Norwegian-Italian translation of forflytte

Translation of the word forflytte from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forflytte in Italian

forflytte
personer - objektverb trasferire
Synonyms for forflytte
Derived terms of forflytte
More examples
1.La meg så sterkt jeg kan understreke at dette ikke er noe forsøk på å pulverisere eller forflytte ansvar.
2.Vi regner med at det blir varmere, mer vind og smog, og som under prøveOL kan varmebølgene fra ørkensanden i skytternes øyne" forflytte" blinken, en falsk luftspeiling, men det blir neppe noe luftslott.
3.Anvende makt for å beskytte sitt territorium og de personer som der hadde søkt asyl - hvilket igjen kunne utløse en konflikt i stor målestokk, ensbetydende med å godta provokasjonen og samtidig skape en krigstilstand mellom de to land, nettopp hva Mexico hele tiden har forsøkt å unngå i MellomAmerika - eller forflytte flyktningene til det indre av landet.
4.De bedriftene som er representert, vil for en kortere stund forflytte noe av sin virksomhet til Njårdhallen, slik at du kan se hva som foregår, hvordan arbeidet fortoner seg" - var det denne utstillingen vi besøkte ? !
5.De er avhengig av sine matvaner, de fordrer høy kvalitet og nøyer seg ikke bare med dusj på rommene, men vil ha badekar, og man kan ikke forandre på de tilbudte opplegg eller forflytte en japansk turist fra et avtalt hotell til et annet uten å komme i konflikt med den meget strenge, japanske forbrukerlovgivning.
6.De siste 10 årene har elevene opptil flere ganger daglig måttet forflytte seg mellom Njårdhallen og gamle Scala kino.
7.Dersom man spanderer en time på landjorden og rundt 850 kroner til trailersjåføren, kan man med letthet forflytte sin lystbåt fra havnen i Halden til bryggen ved Nössemark på Dalslandskanalen.
8.Det entusiastiske publikumet, som oppmuntrer med plakater som" smile og" we love you", begynner å forflytte seg til målområdet.
9.Det er den usikre politiske situasjon i mange land der misjon drives som gjør at NMS på kort varsel vil ønske å forflytte innsatsen til nye områder hvis nødvendig.
10.Det er faktisk stadig flere som velger å forflytte seg med buss, enten de skal på Sydenferie eller bare har et annet bestemmelsessted i Europa.
11.Det var på tale å forflytte oss til Moksva.
12.Dette for å stå litt friere hvis omstendighetene skulle tilsi at han igjen velger å forflytte seg allerede neste høst.
13.For sikkerhets skyld vil Chon under oppholdet bare forflytte seg utenfor gjesteboligen for å besøke Keiserpalasset og statsministerens offisielle bolig.
14.Fortsatt skal våre infanterister stort sett forflytte seg til fots.
15.Frankrike bad onsdag Sikkerhetsrådet gi FNs generalsekretær fullmakt til å forflytte en del av UNIFILstyrken i det sydlige Libanon til Beirut for å beskytte sivilbefolkningen og for å opprettholde ro og orden.
16.Glemp nektet kategorisk å omgjøre sin beslutning om å forflytte Nowak, som åpent støttet Solidaritet, til en menighet langt fra Ursus.
17.Han kan forflytte folk fra en landsdel til en annen, utvise hvem som helst fra landet, arrestere folk hjemme uten å gi noen forklaring og plassere arresterte i lokaler som normalt ikke brukes som fengsler, det vil si hemmelige tortur og forhørslokaler som brukes av det hemmelige sikkerhetspolitiet CNI.
18.Han kunngjorde beslutningen om å forflytte Nowak umiddelbart før han skulle forlate landet.
19.Hemmeligheten er å bore mange hull og å forflytte seg, røber han.
20.Hvorfor i all verden gidder folk å forflytte seg helt hit opp på Grünerløkken for å innta et måltid ?
21.Ifølge marinen vil ubåtene" være i stand til å oppdage, forfølge og angripe i meget stor hastighet" når de skal senke undervannsbåter og overflatefartøyer, minelegge fiendens havner, angripe mål på land, gjennomføre hemmelige rekognoseringsoppdrag, forflytte spesialstyrker uten at det blir oppdaget og gi støtte til andre kampenheter.
22.Ivrige penner i norsk presse har opp gjennom årene gjort stadige forsøk på å forflytte vårt store trekkplaster operasangeren Knut Skram til det store utland og en internasjonal karriere der.
23.Jon Lyng (h) sier til Aftenposten at trafikksaneringsplanen bare vil forflytte trafikkproblemene og føre til dårligere fremkommelighet for kollektivtrafikken.
24.Kirken kan naturligvis ikke forflytte pubertetens avslutningsfase og ungdommens våknende selvstendighets og ansvarsbevissthet efter et tilfeldig livssynsideologisk forgodtbefinnende.
25.Lærerne må ofte forflytte seg fra sted til sted.
26.Mauritzen sa ellers at en av konsekvensene vil bli at mange protesttog rundt Stortinget istedet vil forflytte seg til rådhusene rundt omkring i landet.
27.Med dens hjelp og tillatelse fikk vi adgang til å forflytte produksjonen innen egne anlegg.
28.Og la oss forflytte oss et øyeblikk til Lille Grensen - byens beste hjørne ifølge Tjæreborg - og la Gunnar Haugan overta mikrofonen.
29.På grunn av at sjøstridskrefter i store trekk til enhver tid er stående, trengs det ingen politisk beslutning for å forflytte oss til et område som kan synes utsatt.
30.På oppfordring fra politiet toget de vekk efter en stund, bare for å forflytte festen over til badedammen på Grorud.
Similar words

 
 

forflytte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forflytteforflyttendeforflyttet
Indikative
1. Present
jegforflytter
duforflytter
hanforflytter
viforflytter
dereforflytter
deforflytter
8. Perfect
jeghar forflyttet
duhar forflyttet
hanhar forflyttet
vihar forflyttet
derehar forflyttet
dehar forflyttet
2. Imperfect
jegforflyttet
duforflyttet
hanforflyttet
viforflyttet
dereforflyttet
deforflyttet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forflyttet
duhadde forflyttet
hanhadde forflyttet
vihadde forflyttet
derehadde forflyttet
dehadde forflyttet
4a. Future
jegvil/skal forflytte
duvil/skal forflytte
hanvil/skal forflytte
vivil/skal forflytte
derevil/skal forflytte
devil/skal forflytte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forflyttet
duvil/skal ha forflyttet
hanvil/skal ha forflyttet
vivil/skal ha forflyttet
derevil/skal ha forflyttet
devil/skal ha forflyttet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forflytte
duville/skulle forflytte
hanville/skulle forflytte
viville/skulle forflytte
dereville/skulle forflytte
deville/skulle forflytte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forflyttet
duville/skulle ha forflyttet
hanville/skulle ha forflyttet
viville/skulle ha forflyttet
dereville/skulle ha forflyttet
deville/skulle ha forflyttet
Imperative
Affirmative
duforflytt
viLa oss forflytte
dereforflytt
Negative
duikke forflytt! (forflytt ikke)
dereikke forflytt! (forflytt ikke)
Your last searches