Norwegian-Italian translation of forgylle

Translation of the word forgylle from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forgylle in Italian

forgylle
gull verb placcare, dorare
  metallurgiverb dorare
Synonyms for forgylle
More examples
1.Han mener at" Du skal ikke klistre fine øyeblikk / opp på veggene i takene / og forgylle dem med lengselen din. / Du skal kjøre spettet / hardt innunder arrete hverdager / og vippe dem opp. / En etter en. / Det er derfor / livet har deg på mannskapslista".
2.Høytlesning kan lett forgylle en skoletime, men komme til kort hvis barneTV er begynt.
3.Mener jeg så å oppreise og forgylle en person som notorisk har solgt sitt land for gud vet hva ?
4.Og kjærtegnene kunne forgylle henne.
Similar words

 
 

forgylle as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forgylleforgyllendeforgylt
Indikative
1. Present
jegforgyller
duforgyller
hanforgyller
viforgyller
dereforgyller
deforgyller
8. Perfect
jeghar forgylt
duhar forgylt
hanhar forgylt
vihar forgylt
derehar forgylt
dehar forgylt
2. Imperfect
jegforgylte
duforgylte
hanforgylte
viforgylte
dereforgylte
deforgylte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forgylt
duhadde forgylt
hanhadde forgylt
vihadde forgylt
derehadde forgylt
dehadde forgylt
4a. Future
jegvil/skal forgylle
duvil/skal forgylle
hanvil/skal forgylle
vivil/skal forgylle
derevil/skal forgylle
devil/skal forgylle
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forgylt
duvil/skal ha forgylt
hanvil/skal ha forgylt
vivil/skal ha forgylt
derevil/skal ha forgylt
devil/skal ha forgylt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forgylle
duville/skulle forgylle
hanville/skulle forgylle
viville/skulle forgylle
dereville/skulle forgylle
deville/skulle forgylle
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forgylt
duville/skulle ha forgylt
hanville/skulle ha forgylt
viville/skulle ha forgylt
dereville/skulle ha forgylt
deville/skulle ha forgylt
Imperative
Affirmative
duforgyll
viLa oss forgylle
dereforgyll
Negative
duikke forgyll! (forgyll ikke)
dereikke forgyll! (forgyll ikke)
Your last searches