Norwegian-Italian translation of formes

Translation of the word formes from norwegian to italian, with synonyms, antonyms, verb conjugation, pronunciation, anagrams, examples of use.

formes in Italian

formes
utvikleverb formarsi
Similar words

 
 

More examples
1.Tourron" heter en slags marsipan, som formes i fantasifulle figurer og stekes gyllenbrun, og man kommer neppe gjennom en spansk jul uten å smake tourron.
2.Hos oss får de råd om hvordan en annonse skal formes, lån av skrivemaskin og kopimaskin og vi har laget brosjyrer om bolighus og finansiering.
3.Slik jeg former livet mitt, formes også det jeg lager.
4.Artikkelen gikk bl.a. inn på psykologen Anthony DeCaspers undersøkelser av at spebarns suging kunne formes og differensieres av ulike umiddelbare stimuli.
5.Barna må formes efter vår tids folkemyte, myten om tryggheten.
6.Barnets identitet og personlighet formes nettopp i dette samspillet.
7.De aller fleste av oss har behov for større innsikt i datateknologiens revolusjonerende inflydelse på hvordan vår tilværelse formes.
8.Den tidligere amerikanske utenriksminister foreslo at de to supermakter venter med mulige forhandlinger om våpen som kan brukes i verdensrommet inntil efter USAs presidentvalg i november - og helst inntil de begge har gjort seg endel nøkterne tanker om hvordan de samlede forbindelser mellom Washington og Moskva bør formes i neste fireårsperiode.
9.Der formes sinn i vekst og skapes fremtidens publikum.
10.Det er ut fra hensynet til disse unge og de grunnleggende pedagogiske premisser at datalæren i skolen skal formes.
11.Det kan HIS gjøre, og Forsvarets egen skole kan til enhver tid formes efter Forsvarets behov.
12.Det meste kan formes over gassflammene.
13.Det reagerer annerledes enn noe annet på ekstrem varme mellom 700 til over 1500 grader C. Til tross for dette kan det produseres og formes som vanlig plast.
14.Donassene skulle formes som ringer og stekes i smult, derav mistanken om at dette var en fordekt oppskrift på smultringer.
15.EN organisasjon som kaller seg" Traktat nå" er i ferd med å formes.
16.Eller formes av en" sement" av sne og vann - større byggverk trenger da et reisverk.
17.En atomvåpenfri sone i det nordiske område måtte formes i overensstemmelse med Nordens egenart og forbindelse med resten av Europa.
18.Er utgangspunktet på den annen side medias roller i samfunnet, må vi før eller senere også se på arbeidet i media, hvordan budskapene formes.
19.Farsen formes til" frikadeller", som stekes over svak varme i smør, margarin eller olje.
20.Hennes syn på lønnsarbeidet ydes imidlertid ikke rettferdighet ved at det formes som et angrep på hennes egne tolkninger av min avhandling.
21.I møtet med afghanerne er det så at ordet om barmhjertighet formes på den unge russerens lepper.
22.Jeg skulle stige fram som et nytt menneske, klar til å fylles på nytt, formes på nytt, men denne gang med full kontroll.
23.Man har kanskje ikke overskudd til å gi de små den varme, trygghet og følelse av tilhørighet som er så viktig når et ungt menneskesinn skal formes...
24.Man vet også at barns vurdering av et produkt, positivt eller negativt, kan formes av hvordan barnet vurderer personen (e) som fremstiller produktet på reklamen.
25.Men eftersom slalåmstøvler er laget slik at de formes efter brukerens fot, vil man aldri kunne få brukte støvler som passer helt, noe som er meget viktig.
26.Men mønsteret må formes slik at pressens inntektsgrunnlag blir sikret.
27.Men på dette punkt finnes det en forestilling om hvordan individualitet formes som i senere tid har fått ny og sterk vind i seilene.
28.Nymalte lepper formes til et blendende smil.
29.Nærmere 300 000 kvadratmeter næringslokaler vil komme ut i markedet innen 1990, hvis alle planene blir virkelighet slik de nå formes.
30.Oppi timbalene ligger lekre reker som drysses med hakket trøffel, og butterdeigen formes til små fleurons eller til innpakning for store epler.
Your last searches