Norwegian-Italian translation of forfang

Translation of the word forfang from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forfang in Italian

forfang
skadenoun detrimento [m], danno [m], pregiudizio [m]
Similar words

 
 

More examples
1.Jeg synes dette var den beste kampen vi noengang har spilt på Marienlyst, sa Stabæks trener Einar Forfang.
2.To av de viktigste målsettinger for Ungdomsåret er arbeide og utdannelse for ungdommen pluss muligheter for en meningsfull fritid, sier Forfang, nesten på politikervis.
3.Vi skal greie å slå Drafn med så mye at vi får hjemmekamp i den tredje kampen, sier Stabæks trener Einar Forfang.
4.Blant deltagerne er formannen i Norges Astma og Allergiforbund, Leif K. Roksund, stadsfysikus Fredrik Mellbye, dr.med. Kjell Bjartveit, Statens tobakkskaderåd, og overlege Kolbjørn Forfang.
5.Forbundets nye viseformenn ble Bjørn Forfang, Oslo, og Hilde Barstad, Sogn og Fjordane.
6.Fra venstre:Generalsekretær Harry M.Svabø,president BengtLasse Lund,visepresident Kolbjørn Forfang og avdelingssjef Sverre Strand.
7.Grete Dyb, Henning Hunthorp Johansen og Kjetil Forfang ønsker alle å overta lederstillingen i ANSA.
8.I en kort kommentar til Aftenposten sier visepresident ass. overlege Kolbjørn Forfang at nye forhandlinger med fylker som allerede har svart nei til avtalen, overhodet ikke kommer på tale.
9.Instruktøren Bentein Baardson har i samarbeide med Monica Forfang stått for den dramaturgiske bearbeidelse og tilretteleggelse.
10.Juristenes tre utvalgte Bjørn Forfang, Dag Lein og Magnus Hellesylt - gikk seirende ut av nappetaket, med 23 poeng av 24 mulige.
11.Kai Henriksen blir valgt til ny formann efter Sveinung Lunde, og Bjørn Forfang, Oslo, og Hilde Barstad, Sogn og Fjordane, blir nye viseformenn.
12.Lederen for Landslaget for Norske Ungdomsorganisasjoner (LNU), Frode Forfang, innrømmet også på en pressekonferanse igår at det hersker en viss bekymring foran Ungdomsåret.
13.Mange betaler for mye skatt, men mange betaler for lite, sa Bjørn Forfang fra Unge Høyre.
14.Nye viseformenn blir trolig Bjørn Forfang fra Oslo og Hilde Barstad fra Sogn og Fjordane.
15.Ved valget av Forfang som 1. viseformann, ble det talt opp 101 blanke stemmer, mens det forelå ialt 119 slike ved valget av Hilde Barstad til det andre viseformannsvervet.
16.En traust sosialdemokrat" er en betegnelse som Frode Forfang ikke vil ha noe imot, selv om han selv plasserer seg" litt til venstre, men ikke lengst ut og ikke er spesielt opprørsk.
17.Det er en almen oppfatning blant delegatene at det som kalles uønskede elementer er sendt ut av Moskva i anledning av ungdomsfestivalen, forteller Frode Forfang.
18.Dette står ikke i rimelig forhold til at han nå bruker ord som" rystende" og" skandaløst" for å beskrive LNUs holdning til deltagelse, sier Frode Forfang.
19.Forfang har misforstått.
20.Men Forfang sier at det for neste år er behov for tre ganger så mye penger.
21.Vi beklager selvsagt sterkt at Moskva blir tømt for vanlig ungdom under ungdomsfestivalen isommer, sier leder i Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner (LNU), Frode Forfang, til Aftenposten.
22.Vi vil oppfordre alle ungdomsorganisasjonene i Norge til å slutte aktivt opp om kampanjen, be dem om å selge merker og dermed få flest mulig med i kampen mot rasisme, sier Forfang.
23.Allikevel, fremholder Forfang, deltar vi fordi det gir oss en sjelden anledning til å møte ungdom fra 125 land, ikke minst fra den tredje verden.
24.Assisterende overlege dr.med. Forfang lurer på om noen ansvarlig politiker tør stå frem og gå god for påstanden om at det er bevilget nok penger til de fem regionsykehusene som utfører åpne hjerteoperasjoner.
25.Av sikkerhetsmessige grunner ville vi hverken oppmuntre eller fraråde den, innvender Frode Forfang, leder for Landsrådet for Norske Ungdomsorganisasjoner og delegasjonsleder under festivalen i Moskva.
26.Delegasjonsleder Frode Forfang fikk overlevert en stresskoffert av demonstrantene, som inneholdt et skriv med ordene" Ord for fred til diplomater".
27.Den norske delegasjon til den internasjonale ungdomsfestival i Moskva vakte oppsikt under et opptog søndag, forteller delegasjonsleder Frode Forfang i telefon fra Moskva.
28.Det er den norske delegasjonsleder, Frode Forfang fra Landsrådet for norske ungdomsorganisasjoner (LNU), som sier dette til Aftenposten.
29.Det er med styrke blitt oss fortalt at Forfang ikke er den i arbeiderbevegelsen som synes et åpnere samfunn og avvikling av kringkastingsmonopolet er de to Høyreflaggsaker Arbeiderpartiet bør bekjempe mest intenst.
30.Det er riktig at det er behov for å utdanne flere spesialsykepleiere, men vi mangler også hjemmel for flere ansettelser, påpeker Forfang.
Your last searches