Norwegian-Italian translation of forfølge

Translation of the word forfølge from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forfølge in Italian

forfølge
forbryterverb inseguire, rincorrere
  politikkverb perseguitare
Synonyms for forfølge
Derived terms of forfølge
More examples
1.Ut i det blå"turen til Bergen skal forfølge temaet" Hansatiden" med blant annet besøk på Bryggen - og Det hanseatiske museum.
2.Dersom disse papirene er tatt fra lokalene i Nedre Slottsgate, betrakter jeg det som tyveri, og vil forfølge saken sier SverdrupThygesons svigersønn, advokat Odd Syse, til Aftenposten.
3.Det er klart jeg blir litt oppgitt, sier formannen i Oslo skolestyre, Merete Johnson (h), til Aftenposten i en kommentar til at nestlederen i Oslo Lærerlag, Wenche Nøst Vågnes, i en artikkel i aftenavisen har beskyldt varaordfører Hans Svelland (h) og henne for å" forfølge lærerne".
4.Hvor nært privatlivet (det personlige plan) kan Jervell tenke set å forfølge dem som vil bruke anonym sæddonor uansett forbud ?
5.I Bergen bør deltagerne, slik hensikten er, forfølge temaet" Hansatiden" i Bryggens Museum, Det hanseatiske museum m.m., sier Harsson.
6.Jeg ble mildt talt sjokkert, men bestemte meg for å forfølge saken, sier Anne Ording Haug.
7.Jeg er, som hun sa, et godt bevis på at det er mulig å forfølge og innfri den amerikanske drøm.
8.Jeg kommer til å forfølge saken til jeg er helt renvasket, sier Martin Gunnar Knutsen.
9.Nå skal jeg nøste opp de ting i livet jeg ikke har hatt tid til å forfølge.
10.Og landsstyret er et høyere organ enn sentralstyret, og der akter jeg å forfølge saken, sier Martin Gunnar Knutsen.
11.SAS vil ikke forfølge" nestenulykken" over Moskva sist søndag.
12.Selv når denne saken har blåst over, for det må jo være en misforståelse, vil den forfølge de to.
13.Vi har beklageligvis ikke kapasitet til å forfølge dette innsamlingsarbeide, og oversender matrialet til Helsedirektoratet i håp om at de skal klargjøre sykehusenes forskjelsbehandling, sa Asbøll.
14.Vil Skiforbundet forfølge saken overfor Lundemo ?
15.Abdul Minty ber arrangøren av Sentrumsløpet kontakte Zola Budd i England, men Vigestad sier at KFUM skal forfølge denne saken via Friidretts og Idrettsforbundet.
16.Bare fanatikere kan fritt forfølge sine mål med Koranen i hånd.
17.Byggemeldingen kreves forkastet av selskapet, som varsler at den i motsatt fall vil forfølge saken.
18.Både når det gjelder rentespørsmålet og NordNorgebanen er den politiske realitet slik at hvis partiene ville forfølge sine politiske løfter, så er det flertall i Stortinget for å treffe de nødvendige vedtak.
19.De anonyme brevene er foreløbig lagt i et omslag, og biskopen har ingen planer om å forfølge saken på det nåværende tidspunkt.
20.De kan henvise til en rekke eksempler på at politiet har unnlatt å forfølge klare rettslige overgrep med en politisk bakgrunn.
21.Den har imidlertid vakt debatt fordi kritikerne mener at skattemyndighetene bør sysle med andre og viktigere ting enn å forfølge 92 år gamle kvinner.
22.Denne særbehandling kommer jeg til å forfølge.
23.Der har de politiske myndigheter gjort det til offisiell politikk å forfølge og undertrykke de sorte innbyggere.
24.Dermed blir det også vanskeligere for leieboerne å forfølge krav om vedlikehold.
25.Dermed er det klart at tvilen om Ferraros finanser vil forfølge henne kanskje helt frem til valgdagen.
26.Dersom John Hveem og Frank Jacobsen har tatt papirene fra det rommet, betrakter jeg det som tyveri, og jeg vil nå forfølge saken, sier advokat Odd Syse til Aftenposten.
27.Dersom domsavgjørelsen faller ut til vår fordel, vil departementet og regjeringsadvokaten vurdere flere forhold før vi avgjør hvor langt vi skal forfølge saken.
28.Dersom valutamyndighetene ønsker å forfølge en enkelt sak, kan man imidlertid kreve å få utlevert opplysninger om kortinnehaver enkeltvis, skriver Datatilsynet, som setter klart skille mellom masserapportering og kontroll med enkeltsaker.
29.Det er ingen tvil om at håndboken vil forfølge Reagan frem til valgdagen den 6. november.
30.Det er nemlig ikke bedre å forfølge muslimer enn å forfølge jøder.
Similar words

 
 

forfølge as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forfølgeforfølgendeforfulgt
Indikative
1. Present
jegforfølger
duforfølger
hanforfølger
viforfølger
dereforfølger
deforfølger
8. Perfect
jeghar forfulgt
duhar forfulgt
hanhar forfulgt
vihar forfulgt
derehar forfulgt
dehar forfulgt
2. Imperfect
jegforfulgte
duforfulgte
hanforfulgte
viforfulgte
dereforfulgte
deforfulgte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forfulgt
duhadde forfulgt
hanhadde forfulgt
vihadde forfulgt
derehadde forfulgt
dehadde forfulgt
4a. Future
jegvil/skal forfølge
duvil/skal forfølge
hanvil/skal forfølge
vivil/skal forfølge
derevil/skal forfølge
devil/skal forfølge
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forfulgt
duvil/skal ha forfulgt
hanvil/skal ha forfulgt
vivil/skal ha forfulgt
derevil/skal ha forfulgt
devil/skal ha forfulgt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forfølge
duville/skulle forfølge
hanville/skulle forfølge
viville/skulle forfølge
dereville/skulle forfølge
deville/skulle forfølge
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forfulgt
duville/skulle ha forfulgt
hanville/skulle ha forfulgt
viville/skulle ha forfulgt
dereville/skulle ha forfulgt
deville/skulle ha forfulgt
Imperative
Affirmative
duforfølg
viLa oss forfølge
dereforfølg
Negative
duikke forfølg! (forfølg ikke)
dereikke forfølg! (forfølg ikke)
Your last searches