Norwegian-Italian translation of forhøre

Translation of the word forhøre from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forhøre in Italian

forhøre
undersøkelseverb interrogare
  skolerverb interrogare
  rettsvitenskapverb interrogare, escutere
  personverb interrogare, fare domande, chiamare a rapporto
Synonyms for forhøre
Derived terms of forhøre
More examples
1.Jeg kontaktet først den danske juniorlandslagstreneren for å forhøre meg nærmere om Santanens kvalifikasjoner, sier H / Ls spillende formann og toppseriens eldste aktør, Tore Falch Nilsen (36).
2.Beslutningen vakte særlig kritikk innen OPEC, og SaudiArabias oljeminister sjeik Yamani kom ens ærend til Norge for å forhøre seg om bakgrunnen.
3.Det absurde i anklagen forhindret ikke at sjefen for Sveriges Radio kalte Stenholm hjem fra Geneve for å forhøre seg om det skulle være noe i anklagene - en fremgangsmåte Sveriges Radio neppe ville ha valgt idag i lys av troverdigheten i f.eks. sovjetiske ubåtredegjørelser.
4.Det kan med andre ord være mange penger å spare ved å forhøre seg hos flere transportfirmaer før endelig kontrakt blir inngått.
5.Det kunne jo ikke skade å forhøre seg.
6.En eldre dame fra nabolaget, som kom for å forhøre seg om den nye bankens innskuddsbetingelser, ble sentrum for endel virak, men hevdet bestemt at hun ikke var aller først.
7.En konsulent i departementet tok derfor kontakt med fungerende byrettsjustitiarius Eivind Hanssen for å forhøre seg om saken.
8.Er man i tvil om mottageren vil beholde tingen, bør man forhøre seg om butikkens praksis.
9.Før et eventuelt salg vil Feydt blant annet forhøre seg i utlandet for å danne seg et realistisk bilde av Quislingarkivets markedsverdi.
10.Går det som Fristad ønsker, skal ikke folk som mister månedskortene sine lenger behøve å ringe rundt for å forhøre seg.
11.I Syria benyttes tortur både som en måte å forhøre fanger på, samt som avskrekkingspolitikk overfor ulike befolkningsgrupper.
12.I de fleste tilfeller vil reisearrangørene sørge for sightseeing, og kundene kan også - før avreisen hjemmefra - forhøre seg om reisearrangøren besørger billetter til opera og teaterforestillinger - og til viktige fotballkamper.
13.Idag dobbeltsjekker vi opplysningene i større grad ved å forhøre oss i nabolaget, sier førstekonsulent Ingolf Skaflem i Justisdepartementet.
14.Kong Olav ville ved denne anledning forhøre seg om hvorledes representanter for de norske presse hadde hatt det på denne turen.
15.Men forfallsdag er forfallsdag, og det kan være lurt å ta kontakt direkte med bank, forsikringsselskap og andre kredittinstitusjoner for å forhøre seg om hvilke retningslinjer som skal følges.
16.Men ved å forhøre portneren og hans sønn fikk jeg hurtig en annen mening.
17.Mindre bra er det at Stray ikke vil ta noen konkrete initiativ i saken, men bare forhøre seg om hvordan andre land ser på den.
18.Politiet har ikke kapasitet til å forhøre flyktningene.
19.Påstandene er satt på hodet og er til dels helt gale, understreker Erik Bye og synes det er en merkelig skikk å sette slike rykter på trykk uten å forhøre seg hos dem det gjelder.
20.Reagan vil trolig benytte en slik anledning til å forhøre seg om den norske olje og gassutvinning i Nordsjøen, som han også tidligere har vist stor interesse for, melder Aftenpostens Washingtonkorrespondent.
21.Scotland Yard ønsker også å forhøre kvinnen om eksplosjonen i Grand Hotel i Brighton under de konservatives landsmøte i oktober.
22.Topografen, eller kanskje snarere ingeniøren idag, må nok ta gummistøvler og anorakk på og traske på synfaring langs veitraseer og stier og forhøre seg hos kjentfolk.
23.Enhver sikkerhetsoffiser kan forhøre enhver person som er arrestert eller fengslet i henhold til unntakslovene.
24.Synes De at han var en god KGBgeneral som ikke benyttet seg av anledningen til å forhøre seg ?
25.Aldri for travel til ikke å ha et oppmuntrende ord eller en klype ros på rede hånd, til å forhøre seg om hvordan det går med den og den saken som han vet en arbeidskamerat er engasjert i.
26.Blant annet kan det tenkes at man må forhøre seg nærmere om vitnets troverdighet, sier Hestenes.
27.Både gårdbrukere og feriefolk ringer ofte til Hagen for å forhøre seg om været.
28.Da ble de enige om å forhøre seg hos kontordamen.
29.Da han ble stoppet, forklarte han at han var på vei til politikammeret for å forhøre seg om hvor lenge førerkortet skulle holdes beslaglagt...
30.De begynte å torturere meg og forhøre meg.
Similar words

 
 

forhøre as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forhøreforhørendeforhørt
Indikative
1. Present
jegforhører
duforhører
hanforhører
viforhører
dereforhører
deforhører
8. Perfect
jeghar forhørt
duhar forhørt
hanhar forhørt
vihar forhørt
derehar forhørt
dehar forhørt
2. Imperfect
jegforhørte
duforhørte
hanforhørte
viforhørte
dereforhørte
deforhørte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forhørt
duhadde forhørt
hanhadde forhørt
vihadde forhørt
derehadde forhørt
dehadde forhørt
4a. Future
jegvil/skal forhøre
duvil/skal forhøre
hanvil/skal forhøre
vivil/skal forhøre
derevil/skal forhøre
devil/skal forhøre
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forhørt
duvil/skal ha forhørt
hanvil/skal ha forhørt
vivil/skal ha forhørt
derevil/skal ha forhørt
devil/skal ha forhørt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forhøre
duville/skulle forhøre
hanville/skulle forhøre
viville/skulle forhøre
dereville/skulle forhøre
deville/skulle forhøre
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forhørt
duville/skulle ha forhørt
hanville/skulle ha forhørt
viville/skulle ha forhørt
dereville/skulle ha forhørt
deville/skulle ha forhørt
Imperative
Affirmative
duforhør
viLa oss forhøre
dereforhør
Negative
duikke forhør! (forhør ikke)
dereikke forhør! (forhør ikke)
Your last searches