Norwegian-Italian translation of forløse

Translation of the word forløse from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forløse in Italian

forløse
medisinverb far partorire, assistere durante il parto
Synonyms for forløse
More examples
1.Ekspertene brukte åtte måneder for å holde litt varme i bæret og dermed forløse livsmulighetene i det.
2.For barn som ikke greier å forløse sin sorg ved hjelp av tårer, kommer ofte sorgen og de forvirrede følelsene i form av en protest.
3.Hva slags ledertype er det som kan forløse de skjulte krefter nettopp i den bedriften eller organisasjonen - som kan få to pluss to til å bli fem ?
4.Men er det derved sikkert at han / hun kan forløse sine talenter og bli den bidragsyder til vår felles utvikling vi trenger ?
5.Og at man kunstnerisk evner å forløse det forønskede resultat.
6.Og man ergrer seg over bortkastet talent - og gleder seg fortsatt til" Hustruer 2", som burde forløse det gode humør i Anja Breien, ikke dette bundne, mekanisk fjernstyrte papirfugleriet.
7.Tvertimot, det finnes ikke grenser for hva den sunne latter kan forløse.
8.Uten kan vi neppe forløse de ressurser som bor i oss på en samfunnsmessig optimal måte.
9.Jeg kunne kanskje tenke meg å være med på å samle og forløse Nationaltheatrets kvaliteter, i et kunstnerisk team.
10.Disse sitatene er med på å forløse oppbygde statiske spenninger på en mesterlig måte.
11.Drømmen om at bedre rusmidler enn alkohol - for eksempel kunsten - en gang skal forløse de lag i oss som vi ikke kommer inn til i kald edruelighet, senker seg over publikum.
12.For katarene var den synlige verden et satanisk verk og Kristus var kommet for å forløse menneskene fra materien.
13.Fordi man har kommet frem til at disse to i fellesskap, med sine differensierte kunstneriske kvaliteter, vil ha de største muligheter til å samle og forløse det store potensial som ligger latent i Nationaltheatrets ensemble.
14.Jeg så aldri hvordan jeg kunne forløse den følelsesmessig, og fikk heller ikke prøvd.
15.Man ser sine egne lengsler som man ikke klarer å forløse.
16.Men under sinnrik koreografi så man at den lot seg forløse.
17.Når han velger Moliere, bør han saktens forløse en hemmelighet eller to.
18.Og far har meldt seg på malerskole for å forløse sine påståtte kunstneriske anlegg.
19.Om nødvendig kan fødeavdelingen i Askim forløse ved hjelp av tang, vakuum eller keisersnitt øyeblikkelig.
20.Sett at en investor ønsker å kjøpe 30 prosent eller mer i en bedrift med et stort potensiale som den eksisterende ledelse ikke har evnet å forløse på skikkelig vis.
Similar words

 
 

forløse as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) forløseforløsendeforløst
Indikative
1. Present
jegforløser
duforløser
hanforløser
viforløser
dereforløser
deforløser
8. Perfect
jeghar forløst
duhar forløst
hanhar forløst
vihar forløst
derehar forløst
dehar forløst
2. Imperfect
jegforløste
duforløste
hanforløste
viforløste
dereforløste
deforløste
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde forløst
duhadde forløst
hanhadde forløst
vihadde forløst
derehadde forløst
dehadde forløst
4a. Future
jegvil/skal forløse
duvil/skal forløse
hanvil/skal forløse
vivil/skal forløse
derevil/skal forløse
devil/skal forløse
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha forløst
duvil/skal ha forløst
hanvil/skal ha forløst
vivil/skal ha forløst
derevil/skal ha forløst
devil/skal ha forløst
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle forløse
duville/skulle forløse
hanville/skulle forløse
viville/skulle forløse
dereville/skulle forløse
deville/skulle forløse
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha forløst
duville/skulle ha forløst
hanville/skulle ha forløst
viville/skulle ha forløst
dereville/skulle ha forløst
deville/skulle ha forløst
Imperative
Affirmative
duforløs
viLa oss forløse
dereforløs
Negative
duikke forløs! (forløs ikke)
dereikke forløs! (forløs ikke)
Your last searches