Norwegian-Italian translation of forfalske

Translation of the word forfalske from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forfalske in Italian

forfalske
generellverb falsificare
  bedrageriverb contraffare, falsare
  tegnverb falsificare
Synonyms for forfalske
Derived terms of forfalske
More examples
1.Boikotten vil ikke endre noe på de polske ledernes handlemåte, heller ikke på valgresultatet kommunistpartiet har gjort det til en kunst å forfalske, heter det i Michniks brev.
2.Det er klart at norske pass er enkle å forfalske.
3.Det viktigste var å gjøre sedlene vanskeligst mulig å forfalske.
4.Alkoholpolitisk utvalg i byen har tatt initiativet, fordi de vanlige kortene er lette å forfalske og har kort levetid.
5.Allikevel kvier de seg for å innføre nye kort med bilde, som skal være langt vanskeligere å forfalske.
6.De nye blankettene vil bli utstyrt med vannmerke og andre ting som vil gjøre det nesten umulig å forfalske dem, sier informasjonssjef Hellevik.
7.De nye reseptene er dessuten utformet slik at bare tre legemidler kan skrives ut på hver resept, og blankettene er farvet slik at det skal bli vanskelig å forfalske dem for misbruk.
8.Den sjette personen ble arrestert efter et forsøk på å forfalske en postsparebankbok.
9.Den som prøver å forfalske månedskort risikerer å bli politianmeldt, og da kan det bli 200 kroner å betale.
10.Han sa videre at den internasjonale avdeling i sentralkomiteen og" seksjon A" i KGB er bemannet med eksperter som er i stand til å forfalske ethvert dokument.
11.I tillegg må vedkommende tilbakebetale den resterende del av et beløp på 16 000 kroner han skaffet seg ved å forfalske uttakskort i Postsparebanken.
12.Neste sommer går norske banker over til en ny type sjekkblanketter som det anses nærmest umulig å forfalske.
13.Neste sommer skal norske banker gå over til en ny type sjekkblanketter som nærmest vil bli umulig å forfalske.
14.Norske pass er svært enkle å forfalske, men ingen har idag oversikt over i hvor stort monn dette skjer.
15.Opposisjonen anklaget myndighetene allerede før valget for at den ville forfalske resultatet.
16.Rektor ved skolen, Finn Holmer Hoven, vil gå til dette skritt fordi han mener at moderne kopieringsutstyr gjør det forholdsvis enkelt for søkerne å forfalske sine karakterer.
17.Retten kjente Herstatt skyldig i å ha vært med på å forfalske regnskapene, i å ha sikret seg privat med penger fra banken på ulovlig måte og i å ha bidratt til en konkurs i den hensikt å bedra andre.
18.Slik behøver det ikke å gå denne gang, når Egon, Benny og Kjell på underfundig vis skal ta innersvingen på kritikerne ved å forfalske malerier av Edvard Munch.
19.De nøler ikke med å forfalske regnskapene, f.eks. ved å oppgi altfor høye tall for utgiftene.
20.Det dreier seg om en forglemmelse, og er ikke på noen måte noe forsøk på å forfalske dokumenter, sier Svardal.
21.AT Arbeiderpartiet i opposisjon finner det formålstjenlig å tolke denne meget korrekte påpekning som et forsøk på nærmest å forfalske den offisielle statistikk er ikke mer enn man må vente fra det hold.
22.Derimot forekommer det ikke så rent sjelden at tippere forsøker å forfalske kuponger.
23.Det er iallfall ingen grunn til å late som om hans" meningsytring" var et forsøk på å forfalske statistikken.
24.Det er verre å forfalske en underskrift hvis toleransegrensene i datasystemet defineres tilstrekkelig strengt, sier Havrevold.
25.Det har vært for lett å forfalske norske sjekker.
26.Det straffer seg kraftig å forfalske vidnemål fra skoler.
27.FORLEDEN dag fant Arbeiderbladet det på sin plass å beskylde Aftenposten for å ville forfalske arbeidsløshetsstatistikken, forøvrig i en arrig kommentar til en leder vi ikke har skrevet.
28.General Electric svindlet forsvaret ved blant annet å forfalske de ansattes timelister uten at de ansatte ante det.
29.Kortene, som skal brukes i en eventuell beredskaps eller krigssituasjon, skal trykkes på vannmerket papir slik at de blir så godt som umulige å forfalske.
30.Når man først skulle forfalske vin, var glykol et glimrende middel.
Similar words

 
 

forfalske as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forfalskeforfalskendeforfalsket
Indikative
1. Present
jegforfalsker
duforfalsker
hanforfalsker
viforfalsker
dereforfalsker
deforfalsker
8. Perfect
jeghar forfalsket
duhar forfalsket
hanhar forfalsket
vihar forfalsket
derehar forfalsket
dehar forfalsket
2. Imperfect
jegforfalsket
duforfalsket
hanforfalsket
viforfalsket
dereforfalsket
deforfalsket
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forfalsket
duhadde forfalsket
hanhadde forfalsket
vihadde forfalsket
derehadde forfalsket
dehadde forfalsket
4a. Future
jegvil/skal forfalske
duvil/skal forfalske
hanvil/skal forfalske
vivil/skal forfalske
derevil/skal forfalske
devil/skal forfalske
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forfalsket
duvil/skal ha forfalsket
hanvil/skal ha forfalsket
vivil/skal ha forfalsket
derevil/skal ha forfalsket
devil/skal ha forfalsket
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forfalske
duville/skulle forfalske
hanville/skulle forfalske
viville/skulle forfalske
dereville/skulle forfalske
deville/skulle forfalske
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forfalsket
duville/skulle ha forfalsket
hanville/skulle ha forfalsket
viville/skulle ha forfalsket
dereville/skulle ha forfalsket
deville/skulle ha forfalsket
Imperative
Affirmative
duforfalsk
viLa oss forfalske
dereforfalsk
Negative
duikke forfalsk! (forfalsk ikke)
dereikke forfalsk! (forfalsk ikke)
Your last searches