No translation found.

Unfortunately, we did not find any translations for the keyword forgripe seg på. Please make sure that you spelled the word correctly.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


We are working hard to add missing translations, so please bear with us.

 
 

More examples
1.Giselle" er den romantiske ballett fremfor noen, og for enkelte står det å modernisere den som å forgripe seg på en" hellig ting".
2.Denne forutsetning innebærer at den ene ektefelle ikke uten videre kan forgripe seg på den annens inntekt.
3.Gangsterkongen har faktisk brutt sin egen programerklæring om aldri å forgripe seg på varebeholdningen.
4.Sosialistisk Venstrepartis Stein Ørnhøi mente imidlertid at Norge ikke under noen omstendigheter har noen mulighet til å motstå invasjon fra en stormakt som virkelig ønsker å forgripe seg på vårt land.
5.Statsadvokaten stilte spørsmålet om hvordan man kunne forklare at en person som tidligere hadde fått flere dommer og tre ganger tidligere hadde vært ilagt sikring, kunne forgripe seg på ny.
6.Uten et øyeblikk å forgripe seg på Holbergs tekst spiller Betty Nansen Teatret på Frederiksberg en" Erasmus Montanus" som er så løyerlig og rystende, så formbevisst og frekk, at man nøler to sekunder med å godta at det er Holberg.
7.Utbygging av Grønliåsen er å forgripe seg på et vitalt nærområde, sier Lise Henriksen i" Bevaringskomiteen for Grønliåsen".
8.En mulig motpart må stilles overfor en overveiende sannsynlighet for at omkostningene forbundet med å forgripe seg på Norge vil overstige fordelene ved å erverve seg kontroll over landet eller deler av det.
9.Finkelhor støttet seg til undersøkelser og redegjorde oversiktlig og informativt om hvorfor de fleste overgripere er menn og åsaken til at en far kan gå til det uhyrlige skritt å forgripe seg på sin egen datter.
10.Frykten for at en voldtektsdømt Fredrikstadmann skulle forgripe seg på hjemmeværende offisersfruer var en av Forsvarets begrunnelser for å avskjedige mannen i 1983.
11.Og eitt menneske til, ho det vart sagt han hadde forgripe seg på.