Norwegian-Italian translation of forferde

Translation of the word forferde from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forferde in Italian

forferde
kjenslerverb inorridire, atterrire
  kjenslerverb spaventare, costernare, sgomentare
Derived terms of forferde
Anagrams of forferde
More examples
1.Her står det et avsnitt om lærerutdannelsen som er egnet til å forferde dem som måtte ha trodd at en lektor i videregående skole var særdeles vel skikket.
2.Og klimaks i sentrumsgatenes bruksplan, den virkelige genistrek, kunne vi forferde oss over i løpet av fjoråret.
3.Det bør oppfordres til måtehold nå i en valgkamptid med overbud så store at de kan forferde.
4.Dog skal man ikke la seg forferde ved møte med spøkelser mellom de dystre søyler.
5.En sensasjon i sentrumsgatenes bruksplan, den virkelige genistrek, kunne vi forferde oss over for to år siden.
6.Jeg lot meg more, charmere, imponere, forferde og beta.
Similar words

 
 

forferde as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forferdeforferdendeforferdet
Indikative
1. Present
jegforferder
duforferder
hanforferder
viforferder
dereforferder
deforferder
8. Perfect
jeghar forferdet
duhar forferdet
hanhar forferdet
vihar forferdet
derehar forferdet
dehar forferdet
2. Imperfect
jegforferdet
duforferdet
hanforferdet
viforferdet
dereforferdet
deforferdet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forferdet
duhadde forferdet
hanhadde forferdet
vihadde forferdet
derehadde forferdet
dehadde forferdet
4a. Future
jegvil/skal forferde
duvil/skal forferde
hanvil/skal forferde
vivil/skal forferde
derevil/skal forferde
devil/skal forferde
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forferdet
duvil/skal ha forferdet
hanvil/skal ha forferdet
vivil/skal ha forferdet
derevil/skal ha forferdet
devil/skal ha forferdet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forferde
duville/skulle forferde
hanville/skulle forferde
viville/skulle forferde
dereville/skulle forferde
deville/skulle forferde
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forferdet
duville/skulle ha forferdet
hanville/skulle ha forferdet
viville/skulle ha forferdet
dereville/skulle ha forferdet
deville/skulle ha forferdet
Imperative
Affirmative
duforferd
viLa oss forferde
dereforferd
Negative
duikke forferd! (forferd ikke)
dereikke forferd! (forferd ikke)
Your last searches