Norwegian-Italian translation of formane

Translation of the word formane from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

formane in Italian

formane
mislikeverb ammonire
  oppmaneverb esortare, incoraggiare, sollecitare
More examples
1.Dem, fra hvem dere frykter oppsetsighet, skal dere formane, - send dem til sengs og gi dem stryk.
2.TILNÆRMELSEN mellom USA og India blir betraktet med den dypeste mistro i Moskva, og under Gandhis besøk der vil hans vertskap uten tvil formane ham om ikke å gå for langt på denne vei.
Similar words

 
 

formane as verb
InfinitiveGerundioPast participle
(Å) formaneformanendeformant
Indikative
1. Present
jegformaner
duformaner
hanformaner
viformaner
dereformaner
deformaner
8. Perfect
jeghar formant
duhar formant
hanhar formant
vihar formant
derehar formant
dehar formant
2. Imperfect
jegformante
duformante
hanformante
viformante
dereformante
deformante
9. Pluperfect indic. or Past perfect
jeghadde formant
duhadde formant
hanhadde formant
vihadde formant
derehadde formant
dehadde formant
4a. Future
jegvil/skal formane
duvil/skal formane
hanvil/skal formane
vivil/skal formane
derevil/skal formane
devil/skal formane
11a. Future perfect or future anterior
jegvil/skal ha formant
duvil/skal ha formant
hanvil/skal ha formant
vivil/skal ha formant
derevil/skal ha formant
devil/skal ha formant
Conditional
5. Conditional present
jegville/skulle formane
duville/skulle formane
hanville/skulle formane
viville/skulle formane
dereville/skulle formane
deville/skulle formane
12. Conditional perfect
jegville/skulle ha formant
duville/skulle ha formant
hanville/skulle ha formant
viville/skulle ha formant
dereville/skulle ha formant
deville/skulle ha formant
Imperative
Affirmative
duforman
viLa oss formane
dereforman
Negative
duikke forman! (forman ikke)
dereikke forman! (forman ikke)
Your last searches