Norwegian-Italian translation of formalisere

Translation of the word formalisere from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

formalisere in Italian

formalisere
generellverb formalizzare, rendere formale
More examples
1.Denne avtalen er ikke satt ut i livet og så lenge det ikke skjer, kan ikke regjeringen i Beirut formalisere forbindelsen ved å utpeke en efterfølger.
2.For dem som tilhører den siste kategori, har skilsmissen ikke vært et direkte makebytte, men en reell overgang til status som enslig eller til et forhold som man ikke ønsker å formalisere.
3.Hans efterfølger Harry S. Truman gjorde et tappert forsøk på å formalisere forbindelsen i 1951, men måtte bøye av for proteststormen.
4.Kort sagt går Regjeringen inn for å formalisere den maktfordeling som idag er mellom Stortinget og Regjeringen på den ene side og Norges Bank på den annen.
5.Kredittforeningen er allerede långiver til flere slike sentra og direktør Knudsen opplyser at man nå vil formalisere sin virksomhet på dette området ved å utvide foreningens utlånsområdet til også å omfatte tjenesteydende næringer.
6.På lang sikt ønsker departementet å formalisere et nærmere samarbeide om forskning gjennom egne velviljesavtaler, som har fellestrekk med de avtaler som allerede er inngått med de fleste utenlandske selskaper som arbeider på norsk kontinentalsokkel.
7.Samtidig er det klart at dersom sesjonen blir holdt som planlagt, vil den formalisere den dype og bitre splittelse innen Den palestinske frigjøringsorganisasjon (PLO).
8.Venstre er i ferd med å formalisere sitt veivalg i norsk politikk.
9.DE sentrale tariffparter, LO og N.A.F., har langt på vei mistet den styring man tidligere hadde med lønnsutviklingen, hevder Kraby, og mener at tiden er inne til å formalisere den desentraliserte oppgjørsform som i virkeligheten nå dominerer.
10.Det er første gang det har vært aktuelt å formalisere samarbeidet mellom Kirken og en av organisasjonene, og henvendelsen reiser helt nye problemstillinger i forholdet mellom Kirken og legmannsbevegelsen.
11.Kong Hassan har klart det mesterstykke å beholde et godt forhold til USA, samtidig som han er i ferd med å formalisere unionen med oberst Gadafis Libya.
12.Lotsberg anser bytte av aksjer som en fornuftig måte å formalisere samarbeidet på.
13.Nå vil vi formalisere dette for dem som trenger det mest.
14.Samtidig som Fabritius ønsker å overta BTs aksjer i NSI og få majoriteten i selskapet alene, ønsker det også å forsterke og formalisere sitt mangeårige samarbeide med Bergens Tidende.
Similar words

 
 

formalisere as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) formalisereformaliserendeformalisert
Indikative
1. Present
jegformaliserer
duformaliserer
hanformaliserer
viformaliserer
dereformaliserer
deformaliserer
8. Perfect
jeghar formalisert
duhar formalisert
hanhar formalisert
vihar formalisert
derehar formalisert
dehar formalisert
2. Imperfect
jegformaliserte
duformaliserte
hanformaliserte
viformaliserte
dereformaliserte
deformaliserte
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde formalisert
duhadde formalisert
hanhadde formalisert
vihadde formalisert
derehadde formalisert
dehadde formalisert
4a. Future
jegvil/skal formalisere
duvil/skal formalisere
hanvil/skal formalisere
vivil/skal formalisere
derevil/skal formalisere
devil/skal formalisere
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha formalisert
duvil/skal ha formalisert
hanvil/skal ha formalisert
vivil/skal ha formalisert
derevil/skal ha formalisert
devil/skal ha formalisert
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle formalisere
duville/skulle formalisere
hanville/skulle formalisere
viville/skulle formalisere
dereville/skulle formalisere
deville/skulle formalisere
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha formalisert
duville/skulle ha formalisert
hanville/skulle ha formalisert
viville/skulle ha formalisert
dereville/skulle ha formalisert
deville/skulle ha formalisert
Imperative
Affirmative
duformaliser
viLa oss formalisere
dereformaliser
Negative
duikke formaliser! (formaliser ikke)
dereikke formaliser! (formaliser ikke)
Your last searches