Norwegian-Italian translation of forkorte

Translation of the word forkorte from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forkorte in Italian

forkorte
ordverb accorciare, abbreviare
  tekstverb accorciare, abbreviare, compendiare, ridurre, condensare
  beskjæreverb ridurre, diminuire, abbreviare
Synonyms for forkorte
Derived terms of forkorte
More examples
1.Nei, jeg håper å forkorte den til tre og en halv time på premieren og så stryke ytterligere en hel time dagen efter.
2.Vi skal produsere oss ut av dette, blant annet derfor er det nødvendig behov for å forkorte den ukentlige arbeidstid til 35 timer.
3.Allerede før han ble valgt til president tok Mitterrand til orde for visse justeringer i grunnloven, både om folkeavstemninger og om å forkorte presidentperiodene, som idag er på syv år.
4.Av musikken får de ikke vite at vi to er her nede i mørket, den sladrer ikke om at jeg har en kvass kniv i beltet, og forteller heller ikke at jeg skal bruke den til å forkorte et liv med.
5.Blant annet innebærer det at klagemyndigheten skal delegeres til fylkesmannen, og det er også hensikten å forkorte behandlingen av byggesaker.
6.Den høyeste Mufti (religiøs lovgiver), Abdulaziz AlBaz i Mekka har aldri kommet med den minste hentydning om å forkorte fastetiden i de nordligste land.
7.Den skal knytte togene på Dovrebanen og Raumabanen sammen med Bergensbanen og dermed forkorte reisen mellom Trondheim og Bergen.
8.Der er positivt at Regjeringen legger opp til ordninger for å forkorte denne ventetid, og jeg er glad for at det er bred enighet i Stortinget om at førstegangstjenestens varighet generelt ikke bør reduseres.
9.Dermed kan man forkorte akseleratorens bane så meget at det greier seg med en ring ca. 30 km i diameter.
10.Det går an å forkorte krisen.
11.Det største enkeltprosjekt som kan forkorte Bergensbanen, er bygging av den såkalte Ringeriksbanen mellom Oslo og Hønefoss.
12.Dette først og fremst for å forkorte de akutte utbruddene av sykdommen.
13.Ellers arbeider man med å forkorte World Cupsesongen, det vil si at den avsluttes tidligere, både for at interessen bedre skal holdes vedlike og at man unngår kollisjon med f.eks. Polar Cup, som er kommet for å bli.
14.For å forkorte krisen må industrilandene akselerere fremveksten av det nye, og passe på at man ikke gjør vondt verre ved å opprettholde overkapasiteten i tradisjonelle kapitalvaresektorer.
15.Foreldre oppfordres til å forkorte snorlengden, forteller Nordlandsposten.
16.Innsettingen av nye togsett på Bergensbanen vil forkorte reisetiden mellom Bergen og Oslo med ca. 40 minutter på den nåværende trase.
17.Målet er å forkorte ventetiden til en måned som vi tidligere var nede i, pluss ca. en måneds ventetid på operasjonen.
18.NSBs generaldirektør Robert F. Norden opplyser at statsbanene arbeider med planer som kan forkorte reisetiden OsloBergen med ned til 4 1 / 2 time.
19.Og til å forkorte den mellomliggende stagnasjonsperiode.
20.Om det er riktig å forkorte slike bøker, kan vi nok lure på.
21.Oslo Taxisentral venter at det nye system skal forkorte ventetiden i telefonen for publikum og at man skal kunne øke antall ekspedisjoner betraktelig.
22.På den måten kan han komme til å forkorte matchen i stedet.
23.SVutvalget, som bl.a. har bestått av Theo Koritzinsky, Hilde Bojer og Kirsti Nøst, sier at det er lagt vekt på å omfordele inntektene og øke sysselsettingen ved å forkorte arbeidstiden.
24.Statsråd Gjertsen minnet om at Regjeringen nå har foreslått for Stortinget å tilleggsbevilge midler for å forkorte ventetiden.
25.Tunnelen blir åtte kilometer lang og vil forkorte reisetiden med like mange minutter.
26.Vannlinjen vil i vesentlig grad forkorte kjøretidene mellom bl.a. Vestbanen og begynnelsen av Mosseveien.
27.Vesttyske korrespondenter som ledsager Kohl i Israel, meldte torsdag at kansleren ikke under noen omstendigheter vil forkorte sitt besøk, men at han har bestemt seg for å skifte ut sin forsvarsminister ganske raskt efter at han søndag vender tilbake til Bonn og før han konfronteres med en stor politisk krise.
28.Videre ber den syke her om smertestillende midler mot store smerter, selv om disse skulle forkorte livet.
29.ikke ensidig kan forkorte arbeidstiden og derved redusere lønnen, eller bare ensidig sette med lønnen for de ansatte.
30.Aksjon Publikum" har som hovedmålsetting å bedre tilgjengelighet, informasjon og rettigheter og forkorte ventetiden for brukerne av helsetjenester.
Similar words

 
 

forkorte as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forkorteforkortendeforkortet
Indikative
1. Present
jegforkorter
duforkorter
hanforkorter
viforkorter
dereforkorter
deforkorter
8. Perfect
jeghar forkortet
duhar forkortet
hanhar forkortet
vihar forkortet
derehar forkortet
dehar forkortet
2. Imperfect
jegforkortet
duforkortet
hanforkortet
viforkortet
dereforkortet
deforkortet
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forkortet
duhadde forkortet
hanhadde forkortet
vihadde forkortet
derehadde forkortet
dehadde forkortet
4a. Future
jegvil/skal forkorte
duvil/skal forkorte
hanvil/skal forkorte
vivil/skal forkorte
derevil/skal forkorte
devil/skal forkorte
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forkortet
duvil/skal ha forkortet
hanvil/skal ha forkortet
vivil/skal ha forkortet
derevil/skal ha forkortet
devil/skal ha forkortet
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forkorte
duville/skulle forkorte
hanville/skulle forkorte
viville/skulle forkorte
dereville/skulle forkorte
deville/skulle forkorte
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forkortet
duville/skulle ha forkortet
hanville/skulle ha forkortet
viville/skulle ha forkortet
dereville/skulle ha forkortet
deville/skulle ha forkortet
Imperative
Affirmative
duforkort
viLa oss forkorte
dereforkort
Negative
duikke forkort! (forkort ikke)
dereikke forkort! (forkort ikke)
Your last searches