Norwegian-Italian translation of forløsning

Translation of the word forløsning from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

forløsning in Italian

forløsning
religionnoun redenzione [f]
  medisinnoun parto [m], nascita [f]
Synonyms for forløsning
Similar words

 
 

More examples
1.All skapningen sukker efter sin forløsning, heter det i Skriften.
2.Det oppstår en tvetydighet i bildene som også tenderer mot en fastlåsing av tonale spenninger uten forløsning.
3.F.eks. avslutter han" Adventsrim" med" Et innbitt håp om lysets seier", i" Dobbelthet" munner diktet ut i at vi (barna) overlot til den voksne" Skammen og håpet" eller han konstaterer i diktet om kornåkrene (" Sammalt") at skurtreskerens manøver er" En sang om forløsning og sammalte drømmer".
4.Helseteamet som tok imot femlingene klokken 9.45 fredag 27. juli, satte verdensrekord i forløsning da de i løpet av ett minutt og ti sekunder hadde fått alle fem ut.
5.I midten stod et farverikt og ytterst virtuost solistnummer, mens ytterkantene av programmet handlet om lidenskap, kamp og forløsning.
6.Men det finnes både forsoning, forløsning og befrielse i" Four Quartets", som blir regnet for å være Eliots siste lyriske storverk.
7.Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, for da er deres forløsning nær.
8.Verdens hurtigste forløsning var registrert.
9.Dels fordi den hjemlige historietradisjon her samtidig fikk verdensperspektiver men også fordi Hauge fikk forløsning for sin drift til å bryte nye veier rent kunstnerisk, i psykologi, komposisjon, sprog.
10.For også Ask skal lære kjærligheten å kjenne, som en befrielse og en forløsning.
11.Ingen forløsning i sikte noe sted i gårsdagens film.
12.Lausannepakten vil også markere en klar sammenheng mellom skapelse og forløsning og sammenholder ansvaret både for menneskets timelige og åndelige nød.
13.Men efter som alderen kommer på, blir det mer strev enn forløsning.
14.Når det gjelder utenrikspolitikken fastslår man at den fredelige sameksistens er den eneste vei å gå i dagens verden, og at den sosialistiske verdens forløsning ikke behøver å være en voldelig prosess.
15.Oslo Sommeropera har vært som en forløsning, sier Espen.
Your last searches