensen selv ikke fremkom med ideen om å foreslå Norden som atomvåpenfri sone.
18.Grunneiere med sans for økonomi vil i slike tilfeller svært ofte nærme seg festeren og foreslå et salg.
19.Hovedsaken er at vi vanskelig kan foreslå noe ekstra uten å vite hvilket omfang det er snakk om, sier fylkesarbeidssjef Svein A. Schjetne i Oslo og Akershus.
20.Inntil dette er gjort vil vi foreslå at et eventuelt vedtak av de nye byggeforskriftene utsettes, heter det i uttalelsen.
21.Jeg er glad for initiativet som Foreningen for Ufrivillige Barnløse viser ved å foreslå opprettelse av en stiftelse der barnløse kan få hjelp, sier professor Kåre Molne ved Regionsykehuset i Trondheim.
22.Jeg tror personlig at det ikke vil bli noe av den påtenkte sprøytingen, og jeg synes også at styret bør foreslå for Losby Bruk at det søker om sysselsettingsmidler til å renske opp plantefeltene, sier Tor Dagre.
23.Jobben er ikke lenger bare å drive kontroll, men å være med å foreslå hvordan kundene kan gjøre det bedre selv.
24.Jørgen Sønstebø fra Kristelig Folkeparti var så elskverdig å foreslå meg, og da kunne jo ikke jeg være så uhøflig å foreslå andre enn Sønstebø, sa Hovengen i sin hilsningstale.
25.Men hvis det viser seg forretningsmessig riktig med etablering et annet sted, vil vi foreslå det.
26.Noe slikt ville ikke engang jeg tørre å foreslå i Danmark.
27.Nå har vi benyttet anledningen til både å foreslå sproglige forenklinger og skissere juridiske endringer, sier juridisk konsulent i Forbrukerrådeet, Torfinn Bjarkøy til Aftenposten.
28.Poenget er at menigheten må stå fritt til å foreslå en ny prest, hvis den selv føler at den har behov for det, sier Knudsen.
29.På neste styremøte i Statssykehusenes fagforening, som representerer seks statssykehus, vil vi foreslå at Akershus disponeringer i lungepasientsaken blir rettslig belyst.
30.Regjeringen har varslet at den vil foreslå at ordningen med skattefradrag for investeringer i aksjefond blir utvidet til å omfatte individuelle investeringer i børsnoterte selskaper.
Similar words

 
 

foreslå as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) foreslåforeslåendeforeslått
Indikative
1. Present
jegforeslår
duforeslår
hanforeslår
viforeslår
dereforeslår
deforeslår
8. Perfect
jeghar foreslått
duhar foreslått
hanhar foreslått
vihar foreslått
derehar foreslått
dehar foreslått
2. Imperfect
jegforeslo
duforeslo
hanforeslo
viforeslo
dereforeslo
deforeslo
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde foreslått
duhadde foreslått
hanhadde foreslått
vihadde foreslått
derehadde foreslått
dehadde foreslått
4a. Future
jegvil/skal foreslå
duvil/skal foreslå
hanvil/skal foreslå
vivil/skal foreslå
derevil/skal foreslå
devil/skal foreslå
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha foreslått
duvil/skal ha foreslått
hanvil/skal ha foreslått
vivil/skal ha foreslått
derevil/skal ha foreslått
devil/skal ha foreslått
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle foreslå
duville/skulle foreslå
hanville/skulle foreslå
viville/skulle foreslå
dereville/skulle foreslå
deville/skulle foreslå
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha foreslått
duville/skulle ha foreslått
hanville/skulle ha foreslått
viville/skulle ha foreslått
dereville/skulle ha foreslått
deville/skulle ha foreslått
Imperative
Affirmative
duforeslå
viLa oss foreslå
dereforeslå
Negative
duikke foreslå! (foreslå ikke)
dereikke foreslå! (foreslå ikke)
Your last searches