Norwegian-Italian translation of forlik.

You were trying to translate the word forlik from Norwegian to Italian.


Remember that you might find the translation you are looking for if you write the word in singular form (instead of plural) or infinitive (instead of a conjugated form of a verb).


Similar words

 
 

More examples
1.Bordet fanger"paragrafen, som Stortinget fjernet efter et borgerlig forlik ifjor, var også omstridt.
2.Det ville være for sterkt å trekke den slutning at statsministeren har forventning om noe som likner forlik om trygde og skattepolitikk.
3.Det er svært uheldig at den såkalte asbestsaken endte med et forlik der partene soper alt inn under teppet igjen, sier overlege Sverre Langård, Yrkesmedisinsk avdeling på Telemark Sentralsykehus, i et intervju med Arbeidsmiljøsenterets blad Arbeidsmiljø.
4.Det foreligger et utkast til et forlik som partene ønsker å vurdere nærmere, sier advokat Steinar Tjomsland hos regjeringsadvokaten til Aftenposten.
5.Det sikkerhetspolitiske forlik bygger på at partiene er enige om Norges holdning til forsvarsalliansen.
6.EFkommisjonen og IBM kom torsdag til et forlik i en fire år gammel strid om det amerikanske gigantkonsernets informasjoner overfor europeiske datakonkurrenter.
7.Høyre kan ikke gå inn i et forlik om skattepolitikken som bryter med Høyres program, og som kan hindre at de gode resultater som hittil er oppnådd kastes overbord, sa Benkow.
8.Lignende saker kan ende i forlik uten at alle sider blir endelig avklart.
9.Personlig mener jeg derfor at Arbeiderpartiet har fått altfor mye ære for vårens forlik.
10.Tror De at Arbeiderpartiets iver efter å inngå forlik på en rekke felter kan bunne i et ønske om å kneble denne venstrefløyen ?
11.Vi har gjentatte ganger forsøkt å komme frem til forlik.
12.Vi mener dette spørsmål er aktualisert efter det sikkerhetspolitiske forlik som ble inngått i Stortinget ivår, sier Barth.
13.AV nasjonale grunner har vi selv anbefalt - og støttet - det tverrpolitiske forlik om sikkerhetspolitikken.
14.Arbeiderpartiet står fast på det sikkerhetspolitiske forlik som tidligere er inngått.
15.Arbeidsutvalget sier i en sikkerhetspolitisk uttalelse, at Kr. F. vil arbeide aktivt for det forsvarspolitiske forlik som i våres ble oppnådd i Stortinget.
16.At Staten ønsker å inngå et forlik, skyldes at omkostningene med en eventuell gjennomføring av saken vil kunne bli vesentlig større enn ved et forlik.
17.Av de 22 sakene som er avsluttet, er åtte endt med forlik i eller utenfor retten.
18.Bakgrunnen for at Erik Brødholt ønsker å inngå forlik i saken og frafaller søksmålet mot Staten er at han har fått ny stilling på Arendal yrkesskole og følgelig ikke ønsker å gå tilbake til stillingen som inspektør i Arendal kretsfengsel.
19.Bare et døgn efter at Arbeiderpartiet fremla sitt forslag til alternativt statsbudsjett, presenterte regjeringspartiene i Stortinget igår sitt forlik om statsbudsjettet for 1985, et forlik som dermed er sikret stortingsflertall.
20.Begge parter kom så med krav og motkrav, og nå er det oppnådd et forlik.
21.BÅDE Høyres formann, Erling Norvik, og partiets viseformann, Arne Skauge, har på det sterkeste kritisert Arbeiderpartiets vingling, ganske særlig fordi det sikkerhetspolitiske forlik ikke levner noen som helst tvil om at Norges arbeide for avspenning og nedrustning må skje innenfor rammen av norsk alliansetilknytning.
22.DET forsvars og sikkerhetspolitiske" forlik" som i forrige stortingssesjon ble inngått mellom regjeringspartiene og opposisjonen, har som klar forutsetning at Norden som traktatfestet atomvåpenfri sone bare er mulig innenfor en tilsvarende bredere europeisk traktat.
23.DET sikkerhetspolitiske forlik som ble inngått mellom Arbeiderpartiet og regjeringskoalisjonen på vårparten, var blant annet et uttrykk for at Gro Harlem Brundtland og hennes partifeller ønsket å orientere seg bort fra eventyrpolitikkens grenseland.
24.DETTE kampgny vil muligens overraske dem som måtte ha hatt illusjoner om at AUF var blitt noe annet enn hva det er, eller at Arbeiderpartiets ledelse skulle ha rotert efter det brede forlik om nedrustningsmeldingen.
25.Dag Engström driver sitt rederi Dag Engströms Rederi AB i Lysekil, like over grensen fra Norge, og sier at hans rederi ønsker en forhandlingsløsning og et forlik.
26.De danske regjeringspartiene og sosialdemokratene har inngått et forlik om forsvarsutgiftene for de neste tre årene.
27.De interne stridighetene i Fædrelandsvennen har endt med forlik.
28.Den borgerlige regjering og det sosialdemokratiske partiet i Danmark kom frem til et treårig forlik om forsvarspolitikken.
29.Den er et ledd i et forlik som partene nå er kommet frem til i kjølvannet av en gammel erstatningssak.
30.Den fant sted for over to år siden og endte i et forlik.