Norwegian-Italian translation of forhale

Translation of the word forhale from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forhale in Italian

forhale
taleverb tirare per le lunghe, prolungare
  tidverb protrarre, procrastinare, differire, rimandare, rinviare
Synonyms for forhale
Derived terms of forhale
More examples
1.Den eneste programforandring er at noen av utstillerne må forhale til en provisorisk telthall som ble reist i helgen.
2.Hennes metode i forsøket på å forhale aldringsprosessen er behandling med prokain.
3.Norsk lærerhøgskolelag beskylder departementet for å overtre sine fullmakter, sender saken til Justisdepartementets lovavdeling og pålegger medlemmene å forhale gjennomføringen av forskriftene.
4.De har hyppig gjort innsigelser mot forslagene om hvem som skulle kunne stemme, og de har ofte søkt å forhale saksgangen.
5.Det spiller her liten rolle om denne vurdering bygger på feil grunnlag, at et øket militært press på Israel tvert imot kan bidra til å forhale eller endog stanse tilbaketrekningsprosessen.
6.SFs utenrikspolitiske talsmann Søren Riishøj sier om beslutningen at forsøk fra regjeringspartiene på å forhale og uthule en lov mot SydAfrikahandel skal avvises.
Similar words

 
 

forhale as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forhaleforhalendeforhalt
Indikative
1. Present
jegforhaler
duforhaler
hanforhaler
viforhaler
dereforhaler
deforhaler
8. Perfect
jeghar forhalt
duhar forhalt
hanhar forhalt
vihar forhalt
derehar forhalt
dehar forhalt
2. Imperfect
jegforhalte
duforhalte
hanforhalte
viforhalte
dereforhalte
deforhalte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forhalt
duhadde forhalt
hanhadde forhalt
vihadde forhalt
derehadde forhalt
dehadde forhalt
4a. Future
jegvil/skal forhale
duvil/skal forhale
hanvil/skal forhale
vivil/skal forhale
derevil/skal forhale
devil/skal forhale
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forhalt
duvil/skal ha forhalt
hanvil/skal ha forhalt
vivil/skal ha forhalt
derevil/skal ha forhalt
devil/skal ha forhalt
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forhale
duville/skulle forhale
hanville/skulle forhale
viville/skulle forhale
dereville/skulle forhale
deville/skulle forhale
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forhalt
duville/skulle ha forhalt
hanville/skulle ha forhalt
viville/skulle ha forhalt
dereville/skulle ha forhalt
deville/skulle ha forhalt
Imperative
Affirmative
duforhal
viLa oss forhale
dereforhal
Negative
duikke forhal! (forhal ikke)
dereikke forhal! (forhal ikke)
Your last searches