Norwegian-Italian translation of forfall

Translation of the word forfall from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forfall in Italian

forfall
generellnoun declino [m], decadenza [f], cattivo stato [m], rovina [f], sfacelo [m]
  sivilisasjonnoun decadenza [f], declino [m]
  personnoun caduta [f], rovina [f]
  bofellighetnoun sfacelo [m], rovina [f]
Synonyms for forfall
Derived terms of forfall
Similar words

 
 

More examples
1.En DaNoferge er en liten verden for seg selv", står det i superbrosjyren, som ikke nevner de innvendige overopphetede lugarene med et ord, og heller ikke omtaler de triste salongene og det umiskjennelige preg av forfall som hersker overalt på skuta.
2.En hån mot skøytesporten" er sterke ord fra en skøytepresident, som i likhet med flere andre hadde hørt ryktet om Falkens forestående forfall lenge før helgen kom...
3.Jeg tror at det forskrekkende forfall i menneskers etiske holdninger først og fremst har å gjøre med mekaniseringen og upersonligheten i våre liv - et skjebnetungt biprodukt av den vitenskapeligtekniske mentalitetens utvikling".
4.Lenger nede i artikkelen skriver han at generelt forfall var grunnen til innleggelse for seks av 10 pasienter.
5.Purple Rain" skildrer musikkmiljøet på en liketil måte uten å ty til de vanlige mytene om forfall.
6.Det hele blir forskjøvet, og neste regning vil ikke få forfall før i slutten av august.
7.Det indre troens liv har hatt en kontinuitet gjennom århundrene tross det forfall vi så lett blir opptatt av, sier professoren, som regner med at dette arbeide samtidig vil markere slutten på hans videnskapelige arbeide.
8.For fotballlandslagets vedkommende har problemet vært at vi har vært litt for sårbare ved skader og forfall.
9.Grunnet seriekampen mot Hasle / Løren måtte Spartaspillerne Stephen Foyn og Roy Johansen melde forfall til denne landskampen, og det var vel det som ga meg chansen.
10.Hører ikke også det gamle tyske litteratursprogs forfall til siste krigs tapsposter ?
11.Kunstnerorganisasjonene klager over en gjerrig stat, rasering og forfall i kulturlivet.
12.Ser du noen sammenheng mellom ditt forfall til Sveitskampen og forfall fra andre spillere til onsdagens kamp mot Danmark ?
13.Ungdommens kosthold er i forfall, og det skyldes blant annet utviklingen av hutigmatkjedene, sier Dankert Freilem.
14.Ved å spekulere i kapteinsskiftet og mistenkeliggjøre motivene for enkelte forfall.
15.Vi er skuffet over at lederne i de departementer som er sentrale i denne sammenheng av forskjellige grunner har meldt forfall, men tidspunktet var kanskje uheldig valgt, sier Harald Røhmen.
16.Vi opplever forfall på mange sektorer og har vanskelig for å få det til å rime når vi samtidig leser om eventyrlige oljerikdommer fra Nordsjøen, sa Magne Songvoll fra Oslo Undervisningsforubnd i en kort appell.
17.80 prosent hadde betalt en måned efter forfall 1. april mot 77 prosent på samme tid ifjor.
18.Abonnentene fikk aprilregningen i juni, med forfall 19. juni, og venter den neste midt i sommerferien.
19.Alle de kassettmedvirkende, på et par lovlige forfall nær, stilte opp med koster og spader og gjorde rent bord - eller rettere sagt rene heller - omkring Wergelandsstatuen.
20.Allerede imorgen er det klart for nytt fødselsdagsselskap - og denne gang vil bursdagsbarnet være hjertelig tilstede, i motsetning til ovenfor nevnte jubilant, som må sies å ha lovlig forfall.
21.Allerede rundt 1960 blir uttrykket brukt for å angi et brudd i forhold til modernismen, enten man nå beklaget det som et forfall, eller så det som et frembrudd av en ny kunst og en ny estetikk.
22.AnneLise Bergenheim skulle også holdt appell, men meldte forfall på grunn av den nå så velkjente influensaen.
23.Arne Larsen Økland er tatt ut, men melder forfall hvis Racing henger med i kvalifiseringen i Frankrike.
24.Arve Seland, som kom inn mot Sveits, beholdes trolig i Utroppen denne gangen, litt avhengig av antall forfall.
25.Astrid Bjønnes vil snakke om russisk kultur i opposisjon og emigrasjon og Jan Ivar Bjørnflaten går inn på den politiske situasjon i sitt foredrag" SovjetUnionen et imperium i forfall ?".
26.Astrid Tveit - forfall i høydesprang.
27.At Oslo ikke bare preges av forfall, elendighet og misfornøyde arbeidstagere, ble klart dokumentert under befaringen for bystyrets medlemmer tirsdag.
28.Av disse grunner hadde man allerede i tidlig efterkrigstid et alvorlig problem med forfall.
29.Avisenes trommeild av rette venstre om at boksesporten tjener det fysiske forfall, ble glemt da boksesporten kunne tjene avisens løssalg.
30.BEGGE deler er nødvendig, bl.a. for å stanse forfall og forslumming, men også for å bidra til å bremse, helst stoppe, utflyttingen fra Oslo.
Your last searches