Norwegian-Italian translation of forgifte

Translation of the word forgifte from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forgifte in Italian

forgifte
generellverb avvelenare, intossicare con veleno
Synonyms for forgifte
More examples
1.Vi ble konfrontert med påstanden om at vi ville forgifte innbyggere i Nigeria, selv om våre papirer tydelig viste at det forurensede partiet - som forøvrig ikke på noen måte er livsfarlig å få i seg - ikke skulle losses, men bringes tilbake til Europa.
2.Vi har ikke lidd noen overlast, men at vi ville forgifte nigerianerne med lasten i" Chemical Rubi" er sludder, sier han.
3.Arlene var nemlig ikke lenger i tvil om at hennes mann forsøkte å forgifte henne langsomt men sikkert.
4.De stoffene, f.eks. plutonium, som blir brukt i fremstillingen av atomvåpen, er så radioaktive og varige ødeleggende at de bare gjennom selve produksjonen, fraktingen og lagringen alt er i full gang med å forgifte kloden.
5.Den aktuelle artikkel er ifølge TASS bare en del av NATOs kampanje for å forgifte Sovjets forhold til Sverige, og har angivelig til hensikt å rettferdiggjøre vestalliansens stadig mer aggressive politikk.
6.Den vanligste måten er å forgifte seg selv med medisiner.
7.Det forteller litt om hvordan det har lykkes dAubuisson og hans tilhengere å forgifte hele den politiske atmosfære.
8.Efter å har redegjort for den britiske viseadmiralens tvil, konstaterer Isvestija at" historien med ubåten i Hårsfjärden er et av de vanlige falskneriene som tar sikte på å forgifte atmosfæren i de sovjetisksvenske forbindelsene".
9.En del kasseroller og keramikk kan avgi metaller som kan forgifte oss.
10.Er det så å" forgifte det politiske miljø" om man - også efter at Treholt er arrestert - fortsetter å advare mot sovjetiske påvirkningsagenter også i de politiske partier og i såkalte" folkebevegelser" ?
11.Er kanskje Arve Hoffs hensikt å forgifte de vennskapelige forbindelser mellom Zambia og Norge ?
12.Faren var derfor stor for at barnet skulle dø og forgifte de andre fire.
13.Goodbys innlegg karakteriserte han som et forsøk på å forgifte atmosfæren på konferansen.
14.Han gjentok alle sine tidligere anklager mot USA, president Ronald Reagan og arrangørene i Los Angeles og sa dessuten at det forelå planer om å forgifte sovjetiske OLdeltagere.
15.Hva mine motiver angår, finner åpenbart ambassadør Kazunga det mest sannsynlig at jeg er fylt av" ond vilje" og at min hensikt er" å forgifte de vennskapelige forbindelser mellom Zambia og Norge".
16.I fullt alvor påsto han at det finnes planer om å forgifte de sovjetiske deltagerne med legemidler mot psykiske lidelser for dermed å kunne overtale dem til å hoppe av.
17.Kjetil Lund hevdet f.eks. at narkotikamisbruket blant de ca. 2000 som er avhengig av stoff, nok kan være dramatisk, men tross alt ikke et problem som truer med å forgifte det norske samfunn.
18.Like klart er det at ordkrigen i seg selv ytterligere kan forgifte forholdet mellom Moskva og Washington.
19.Man burde kunne forvente at lederne for vår største lønnstagerorganisasjon, med medlemmer av alle politiske avskygninger, forstår hvilket ansvar de har for ikke å oppkonstruere motsetninger og dermed forgifte den politiske atmosfære.
20.Men det er tross alt ikke et problem som kan true med å forgifte hele det norske samfunn, langt derifra, sa han.
21.Men det kan ikke utelukkes at Donovanaffæren kommer til å forgifte innspurten i valgkampen.
22.Men hvorfor er det inntrykk skapt at saklige vurderinger på bakgrunn av faktiske kunnskaper vil forgifte den frie debatt ?
23.Utviklingen i Kashmir har derfor pånytt bidratt til å forgifte forholdet ikke bare mellom delstaten og unionen, men også mellom India og Pakistan.
24.Vi har ikke lidd overlast, men beskyldningene om at vi ville forgifte nigerianere med vår matolje er sludder, sier de to.
25.Vi kan saktens more oss over en løssluppen svenskevits eller over en god skottehistorie - så lenge det står lynende klart at dette er ren spøk uten ringeste mulighet for å forgifte forholdet mellom folkeslag.
26.Forgifte meg vel ?
27.Hvis disse (tabloidavisene) får lov til å gjøre som de vil, vil de forgifte unge menneskers sinn og svekke moralen hos arbeidsfolk...
28.Assisterende overlege Wold Haug opplyser at ungdom og barn under fem år er spesielt utsatt for meningokokkbakteriene, som kan forgifte blodet og føre til hjernehinnebetennelse.
29.DET er forbrytelse å forgifte annen manns brønn.
30.De som, under påberopelse av ytringsfrihet, søker de store fortjenester på å forgifte sinn.
Similar words

 
 

forgifte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forgifteforgiftendeforgiftet
Indikative
1. Present
jegforgifter
duforgifter
hanforgifter
viforgifter
dereforgifter
deforgifter
8. Perfect
jeghar forgiftet
duhar forgiftet
hanhar forgiftet
vihar forgiftet
derehar forgiftet
dehar forgiftet
2. Imperfect
jegforgiftet
duforgiftet
hanforgiftet
viforgiftet
dereforgiftet
deforgiftet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forgiftet
duhadde forgiftet
hanhadde forgiftet
vihadde forgiftet
derehadde forgiftet
dehadde forgiftet
4a. Future
jegvil/skal forgifte
duvil/skal forgifte
hanvil/skal forgifte
vivil/skal forgifte
derevil/skal forgifte
devil/skal forgifte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forgiftet
duvil/skal ha forgiftet
hanvil/skal ha forgiftet
vivil/skal ha forgiftet
derevil/skal ha forgiftet
devil/skal ha forgiftet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forgifte
duville/skulle forgifte
hanville/skulle forgifte
viville/skulle forgifte
dereville/skulle forgifte
deville/skulle forgifte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forgiftet
duville/skulle ha forgiftet
hanville/skulle ha forgiftet
viville/skulle ha forgiftet
dereville/skulle ha forgiftet
deville/skulle ha forgiftet
Imperative
Affirmative
duforgift
viLa oss forgifte
dereforgift
Negative
duikke forgift! (forgift ikke)
dereikke forgift! (forgift ikke)
Your last searches