Norwegian-Italian translation of forfallen

Translation of the word forfallen from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forfallen in Italian

forfallen
generelladjective in rovina, in sfacelo, cadente
  betalingadjective arretrato
  sjabertadjective cadente, in cattivo stato
  husadjective povero, malandato, malconcio
  pengeradjective pagabile, che scade, con scadenza
Synonyms for forfallen
Similar words

 
 

More examples
1.Men den tre etasjers hjørnebygningen var svært forfallen.
2.Riktignok var den helt forfallen og umulig å reparere, så vi har bygget den opp igjen på nytt, omtrent slik den så ut opprinnelig, sier galleriets daglige leder Joronn Dahl.
3.Det skal foretas nitid restaurering av en forfallen 1700talls herregård og bygging av moderne kontorfløyer, hvor Norsk Data regner med å samle 300 ansatte når hovedkvarteret står ferdig.
4.Eller var hun kanskje en av byens rike fruer med en forfallen moral, eller muligens en rik og vakker enke som omgav seg med yngre menn ?
5.Filmen følger en gruppe uorganisert ungdom som okkuperer en gammel, forfallen bygård.
6.Fra en kummerlig tilværelse med et kontor og møtelokale på 20 kvadratmeter i en forfallen bygård, flytter foreningen nå til nyoppussede og romslige lokaler på 300 kvadratmeter.
7.Hun fikk Else Stokkan til å tenke på en foreldet og forfallen Mary Poppins, ranet for både autoritet og magisk charme.
8.Man har også lagt ekstra press på fylkesmannen og departementet ved å renteberegne forfallen og ikke betalt husleie.
9.Også regnskapet viste et hyggelig overskudd, selvom all forfallen kontingent ikke var innbetalt.
10.Men muren var så forfallen at vi bare tok fra ruinhaugen...
11.Dagens skole er forfallen.
12.Fra å være en nokså forfallen bygning, skal den nå gjenoppstå som stilfullt spisested, med uteservering og utegrill om sommeren.
13.Men Conradis gate 8 var så forfallen at det kom klager på ras fra fasaden.
14.Men innpakningen er forfallen.
15.Noen av furuene er kunstige og flyttes efter regissørens behag rundt en lett forfallen dacha, den typen landlig fritidseiendom man så ofte tidligere har sett hos Tarkovskij.
Your last searches