Norwegian-Italian translation of formel

Translation of the word formel from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

formel in Italian

formel
kjeminoun formula [f]
  medisinnoun formula [f]
Synonyms for formel
Derived terms of formel
Similar words

 
 

More examples
1.Det er riktig at den første undersøkelsen, hvor det ikke var presisert hvilken beregningsmetode som skulle brukes, i noen grad ga inntrykk av det, men da resultatene ble regnet om med samme formel, kom sparebankene bedre ut enn forretningsbankene.
2.Drømmen om Formel 3, sier Knut Backer som ble nummer tre i siste løp i Nordisk Mesterskap i Sport 2000, eller Formel 2000, som denne bilsporten kalles.
3.Hvis jeg skulle være med i Formel 3 ville det kreve 2300 000 kroner.
4.Ja, av og til virker alt helt fenomenalt, men jeg har aldri funnet noen formel til å fremkalle denne følelsen.
5.Aldri tidligere har Formel 1verdenen opplevd en lignende dominans.
6.Alle åtte er laget efter samme formel, med en bakgrunn av blått og grønt som antyder en ås med silhouetten like under øverste rammeavskjæring.
7.Begrunnelsen er en formel henvisning til at den uavhengige efterforskers mandat ikke gir ham grunnlag til å uttale seg om noe annet enn det rent strafferetslige forhold.
8.DET er galt å sette et helt folk på" slikerde"formel, naturligvis.
9.Da Lauda denne idrettshistoriske søndagen ble verdensmester i Formel 1 (jeg går ut fra at alle vet hva det er), ble alle andre nyheter redusert til småting.
10.De amerikanske helsemyndigheter godkjente i august A.L. Laboratories nye produkt BMD til bruk i en ny formel for produksjon av broilerfor.
11.De to er favoritter til gullmedaljen i Formel C, som er go cartbiler inntil 125 kubikk.
12.Den 24 år gamle nordmannen Harald Huysman er som den andre skandinav gjennom tidene gått til topps i EM i formel Ford.
13.Derimot håper han på reelle fremskritt i bestrebelsene på å gjøre Namibia selvstendig og at Contadoragruppen skal kunne finne frem til en formel for fred i MellomAmerika.
14.Det ble en miniatyrenes festival, om vi skal forsøke å presse noe så mangfoldig som Cannes inn på en formel.
15.Det er ikke småtterier, hverken av mannskap,ekspertise eller økonomiske midler som står bak gallionsfigurene i Formel 1sirkuset.
16.Det hører til sjeldenhetene at en nordmann går bort og vinner en VMrunde i båtsport, men det skjedde da Tom Braaten gikk til topps i Formel 3 i Paris for kort tid siden.
17.Dette fondet fordeles på hver enkelt av disse ordningene efter en spesiell formel.
18.En formel som uttalt på engelsk også kan bety" H til O".
19.Finnes det en formel for matematikk og kjærlighet ?
20.For mange er det vanskelig å tyde denne arven og sette en avklaret overbevisning på en formel, de kan ha vanskeligheter med å finne seg hjemme i Kirkens dogmatiske formuleringer eller innta noen plass i et etablert gudstjenestefellesskap, og dog betyr det noe vesentlig for dem å" høre med" i en kristen tradisjon i vid forstand, og det ville gi dem en isnende følelse av ødemark dersom kirken satte dem utenfor.
21.Fordi ingen stillestående formel er istand til å holde sannheten fast, og fordi den guddommelige virkelighet er for mektig til å fanges inn i fastlåste forestillinger, er det viktig at Kirken gir plass for spenninger.
22.Forhåpningen er at en slik formel vil gjøre det lettere for Moskva å vende tilbake til forhandlingsbordet, men det er uklart hvorvidt de nye sovjetiske signaler er et varsel om at Moskva er rede til å ta Reagan på ordet.
23.Formel 1løpet Monaco Grand Prixs skjebne er imidlertid helt uviss.
24.Formel 2kjøreren Morten Bjerknæs fra Nordstrand skal kjøre outboardløp på Themsen hele tre dager til ende.
25.Formel 3 har motorer på under 250 kubikk, Formel 2 motorer mellom 250 og 500 kubikk, og Formel 1 har motorer på over 500 kubikk.
26.Han heter Morten Bjerknæs og tok ifjor det store steget opp i båtsportens Formel 2 efter mange år som en av Norges raskeste førere i sportsbåtklassen.
27.Han leder årets VM i Formel 1 foran søndagens siste og avsluttende runde i Portugal.
28.Her har vi filmen - en blanding av det blodfulle og det blasse, av formel og liv.
29.I oppgjørets timer trevles personlighetene ut i stadig flere nyanser av den sannhet som ingen maratonforestilling kan avdekke, og som Lars Noren aldri gjør noe forsøk på å utsi som en formel eller facit.
30.I vårt århundre har sporten erobret hele verden, og den anses å trekke mer publikum enn både fotball og Formel 1løpene.
Your last searches